DNS – Záznam typu AAAA

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

Určuje, na kterou IPv6 adresu se webový prohlížeč připojí při požadavku na zobrazení webu.

Co je IPv6?

IPv6 protokol vznikl jako náhrada dosluhujícího a stále používaného protokolu IPv4 – ten poskytuje prostor pro cca 4 miliardy unikátních IP adres. IP adresa je číselné označení počítače v síti. Můžeme použít analogii s adresou vašeho domu či bytu. Pokud si chcete zobrazit třeba web wedos.cz, váš prohlížeč pomocí DNS zjistí, že je web uložený na serveru s adresou 2a02:2b88:2:218::dd05:1111 a připojí se k němu. Vzhledem ke stoupajícímu počtu zařízení, připojených k síti internet a ke stoupající přenosové rychlosti přestává protokol IPv4 vyhovovat a volné IP adresy docházejí. Proto dochází k nasazení protokolu IPv6, který poskytuje dostatek adresního prostoru na dlouhou dobu.

V současnosti stále převažuje využití IPv4, tedy kromě AAAA záznamu mějte nastavený i A záznam.

Nastavení AAAA záznamu

DNS záznam pro webový server, nasměruje doménu na IPv6 adresu serveru. Zadání není povinné, ale pokud máte na svém webhostingovém serveru přidělenou IPv6 adresu, doporučujeme jej využívat.

Úzce souvisí s DNS záznamem typu A, který směruje doménu na IPv4 adresu serveru. A i AAAA záznamy by měly směrovat na stejný server. Pokud povedou na různé servery, mohou mít někteří návštěvníci potíže dostat se na váš web.

Obvykle se nastavuje jeden AAAA záznam s prázdným názvem a jeden tzv. wildcard AAAA záznam se znakem * v názvu, oba na stejnou IPv6 adresu vašeho webserveru / webhostingu.

Doména i webhosting u nás

Pokud je doména i webhosting u nás, není třeba DNS nastavovat ručně. Využijte automatického nastavení. Při objednávce služeb už budete mít většinou nastavení připravené.

automatické nastavení DNS v rámci našich služeb

Ukázka ručního nastavení

IP adresy v obrázcích jsou pouze ilustrační!

Vždy použijte IP adresy, které vám dodal poskytovatel serveru!

základní nastavení, samotné AAAA záznamy, web bude nyní dostupný pouze přes IPv6
subdoména (třeba blog) může běžet na jiném serveru
nastavení domény pro IPv4 i IPv6, web bude nyní dostupný všem návštěvníkům
ukázka kompletního nastavení pro webhosting u nás, k dispozici jsou A záznamy pro IPv4, AAAA záznamy pro IPv6 (dodáváme dvě různé adresy), MX záznamy pro e-maily a případné další záznamy

PŘIPOMÍNÁME, IP adresy v obrázcích jsou pouze ilustrační!

Vždy použijte IP adresy, které vám dodal poskytovatel serveru!

Často kladené dotazy

Jak poznám, že A i AAAA záznamy vedou na stejný server?

Poskytovatel serveru by vám měl IPv4 (A záznam) i IPv6 (AAAA záznam) adresu poskytnout. Tím máte jistotu, že obě vedou na stejný server.

Můj webhosting nepoužívá IPv6 nebo nemá přidělenou IPv6 adresu.

V tom případě AAAA záznam nepoužívejte. Využijte pouze A záznam s IPv4 adresou. Doporučujeme kontaktovat svého poskytovatele s žádostí o aktivaci IPv6.

Nastavil jsem AAAA záznamy, ale k webhostingu se stále připojuji přes IPv4.

Ujistěte se, že vaše připojení k internetu podporuje IPv6. Zatím to není vždy samozřejmost. Případně kontaktujte svého poskytovatele připojení.

Byl pro Vás tento návod užitečný?