DNS – Záznam typu SOA

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

SOA (Start Of Authority record) je speciální záznam, který se musí v každém zónovém souboru vyskytovat právě jednou. Jedná se o jakousi hlavičku, která obsahuje následující informace:

 • MNAME – název primárního DNS serveru pro danou zónu
 • RNAME – kontakt na správce zónového souboru – uvádí se e-mailová adresa, ve které je zavináč nahrazen za tečku (protože znak zavináče má v DNS speciální význam)
 • SERIAL – sériové číslo zóny – jedná se o číselný údaj, který udává verzi zónového souboru; při změně v záznamech se číslo navýší a sekundární DNS servery si při porovnání s číslem, které mají uložené u sebe, zjistí, že došlo ke změně a že je třeba data aktualizovat
 • REFRESH – počet sekund, po jejichž uplynutí od poslední kontroly či načtení zóny z primárního DNS provede sekundární server kontrolu sériového čísla
 • RETRY – po zahájení zjišťování sériového čísla z předchozího bodu opakuje požadavek na primární DNS server po uplynutí RETRY sekund, pokud se předchozí požadavek nezdařil (pokud server neodpověděl)
 • EXPIRE – pokud se nedaří stáhnout sériové číslo z primárního DNS a od posledního úspěšného pokusu uplynulo EXPIRE vteřin, je zóna považována za neplatnou a sekundární DNS server by ji měl vyřadit ze svých záznamů (zapomenout ji)
 • MINIMUM – položka s historicky mnoha různými významy:
  • minimální TTL hodnota pro všechny záznamy v zóně (původní význam)
  • výchozí TTL pro záznamy, u kterých není tato hodnota specifikována (druhý význam)
  • TTL pro negativní cachování – tj. doba, po kterou si cachovací DNS servery pamatují, že nějaký záznam neexistuje (současný význam)

SOA záznam je nastavován automaticky na základě nastavení DNS, nelze jej vkládat manuálně.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.