Webhosting – Přejmenování (změna domény)

  Webhosting

Tento návod řeší přejmenování služby Webhosting. Potřebujete-li přejmenovat jiné služby, postupujte podle návodů WebSite – Přejmenování (změna domény), nebo Mailhosting – Přejmenování (změna domény).
Potřebujete-li upravit alias Webhostingu, postupujte podle návodu Webhosting – Aliasy (Multihosting).

V tomto článku se dočtete:

Přejmenování Webhostingu

Nástroj Přejmenování webhostingu využijete ve chvíli, kdy si přejete změnit doménu, pro kterou je webhosting vedený. Mezi hlavní důvody přejmenování patří:

 • Uvolnění názvu služby: Chcete-li založit pod názvem existujícího webhostingu novou službu (například WebSite, nebo Mailhosting), musíte původní službu přejmenovat a tím název uvolnit. V našem systému je výskyt dvou a více stejných názvů služeb až na výjimky zakázán.
 • Změna domény existujícího webu: Měníte-li doménu existujícího webu, přejmenujte webhosting. Tato změna u některých webů nestačí – věnujte zvláštní pozornost kapitole Přejmenování existujícího webu.
 • Využití odstaveného webhostingu: Chcete-li využít existující odstavený webhosting pro nový projekt, můžete odstranit stará data, přejmenovat hosting a používat jej jako zánovní službu.
Na co mám webhosting přejmenovat pro uvolnění názvu?

Potřebujete-li uvolnit název domena.tld, doporučujeme webhosting přejmenovat na staryweb.domena.tld. Chcete-li webhostingu název odebrat úplně, přihlaste se do zákaznického účtu obsahujícího daný webhosting a vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte názvem Vašeho webhostingu).

Postup přejmenování

Pro úspěšné přejmenování musíte nejprve splnit podmínky, a následně provést samotné přejmenování služby v zákaznické administraci.

Přejmenováváte-li existující web, věnujte zvláštní pozornost kapitole Přejmenování existujícího webu.

Podmínky přejmenování

Při přejmenování webhostingu dodržte následující podmínky:

 • Nový název Webhostingu musí být platná doména 2. nebo 3. řádu (domena.tld či sub.domena.tld).
 • Nový název nesmí být názvem ani aliasem jiného Webhostingu, WebSite, nebo Mailhostingu.
 • Pokud jsme registrátorem domény, která je novým názvem Webhostingu, musí tato doména být s Webhostingem ve stejném zákaznickém účtu, nebo musí jít o účet k této doméně oprávněný.
 • Webhosting nesmí expirovat.
Co když název webhostingu nebo aliasu už existuje, ale je v účtu, ke kterému nemám přístup?

Ujistěte se, že danou doménu máte ve správném zákaznickém účtu, a z tohoto účtu vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte novým názvem Vašeho webhostingu) v cizím účtu z důvodu přejmenování.

Přejmenování existujícího webu

Pokud potřebujete pouze uvolnit název služby, nebo využít odstavený hosting, pokračujte na kapitolu Změna domény služby.

V průběhu přejmenování existujícího webu může dojít k výpadku funkčnosti stránek, včetně administrace redakčního systému.

Měníte-li název existujícího webu, postupujte těmito kroky:

 1. Používáte-li redakční systém (např. WordPress), změňte název webu v administraci tohoto systému.
 2. Je-li obsah webu umístěn na FTP ve složce www/domains/puvodnidomena.tld (název poslední složky odpovídá názvu původní domény), změňte název složky na název nové domény.
 3. Pokračujte návodem v kapitole Změna domény služby.
Postup přejmenování existujícího webu
Jak změním název webu ve WordPressu?

Přihlaste se do administrace WordPressu, jděte do Nastavení >> Obecné a zde změňte obě adresy.

POZOR! Po tomto kroku obvykle přestane web fungovat, dokud přejmenování nedokončíte.

Dále zkontrolujte, zda podobné nastavení nevyžadují i šablony, nebo pluginy.

