E-maily – nastavení SPF záznamů

  DNS, E-maily, Webhosting, WEDOS DNS

Pro ochranu před zneužitím doménového jména ve SPAMu je vhodné nastavit SPF záznamy. Zde naleznete postup nastavení pro webhosting.

Co je to SPF a k čemu přesně slouží se dočtete v tomto článku:

https://kb.wedos.com/cs/dns/spf-ochrana-proti-spamu-s-pomoci-dns/

Nastavujeme tedy TXT záznam pro doménu, kterou chceme pomocí SPF chránit. Pokud má doména DNS u WEDOS, provádíme úpravy v klientské administraci dle postupu https://kb.wedos.com/cs/dns/wedos-dns-zaznamy-domeny/.

V záznamu je potřeba uvést servery, ze kterých je povoleno odesílat vaši poštu. Všechny e-maily, které budou odeslány z jiného serveru než který je pomocí SPF povolen, budou považovány za spam (pokud cílový server technologii SPF podporuje).

Nejprve je potřeba si rozmyslet, odkud má být pošta odesílána. Běžně je to hlavně e-mailový server, kde jsou umístěny schránky, dále adresa webhostingového serveru, pokud jsou z něj odesílány nějaké e-maily. Obecně bude SPF pravidlo pro doménu s webhostingem u nás vypadat takto:

v=spf1 a include:_spf.we.wedos.net -all 

Takto bude povoleno odesílání z poštovního serveru a z webserveru dle A (a AAAA) záznamu.

Parametr include připojuje pravidla z jiného záznamu, v tomto případě povoluje IP adresy našich poštovních serverů, které jsou používány pro odesílání. Pokud odesíláte z našich mailserverů, mějte tam vždy tento parametr, tak jak je uveden v příkladu. Odchozí IP adresy našeho poštovního systému neodpovídají příchozím, tedy těm které jsou uvedeny v MX záznamech. SPF parametr MX tedy do pravidla pro naše servery nepřidávejte.

Pozor, naše webhostingové servery používají pro odesílání pošty i IPv6 adresu, pro správné fungování tedy nesmí chybět  správně nastavený AAAA záznam domény, případně explicitně povolená IPv6 adresa pomocí parametru IP6, např. takto:.

v=spf1 a ip6:2a02:2b88:1:4::4 include:_spf.we.wedos.net -all 

Jako další příklad uvedeme pravidlo pro odesílání z poštovních serverů Google a z webového serveru:

v=spf1 include:_spf.google.com a -all

UPOZORNĚNÍ: Nesmí být nastaveno více TXT(SPF) záznamů u jedné domény, adresy serverů musí být zadané do jednoho společného záznamu!