Domény – Přeregistrace od jiného registrátora

  Domény

Tento článek řeší změnu registrátora domény, nikoli majitele. Chcete-li změnit majitele domény, postupujte podle návodu Domény – Změna majitele. Chcete-li službu úplně předat jiné osobě, postupujte podle návodu Služby – Předání novému majiteli.

Vyberte doménu:

V tomto článku se dozvíte:

Přeregistrace domén

Při přeregistraci domén dochází pouze ke změně registrátora domény, tedy společnosti, která zprostředkuje registraci domény u správce dané doménové koncovky (registru).

Při přeregistraci můžete změnit fakturační údaje domény, protože z našeho hlediska zakládáte novou službu.

Přeregistrací domény neměníte její DNS servery. Chcete-li servery po přeregistraci změnit, postupujte podle návodu Domény – Správa DNS serverů (NSSETu).

Podmínky přeregistrace

K přeregistraci domén je třeba splnit určité podmínky, nejčastěji uhrazení přeregistračního poplatku (kterým zároveň prodlužujete registraci domény) a zadání autorizačního hesla.

Podmínky přeregistrace CZ

Doménu CZ můžete přeregistrovat v jakémkoli stavu (včetně po expiraci), s výjimkou zákazu změny registrátora. Přeregistrace je zdarma a nedochází při ní k prodloužení domény.

Autorizační heslo můžete vyžádat prostřednictvím přeregistračního formuláře, u libovolného registrátora, nebo přímo od registru CZ.NIC.

Podmínky přeregistrace SK

Doménu SK můžete přeregistrovat v jakémkoli stavu (včetně po expiraci), s výjimkou zákazu změny registrátora. Přeregistrace je zpoplatněna prodloužením domény o 1 rok.

Autorizační heslo (AUTH-ID) vyžádejte spolu s případným odebráním zákazu změny registrátora u současné registrační společnosti.

Podmínky přeregistrace EU

Doménu EU můžete přeregistrovat v jakémkoli stavu (včetně po expiraci), s výjimkou zákazu změny registrátora. Přeregistrace je zpoplatněna prodloužením domény o 1 rok.

Autorizační heslo (AUTH-ID) vyžádejte spolu s případným odebráním zákazu změny registrátora u současné registrační společnosti, nebo po přihlášení v rozhraní My .eu.

Podmínky přeregistrace PL

Doménu PL můžete přeregistrovat v jakémkoli stavu (včetně po expiraci) za těchto podmínek: 

 • Na doméně není nastaven zákaz změny registrátora. 
 • Od registrace nebo poslední přeregistrace musela uběhnout doba aspoň 5 dní. 

Přeregistrace je zdarma, u expirované domény je zpoplatněna prodloužením domény o 1 rok.

Autorizační heslo (AUTH-ID) vyžádejte spolu s případným odebráním zákazu změny registrátora u současné registrační společnosti.

Podmínky přeregistrace gTLD a nTLD

Generické domény COM, NET, ORG, INFO a BIZ i nové generické domény, např. NAME, ONLINE, WEBSITE atd. můžete přeregistrovat v jakémkoli stavu (včetně po expiraci) za těchto podmínek:

 • Na doméně není nastaven zákaz změny registrátora. 
 • Od registrace, poslední přeregistrace nebo poslední změny majitele musela uběhnout doba aspoň 60 dní.

Přeregistrace je zpoplatněna prodloužením domény o 1 rok.

Autorizační heslo (AUTH-ID) vyžádejte spolu s případným odebráním zákazu změny registrátora u současné registrační společnosti.

Postup přeregistrace domény

Žádost o přeregistraci domén podejte prostřednictvím formuláře v zákaznické administraci. Otevřete jej těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu klikněte na Přeregistrovat doménu.

V 1. kroku objednávky přeregistrace vyplňte doménu, kterou chcete přeregistrovat, a zaškrtněte, zda si k této doméně přejete v navazující objednávce zřídit i webhosting. Objednávka webhostingu není součástí přeregistrace domény.

V dalším kroku zadejte autorizační heslo domény (pro přeregistraci domény CZ si jej zde můžete nechat rovnou zaslat na e-mail majitele domény). Doplňte další specifická nastavení a pokračujte v objednávce.

Pokud přeregistrační formulář nenabízí možnost zaslání autorizačního hesla pro Vaši doménu, vyžádejte si jej od současného registrátora. 