Změna domény služby

Pro samotné přejmenování služby postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V hlavním menu klikněte na záložku Hostingové služby Webhosting.
 3. V seznamu webhostingů vyberte ten, který si přejete přejmenovat.
 4. V levém menu zvolte odkaz Nástroje.
 5. Do pole Zadejte nový název vložte název domény, na kterou si přejete webhosting přejmenovat.
 6. Zaškrtnutím příslušných políček vyberte, zda chcete:
  • Upravit nastavení DNS – tedy nasměrovat novou doménu na přejmenovávaný webhosting. Změna bude účinkovat do 1 hodiny v případě, že nová doména používá DNS servery WEDOS.
  • Zahrnout nový název do Let’s Encrypt certifikátu – tedy vystavit Let‘s Encrypt certifikát pro novou doménu. Pokud v tomto kroku dojde k chybě, můžete nastavení certifikátu dokončit podle návodu Webhosting – Manuální nastavení HTTPS.
 7. Potvrďte volby kliknutím na tlačítko Přejmenovat.
WEDOS Přejmenování webhostingu se zahrnutím nového názvu do Let‘s Encrypt certifikátu
Přejmenování webhostingu se zahrnutím nového názvu do Let‘s Encrypt certifikátu

Po přejmenování:

 • Sledujte hlášky systému, které Vám sdělí, zda je třeba podniknout nějaké další kroky.
 • Změňte v poštovních klientech adresy z původní domény na novou a zkontrolujte, že používáte aktuální SMTP, POP/IMAP servery podle návodu E-maily – SMTP, POP, IMAP.
 • Vyčkejte na změnu konfigurace na webserveru (může trvat až 30 minut) a případně změnu konfigurace DNS (může trvat až hodinu). Během této doby může být web nedostupný.

Přejmenováním Webhostingu změníte přihlašovací jména do e-mailových schránek. Aktualizujte přihlašovací údaje v poštovních klientech.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s přejmenováním služby Webhosting patří:

Existující název služby, nebo alias

Problém: Zobrazuje se chybová hláška: V systému již existuje (objednávka, služba) pro stejnou doménu.

Příčina: Pro doménu nebo subdoménu, na kterou chcete webhosting přejmenovat, již existuje služba s daným názvem, nebo je (sub)doména použita u jiného webhostingu jako alias.

Řešení: Změňte název konfliktní služby, nebo odeberte její alias. Pozor, po tomto zásahu přestane původní služba na danou doménu reagovat. Pokud jde o cizí webhosting, ke kterému nemáte přístup, vyplňte kontaktní formulář podle vzoru níže – pokud jste držitelem domény, nebo je doména ve Vašem zákaznickém účtu, přejmenování Vám umožníme.

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte novým názvem Vašeho webhostingu) v cizím účtu z důvodu přejmenování.

Problém přidání do Let‘s Encrypt certifikátu

Problém: Zobrazuje se chybová hláška: U následujících domén byl zjištěn problém při přidávání do Let‘s Encrypt certifikátu: …

Příčina: DNS záznamy nejsou nasměrované na webhosting, nebo se změny ještě dostatečně nepropsaly.

Řešení: Vytvořte certifikát později podle návodu Webhosting – Manuální nastavení HTTPS.

Doména v jiném účtu

Problém: Zobrazuje se chybová hláška: Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu.

Příčina: Doména i webhosting musejí být z bezpečnostních důvodů při přejmenování ve stejném zákaznickém účtu.

Řešení: Zajistěte, aby obě služby byly aspoň dočasně na stejném účtu. Toho můžete docílit přesunem domény podle návodu Přesun služeb mezi účty, nebo Přesun domén mezi účty pomocí autorizačního hesla. Po přejmenování můžete doménu vrátit na původní účet.

Starý web nefunguje na nové doméně

Problém: Po přejmenování existujícího webu se na nové doméně nezobrazuje web.

Příčina: Nedošlo k přejmenování původního webu v jeho administraci, nebo na FTP.

Řešení: Ověřte, že web je ve složce www/domains/novadomena.tld, kde název složky novadomena.tld je shodný s novým názvem webhostingu. Pokud jste zapomněli web přejmenovat už v jeho redakčním systému (např. administraci WordPressu), je nejjednodušším řešením přejmenovat web zpět na původní název (zpřístupnit administraci) a postupovat důsledně podle kapitoly Přejmenování existujícího webu.

Často kladené dotazy

Otázka: Potřebuji uvolnit název webhostingu pro jinou službu. Jaký mám současnému hostingu dát název?
Odpověď:
Potřebujete-li uvolnit název domena.tld, doporučujeme webhosting přejmenovat například na staryweb.domena.tld. Chcete-li webhostingu název odebrat úplně, přihlaste se do zákaznického účtu obsahujícího daný webhosting a vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte názvem Vašeho webhostingu).

Otázka: Co s novou doménou, která používá WEDOS Global?
Odpověď: Opravte nastavení IP adres domény v administraci WEDOS Global.

Děkujeme za zpětnou vazbu!