DNS – Záznam typu SSHFP

  DNS, Domény a DNS, Teorie DNS

Při navazování spojení se serverem pomocí SSH protokolu dochází k autentifikaci mezi klientem a serverem tak, že server po zahájení spojení předá klientovi otisk svého veřejného klíče, aby klient mohl ověřit identitu serveru.

Důvěryhodnost a bezpečnost spojení tak závisí na tom, zda uživatel skutečně provede porovnání serverem poskytnutého fingerprintu s očekávaným fingerprintem veřejného klíče serveru.

Zavedením DNS SSHFP záznamu (RFC 4255) vzniká pro SSH klienty nový způsob autentifikace porovnáním fingerprintu poskytnutého serverem oproti fingerprintu, který je uložen v DNS zóně domény pro FQDN serveru. Při porovnávání musí souhlasit všechny parametry SSHFP záznamu – algoritmus použitý pro vygenerování klíče, algoritmus použitý pro vygenerování otisku klíče a konečně samotný otisk klíče.

Využití DNS SSHFP má smysl pouze v případě, že je tento záznam podepsán technoligií DNSSEC a je tak zaručeno, že daný záznam nemůže být podvržen.

Formát SSHFP záznamu

SSHFP záznam sestává ze tří částí:

 1. Algorithm Number Specification – algoritmus použitý pro vygenerování veřejného klíče
  • 0 – rezervovaná hodnota
  • 1 – RSA
  • 2 – DSA
  • 3 – ECDSA
  • 4 – ED25519
 2. Fingerprint Type Specification – message-digest algoritmus použitý pro vygenerování fingerprintu
  • 0 – rezervovaná hodnota
  • 1 – SHA-1
  • 2 – SHA-256
 3. Fingerprint – fingerprint veřejného klíče serveru

Příklad DNS SSHFP záznamu

Následují příklad demonstruje SSHFP záznam nesoucí fingerprint serveru s FQDN ssh.domena.tld

HOST       TTL   RR type  RR value
---------------------------------------------------------------------------------
ssh.domena.tld. 1800 IN SSHFP   2 1 123456789abcdef67890123456789abcdef67890
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.