WEDOS Zaslání autorizačního hesla domény přímo z přeregistračního formuláře (dostupné pouze pro domény CZ)
Zaslání autorizačního hesla domény přímo z přeregistračního formuláře (dostupné pouze pro domény CZ)

Dokončete objednávku přeregistrace domény.

V případě, že je přeregistrace zpoplatněna, systém obratem zašle podklady k platbě na fakturační e-mail služby. Samotnou přeregistraci zahájí ihned po úspěšném uhrazení poplatků. 

Běžná doba trvání přeregistrace je do 1 hodiny od splnění všech podmínek. Trvá-li přeregistrace déle, zkontrolujte, jestli jste provedli všechna nezbytná potvrzení.

Průběh přeregistrace domény CZ

Přeregistrace domény CZ proběhne do 1 hodiny od dokončení objednávky přeregistrace. 

Při přeregistraci domény CZ se nemění doménový kontakt majitele, ani jeho registrátor. Chcete-li k nám přeregistrovat i doménový kontakt, postupujte podle návodu Domény – Správa kontaktů.

Průběh přeregistrace domény SK

Při přeregistraci domény SK můžete doménu přiřadit existujícímu kontaktu majitele registrovanému u nás, nebo během objednávky založíte kontakt nový. Přeregistraci kontaktu registr nepodporuje.

Průběh přeregistrace domény EU

Při přeregistraci domény EU můžete doménu přiřadit existujícímu kontaktu majitele registrovanému u nás, nebo během objednávky založíte kontakt nový. Přeregistraci kontaktu registr nepodporuje.

Průběh přeregistrace domény PL

Po uhrazení přeregistračního poplatku zašle registr NASK e-mail vyžadující potvrzení přeregistrace domény kliknutím na odkaz. Po e-mailovém potvrzení přeregistrace přijde z registru další e-mail s oznámením o přeregistraci domény. E-maily z registru jsou v polštině a angličtině.

Při přeregistraci domény PL systém založí nový doménový kontakt s údaji shodnými s původním kontaktem. Nový kontakt bude mít jiné ID. Přeregistraci kontaktu registr nepodporuje.

Průběh přeregistrace domény gTLD nebo nTLD

Při přeregistraci generické domény můžete doménu přiřadit existujícímu kontaktu majitele registrovanému u nás, nebo během objednávky založíte kontakt nový. Přeregistraci kontaktu registr nepodporuje.

Po uhrazení přeregistračního poplatku zašle WEDOS e-mail vyžadující potvrzení přeregistrace domény kliknutím na odkaz. Platnost odkazu je 5 dní, poté žádost expiruje. Tímto také ověřujete e-mail majitele domény.

Expirovanou žádost aktivujete zadáním autorizačního hesla domény do formuláře v jejím detailu. Další zadání autorizačního hesla opět zašle e-mail s potvrzením. Bez potvrzení přes odkaz v e-mailu nelze přeregistraci dokončit.

Původní registrátor může, ale nemusí poslat e-mail se schválením přeregistrace:

 • Při schválení prostřednictvím e-mailu od původního registrátora proběhne přeregistrace do 1 hodiny.
 • Při zamítnutí prostřednictvím e-mailu od původního registrátora můžete proces přeregistrace zahájit znovu v detailu domény výše uvedeným postupem. Pokud jste si přeregistraci rozmysleli, můžete přes formulář požádat o zrušení objednávky a dobropisování poplatku za prodloužení domény.
 • Pokud původní registrátor žádný e-mail nepošle, nebo jej nepotvrdíte, proběhne přeregistrace 5 dní po zadání původního potvrzení.

Při přeregistraci domény gTLD nebo nTLD můžete doménu přiřadit existujícímu kontaktu majitele registrovanému u nás, nebo během objednávky založíte kontakt nový. Přeregistraci kontaktu registry nepodporují.

Hromadná přeregistrace domén

K hromadné přeregistraci domén potřebujete aktivní zálohový účet s dostatečným kreditem pro uhrazení poplatků za všechny přeregistrované domény (ceny bez DPH).

Do rozhraní hromadné přeregistrace vstoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu klikněte na odkaz Hromadná přeregistrace.

Do formuláře zadejte domény, které chcete přeregistrovat. Každou doménu uveďte na vlastní řádek. Ke každé doméně můžete na stejný řádek rovnou zadat její autorizační heslo. Od názvu jej oddělte mezerou.

