DNS – Záznam typu MX

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

Tento článek rozebírá podrobně DNS záznam typu MX. Obecný návod k DNS záznamům a jejich nastavení v zákaznické administraci najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

V tomto článku se dočtete:

K čemu slouží záznamy typu MX

Záznamy typu MX používáte pro uvedení doménových adres serverů, které zpracovávají příchozí elektronickou poštu. Takových serverů chcete mít zpravidla více, aby výpadek jednoho vykryl jiný. Většina poskytovatelů e-mailových služeb nabízí 2-3 adresy pro MX záznamy. Uvedením všech MX záznamů poskytovatele a doplněním SPF záznamu uděláte maximum pro plynulý chod pošty.

Pro každou adresu MX mailserveru zakládejte vlastní záznam.

Řešíte-li problém, že e-maily odcházejí, ale nepřicházejí, může být problém v chybějícím nebo nesprávně uvedeném MX záznamu.

Zjištění adresy MX mailserverů

WEDOS poskytuje e-mailové služby k Webhostingu a službě WebSite (vyjma Free varianty) a nově samostatně jako službu Mailhosting.

Webhosting a WebSite

Adresy mailserverů pro MX záznamy jsou pro tyto služby jednotné. Včetně doporučených priorit jsou:

1 wes1-mx1.wedos.net
1 wes1-mx2.wedos.net
10 wes1-mx-backup.wedos.net

Dále tyto adresy najdete také v zákaznické administraci v detailu služby, v tabulce Adresy služeb.

WEDOS Zjištění MX záznamů služby Webhosting v zákaznické administraci
Zjištění MX záznamů služby Webhosting v zákaznické administraci

Mailhosting

Adresy mailserverů pro MX záznamy služby Mailhosting se liší od těch webhostingových. Včetně doporučených priorit jsou:

10 mx1.wedos.email
10 mx1.wedos.global
10 mx1.wedos.com
10 mx1.wedos.mx
20 mx1.wedos.online

Dále tyto adresy najdete také v zákaznické administraci v detailu služby, v tabulce Adresy služeb.

Vlastní mailserver

Používáte-li pro příjem pošty vlastní mailserver, potřebujete zadat jeho doménovou adresu, protože IP adresy MX záznamy nepodporují. Založte tedy nejprve prostřednictvím záznamu typu A nebo AAAA vhodnou (sub)doménu s IP adresou daného serveru. Tuto (sub)doménu potom zadejte jako adresu MX záznamu (viz příklad).

Služby mimo WEDOS

Pokud služba, jejíž adresu pro MX záznam chcete zjistit, není u WEDOS, vyhledejte nápovědu dané služby, nebo kontaktujte podporu jejího poskytovatele.

Zadání záznamů typu MX

Obecný návod k nastavení DNS záznamů v zákaznické administraci najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

Pokud doména používá jiné DNS servery, automatické ani manuální změny záznamů WEDOS se na jejím chování neprojeví.

Při zadávání záznamů typu MX dodržujte tato základní pravidla:

 • Pole název nechávejte prázdné, pokud nechcete e-maily přijímat na subdoméně (například: info@sub.domena.tld).
 • Do pole data vyplňte vždy jedno číslo a jednu adresu (například: 1 wes1-mx1.wedos.net).

Obecný záznam typu MX vypadá takto:

Název           TTL  Typ Data
(prázdné, nebo subdoména) 300  MX  (priorita) (adresa MX mailserveru)

Číslo před adresou je takzvaná priorita. Čím vyšší číslo zde doplníte, tím více systém považuje server za záložní.

Správně zadané MX záznamy WEDOS pro webhosting, WMS a WebSite by tedy měly mít tuto podobu:

Název   TTL  Typ Data
     300  MX  1 wes1-mx1.wedos.net
     300  MX  1 wes1-mx2.wedos.net
     300  MX  10 wes1-mx-backup.wedos.net

a pro Mailhosting:

Název   TTL  Typ Data
     300  MX  10 mx1.wedos.email
     300  MX  10 mx1.wedos.global
     300  MX  10 mx1.wedos.com
     300  MX  10 mx1.wedos.mx
     300  MX  20 mx1.wedos.online

Automatické nastavení DNS záznamů typu MX

Záznamy typu MX můžete za určitých okolností nechat nastavit automaticky. Náš systém nastavuje DNS záznamy na DNS serverech WEDOS.

Automatické nastavení DNS záznamů zadáte:

Příklady záznamů typu MX

Příklad: Správně zadané záznamy typu MX pro WEDOS Webhosting nebo WebSite:

Tři MX záznamy bez názvu s vyplněnými MX servery WEDOS a odpovídajícími prioritami
Tři MX záznamy bez názvu s vyplněnými MX servery WEDOS a odpovídajícími prioritami

Příklad: Správně zadané záznamy typu MX pro WEDOS Mailhosting:

Pětice MX záznamů bez názvu s vyplněnými MX servery WEDOS a odpovídajícími prioritami
Pětice MX záznamů bez názvu s vyplněnými MX servery WEDOS a odpovídajícími prioritami

Přklad: MX záznam pro vlastní mailserver na IP adrese 46.28.108.1:

MX záznam pro mailserver na IP adrese 46.28.108.1 definované pomocí A záznamu subdomény mx

Často kladené dotazy

Otázka: MX záznamy mám nastavené správně, ale pošta pořád nechodí, čím to je?
Odpověď: Zkontrolujte, že máte aktivní webhosting, založenou schránku a dostatek místa.

Otázka: Můj poskytovatel webhostingu mi žádné MX záznamy nedal, co mám dělat?
Odpověď: Zjistěte, jestli poskytovatel e-mailové služby vůbec nabízí. Pokud ne, vyhledejte poskytovatele e-mailových služeb vyhovujícího Vašim požadavkům.

Otázka: Pokud mám webhosting WEDOS, můžu používat jiného poskytovatele mailových služeb?
Odpověď: Ano, stačí správně zadat MX záznamy daného poskytovatele.

Otázka: Můžu si nechat MX servery WEDOS v záloze pro případ, že můj poskytovatel bude mít výpadek?
Odpověď: Kombinování MX záznamů různých poskytovatelů obecně nedoporučujeme. Raději si zajistěte poskytovatele s dostatečným počtem záložních mailserverů, a všechny jejich adresy zaneste do DNS záznamů dle návodu poskytovatele.

Otázka: Zadal jsem do záznamu Vaše servery 
1 wes1-mx1.wedos.net
1 wes1-mx2.wedos.net
10 wes1-mx-backup.wedos.net 
a záznam nejde uložit. Co s tím?
 Odpověď: Rozdělte tento záznam na 3 různé záznamy, každý s jednou prioritou a jednou adresou.

Otázka: Jsou tyto adresy univerzální pro všechny mailservery WEDOS?
Odpověď: Tyto adresy jsou univerzální pouze zadáváte-li záznamy typu MX. Mailservery pro SMTP, POP a IMAP jsou jiné, a adresy obsahující mx nebudou fungovat.

Děkujeme za zpětnou vazbu!