DNS – Záznamy typu SRV a NAPTR

  DNS

Tento článek rozebírá podrobně DNS záznamy typu SRV a NAPTR. Obecný návod k DNS záznamům a jejich nastavení v zákaznické administraci najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

V tomto článku se dozvíte:

Účel záznamů typu SRV

Záznam Service (SRV) slouží k upřesnění informací o dostupných službách hostitele. Mezi tyto služby běžně patří například XMPP (instant messaging protokol), SIP (protokol signalizace v internetové telefonii), nebo LDAP (protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru).

Záznam typu SRV nelze použít ke specifikaci portu, na kterém běží služba, která tento typ záznamu nepodporuje. 

Například pokud chcete web (protokol HTTP nebo HTTPS) provozovat na jiném než běžném portu, musíte nastavení provést na serveru. V záznamu typu A, AAAA ani SRV tento port nenastavíte.

Zadání záznamů typu SRV

Obecný návod k nastavení DNS záznamů v zákaznické administraci najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

Pokud doména používá jiné DNS servery, automatické ani manuální změny záznamů WEDOS se na jejím chování neprojeví.

Záznamy typu SRV mívají specifický tvar názvu i dat.

Název SRV záznamu

Symbolický název SRV záznamu mívá obvykle tvar _sluzba._protokol, například _sip._udp

Případnou subdoménu přidejte na konec tohoto symbolického názvu, například _ldap._tcp.subdom. 

Data SRV záznamu

Data SRV záznamu tvoří tyto části:

 1. Priorita: kladné číslo určující, který záznam bude vyhodnocen přednostně (ten s nejnižším číslem); ostatní záznamy systém vyhodnocuje až v případě nedostupnosti prioritní služby.
 2. Váha: relativní váha pro záznamy se stejnou prioritou, slouží k rozdělování zátěže.
 3. Port: TCP nebo UDP port, na kterém služba naslouchá.
 4. Cíl: Hostname serveru poskytujícího službu.

Při vyplňování záznamu typu SRV dodržujte tato pravidla:

 • Hlavnímu serveru přiřaďte nejnižší číslo priority, ale nejvyšší váhu.
 • Hostname uvádějte ve tvaru domény, ne IP adresy.

Obecný záznam typu SRV tedy vypadá takto:

Název       TTL  Typ Data
(symbolický název) 300  SRV (priorita) (váha) (port) (hostname)

Příklady záznamů typu SRV

Příklad: Záznam SRV pro SIP přes TCP na portu 5060 s cílem tel.wds-test.cz.

WEDOS Vzorový SRV záznam pro SIP přes TCP na portu 5060 s cílem tel.wds-test.cz
Vzorový SRV záznam pro SIP přes TCP na portu 5060 s cílem tel.wds-test.cz

Záznam typu NAPTR

Záznam Name Authority Pointer (NAPTR) se často používá v kombinaci se záznamy SRV, nejběžněji pro potřeby internetové telefonie k mapování protokolu SIP. Při jeho zadávání se řiďte pokyny poskytovatele služby.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak zařídím, aby DNS směřovaly HTTP na jiný port než 80 (nebo 443 u HTTPS)?
Odpověď: Toto nastavení nemůžete zařídit v DNS, musíte jej nastavit na serveru.

Děkujeme za zpětnou vazbu!