Protokol DNS – Autoritativní a neautoritativní odpověď

  DNS, Protokol DNS, Teorie DNS

V souvislosti s cachováním DNS záznamů na serverech je nutné klienty informovat, zda odpověď, která je jim zasílána, pochází od cachovacího serveru anebo zda odpověď přichází přímo od autoritativního DNS serveru. K tomu slouží příznak v hlavičce zprávy protokolu DNS. Jako neautoritativní je označena i ta odpověď, kterou právě v tento okamžik cachovací DNS server, který nám dotaz zprostředkovává, přijal z příslušného autoritativního serveru. Jako autoritativní je tedy označena pouze ta, kterou jsme získali přímo bez jakéhokoliv prostředníka.

Na tomto místě je třeba znovu zdůraznit, že příznak autoritativní odpovědi ještě neznamená, že daná doména je skutečně delegována na tento DNS server. Rozhodující je, že administrátor tuto doménu na serveru přidal a vytvořil pro ni zónu. Servery si nijak neověřují, zda je jim doména opravdu delegována. Může zde vzniknout problém, který je popsán v oddílu „Rekurzivní a nerekurzivní dotazy“.

Byl pro Vás tento návod užitečný?