WEDOS Vzorová hromadná přeregistrace tří domén. U jedné domény je rovnou uvedeno AUTH-ID
Vzorová hromadná přeregistrace tří domén. U jedné domény je rovnou uvedeno AUTH-ID

V dalším kroku zadejte autorizační hesla domén a odsouhlaste podmínky přeregistrace. Pokračujte tlačítkem Pokračovat.

Jsou-li všechny údaje v pořádku, zkontrolujte naposled všechny údaje i souhrnnou cenu přeregistrace a potvrďte objednávku tlačítkem Dokončit.

Informace k dalšímu postupu přeregistrace domén najdete v kapitole Přeregistrace domény.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s přeregistrací domén patří:

Doména již zaregistrována

Problém: Zobrazuje se chyba: Doména nelze přeregistrovat – Doména je již u nás registrována.

Příčina: Doména je už zaregistrovaná u WEDOS. Pokud ji nemáte ve svém zákaznickém účtu, bude v cizím, například u bývalého správce.

Řešení: Potřebujete-li doménu pouze přesunout z cizího do vlastního zákaznického účtu, postupujte podle návodu Domény – Přesun pomocí autorizačního hesla.

Chybová hláška domény registrované u WEDOS
Chybová hláška domény registrované u WEDOS

Autorizační heslo nepřichází

Problém: Autorizační heslo nepřichází.

Příčina: Nejčastěji jde autorizační heslo na jinou schránku, než kterou kontrolujete. V některých případech může systém příjemce zprávu vyhodnotit jako SPAM.

Řešení: Zkontrolujte poštu SPAM. Pokud zpráva není ani tam, ověřte, zda kontrolujete správný e-mail. Neznáte-li e-mail majitele domény, požádejte svého registrátora o nápovědu.

Chybné autorizační heslo

Problém: Přeregistrace neproběhla. Přišel e-mail: Vážený zákazníku, důsledkem zadání chybného autorizačního hesla „**********“ při přeregistraci domény domena.tld nebylo možné akci dokončit. …

Příčina: Autorizační heslo, které jste zadali, je chybné. Nejčastější zdroje chyb jsou:

 • zadání ID zákazníka,
 • zadání autorizačního hesla jiné domény nebo doménového kontaktu,
 • expirované autorizační heslo (jednorázové, nebo vypršel čas),
 • nesprávně zkopírované autorizační heslo (například s mezerami nebo znakovými entitami).

Řešení: Postupujte podle instrukcí v e-mailu. Zkontrolujte, že zadáváte aktuální autorizační heslo. Registry jej mohou po určitém čase či operaci změnit, ujistěte se tedy, že heslo, které zadáváte, nebylo změněno.

Dlouho trvající přeregistrace

Problém: Přeregistrace běží už několik dní.

Příčina: Nejčastěji opomenutí potvrzovacího e-mailu od současného registrátora.

Řešení: Zkontrolujte, že máte úspěšně zaplacenou přeregistraci a potvrzené všechny e-maily, které Vám ohledně přeregistrace přišly.

Nefunkční doména po přeregistraci

Problém: Po přeregistraci domény a zřízení webhostingu/WebSite doména pořád směřuje na předchozí hosting, nebo přestala fungovat.

Příčina: Přeregistrovaná doména nepoužívá naše DNS servery. Původní registrátor mohl ty své odpojit.

Řešení: Změňte DNS servery manuálně podle návodu Domény – Nastavení DNS serverů (NSSETu).

Často kladené dotazy

Otázka: Jak to je s přeregistrací domén gTLD od Ascio přímo k WEDOS?
Odpověď: Než jsme získali akreditaci ICANN pro přímou registraci gTLD domén, museli jsme jako prostředníka využívat společnost Ascio. To s sebou bohužel nese různá omezení. Nyní můžeme domény registrovat přímo, ale k jejich převodu od Ascio k nám je třeba součinnosti majitele. Více informací najdete v článku Domény com, net a info – přeregistrace z pozice subregistrátora na přímého registrátora.

Otázka: Pokud přeregistruji cizí doménu, stanu se jejím majitelem?
Odpověď: Hlavním účelem přeregistrace domény je změna registrátora, ne majitele. Chcete-li změnit majitele domény, postupujte podle návodu Domény – Změna majitele. Nutnost použití autorizačního hesla ověřuje, že změnu provádí oprávněná osoba.

Děkujeme za zpětnou vazbu!