DNS – Záznam typu SOA

  DNS

Tento článek rozebírá podrobně DNS záznam typu SOA. Obecný návod k DNS záznamům a jejich nastavení v zákaznické administraci najdete v článku DNS – Nastavení záznamů domény.

Administrace WEDOS záznam typu SOA nepodporuje, systém jej nastavuje automaticky v rámci nastavení DNS serverů (NSSETu).

V tomto článku se dozvíte:

Účel záznamu typu SOA

SOA (Start Of Authority record) je speciální záznam, který se musí v každém zónovém souboru vyskytovat právě jednou. Jedná se o jakousi hlavičku, která obsahuje následující informace:

  • MNAME – název primárního DNS serveru pro danou zónu
  • RNAME – kontakt na správce zónového souboru (e-mailová adresa s tečkou místo znaku @)
  • SERIAL – sériové číslo zóny (číselný údaj udávající verzi zónového souboru)
  • REFRESH – počet sekund mezi kontrolami sériového čísla
  • RETRY – počet sekund pro další pokus o zjištění sériového čísla, pokud se předchozí pokus nezdařil
  • EXPIRE – počet sekund, po kterém zóna, jejíž sériové číslo se nepodařilo zjistit, expiruje (sekundární DNS server by ji měl vyřadit ze svých záznamů)
  • MINIMUM – aktuálně TTL pro negativní cachování (doba, po kterou si cachovací DNS servery pamatují, že nějaký záznam neexistuje)

Nastavení záznamu typu SOA

Administrace WEDOS záznam typu SOA nepodporuje, systém jej nastavuje automaticky v rámci nastavení DNS serverů (NSSETu).

Často kladené dotazy

Otázka: Kde zjistím hodnoty informací obsažených v SOA záznamu mojí domény?
Odpověď: Použijte diagnostický nástroj, například externí Google Dig.

Děkujeme za zpětnou vazbu!