Nastavení DNSSEC u domény

Nastavení DNSSEC umožňujeme u CZ, EU, SK, generických domén a nových gTLD (jde například o online, store, fun a další dle nabídky) a pouze u takových, u kterých jsme registrátorem. U generických, SK a nových gTLD domén umožňujeme nastavení DNSSEC pouze v případě, že nepoužívají naše DNS servery.

Používání DNSSEC a veškeré změny jeho nastavení jsou a budou zcela bezplatné.

Nastavení DNSSEC

Pro nastavení DNSSEC u vaší domény postupujte takto:

 1. Přihlaste se do vašeho účtu v zákaznickém centru (client.wedos.com)
 2. Klikněte na záložku Domény
 3. Otevřete detail konkrétní domény, u které si přejete změnu provést
 4. V levém sloupci klikněte na odkaz Nastavení DNSSEC

Existuje několik možností nastavení DNSSEC:

 1. nepoužívat DNSSEC – výchozí volba, doména není chráněna technologií DNSSEC.
 2. použít DNSSEC WEDOS – lze použít pouze u domén, které využívají naše DNS servery. V takovém případě se aktivuje DNSSEC, DNS záznamy se podepíší našimi klíči a u domény se nastaví náš KEYSET. My se také staráme o příslušné obměny klíčů. Zákazník se nemusí starat o nic. Nelze použít u generických, SK a nových gTLD domén.
 3. použít vlastní KEYSET – lze použít pouze u domén, které nepoužívají naše DNS servery a podporují KEYSETy (CZ, EU). Zde si může zákazník u domény nastavit libovolný KEYSET, ale o podepsání DNS záznamů se musí na DNS serverech postarat sám.
 4. vytvořit a použít vlastní KEYSET – totožné jako předchozí možnost s tím, že je možné KEYSET rovnou vytvořit zadáním vlastních DNSSEC klíčů.
 5. použít vlastní DNSSEC klíče – lze použít pouze u domén, které nepoužívají naše DNS servery a nepodoporují KEYSETy (generické domény a nové gTLD). Zde je možné u domény nastavit vlastní DNSSEC klíče (typu Digest nebo DNSKEY), které je třeba získat od poskytovatele DNS serverů domény (pokud podporuje DNSSEC). O podepsání DNS záznamů se musí na DNS serverech postarat poskytovatel DNS služeb nebo zákazník sám.

Nastavení DNSSECu je časově náročná procedura. Může trvat i několik hodin, než se jakákoliv změna v nastavení  projeví. Po provedení nastavení je tedy potřeba trpělivě vyčkat.

Příklad použití vlastního DNSSEC klíče

Od poskytovatele DNS serverů je nejprve nutné získat příslušné údaje a ty následně vyplnit v zákaznické administraci u konkrétní domény. Nejčastěji se od různých poskytovatelů setkáte s těmito údaji, které je nutné pro nastavení DNSSEC vyplnit:

 • Public Key – Neplést s údajem Digest. Public Key vkládáte ve WEDOS administraci do pole Klíč:
 • Algorithm – Často uvedený pouze jen jako číslo 13. Nicméně v rozbalovacím poli pro Algoritmus odpovídá číslo 13, které je uvedeno v závorce algoritmu ECDSA-P256-SHA-256 (13)
 • Flags – Vybíráte ve WEDOS administraci z rozbalovacího pole Flag
 • Key Tag – v případě CZ domény se Key Tag nevyplňuje
Ilustrační obrázek nastavení vlastního DNSSEC klíče pro CZ doménu

Hromadné nastavení DNSSEC

V zákaznickém centru lze také provést hromadné nastavení DNSSEC u více domén zároveň. V seznamu domén zaškrněte ty, u kterých chcete změnu provést, a dole v rozbalovacím seznamu zvolte akce s vybranými položkami: nastavení DNSSEC a dále následujte instrukce v průvodci. U generických domén není možné nastavovat DNSSEC hromadně.

Kontrola funkčnosti DNSSEC

Pro kontrolu nastavení a správné funkčnosti DNSSEC u domény doporučujeme nástroj DNS visualization tool – nástroj pro analýzu a grafické znázornění DNS záznamů a DNSSEC klíčů a jejich stavu

Rušení DNSSEC

 1. doména nepoužívá naše DNS servery – příkaz pro odebrání DNSSEC klíčů z nadřazené zóny je na registr odeslán okamžitě
 2. doména používá naše DNS servery – příkaz pro odebrání DNSSEC klíčů z nadřazené zóny je na registr odeslán okamžitě. Následně se čeká na vypršení TTL DNSSEC klíčů v nadřazené zóně. Po vypršení TTL dojde k odstranění podpisu zóny na našich DNS serverech a tím je požadavek na zrušení DNSSECu u domény dokončen. V průběhu vyřizování požadavku na rušení DNSSECu není možné u domény jakkoliv měnit nastavení DNSSECu.

Byl pro Vás tento návod užitečný?