Webhosting – Přejmenování (změna domény)

  Webhosting, Administrace

Tento návod řeší přejmenování služby Webhosting. Potřebujete-li přejmenovat službu WebSite, postupujte podle návodu WebSite – Přejmenování, změna domény. Pogtřebujete-li odebrat alias webhostingu, postupujte podle návodu Webhosting – přidání a nastavení aliasu.

V tomto článku se dočtete:

Přejmenování webhostingu

Nástroj Přejmenování webhostingu využijete ve chvíli, kdy si přejete změnit doménu, pro kterou je webhosting vedený. Mezi hlavní důvody přejmenování patří:

 • Uvolnění názvu služby: Chcete-li založit pod názvem existujícího webhostingu novou službu (například WebSite), musíte původní službu přejmenovat a tím název uvolnit. V našem systému je výskyt dvou a více stejných názvů služeb zakázán.
 • Změna domény existujícího webu: Měníte-li doménu existujícího webu, přejmenujte webhosting. Tato změna u některých webů nestačí – věnujte zvláštní pozornost kapitole Přejmenování existujícího webu.
 • Využití odstaveného webhostingu: Chcete-li využít existující odstavený webhosting pro nový projekt, můžete odstranit stará data, přejmenovat hosting a používat jej jako zánovní službu.
Na co mám webhosting přejmenovat pro uvolnění názvu?

Potřebujete-li uvolnit název domena.tld, doporučujeme webhosting přejmenovat na staryweb.domena.tld. Chcete-li webhostingu název odebrat úplně, přihlaste se do zákaznického účtu obsahujícího daný webhosting a vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte názvem Vašeho webhostingu).

Postup přejmenování

Pro úspěšné přejmenování musíte nejprve splnit podmínky, a následně provést samotné přejmenování služby v zákaznické administraci.

Přejmenováváte-li existující web, věnujte zvláštní pozornost kapitole Přejmenování existujícího webu.

Podmínky přejmenování

Při přejmenování webhostingu dodržte následující podmínky:

 • Nový název webhostingu musí být platná doména 2. nebo 3. řádu (domena.tld či sub.domena.tld).
 • Nový název nesmí být názvem ani aliasem jiného webhostingu.
 • Pokud jsme registrátorem domény, která je novým názvem webhostingu, musí tato doména být s webhostingem ve stejném zákaznickém účtu.
 • Webhosting nesmí expirovat.
Co když název webhostingu nebo aliasu už existuje, ale je v účtu, ke kterému nemám přístup?

Ujistěte se, že danou doménu máte ve správném zákaznickém účtu, a z tohoto účtu vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte novým názvem Vašeho webhostingu) v cizím účtu z důvodu přejmenování.

Přejmenování existujícího webu

Pokud potřebujete pouze uvolnit název služby, nebo využít odstavený hosting, pokračujte na kapitolu Provedení přejmenování.

Měníte-li název existujícího webu, postupujte těmito kroky:

 1. Používáte-li redakční systém, změňte název webu v tomto systému.
 2. Je-li obsah webu umístěn na FTP ve složce www/domains/puvodnidomena.tld (název složky odpovídá názvu původní domény), změňte název složky na název nové domény.
 3. Pokračujte návodem v kapitole Provedení přejmenování.
Postup přejmenování existujícího webu
Jak změním název webu ve WordPressu?

Přihlaste se do administrace WordPressu, jděte do Nastavení >> Obecné a zde změňte obě adresy.

Dále zkontrolujte, zda podobné nastavení obsahují i pluginy, např. Elementor.

Provedení přejmenování

Pro samotné přejmenování služby postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V hlavním menu klikněte na záložku Webhosting.
 3. V seznamu webhostingů vyberte ten, který si přejete přejmenovat.
 4. V levém menu zvolte odkaz Nástroje.
 5. Do pole Zadejte nový název vložte název domény, na kterou si přejete webhosting přejmenovat.
 6. Zaškrtnutím příslušných políček vyberte, zda chcete:
  • Upravit nastavení DNS – tedy nasměrovat novou doménu na přejmenovávaný webhosting. Změna bude účinkovat do 1 hodiny v případě, že nová doména používá DNS servery WEDOS.
  • Zahrnout nový název do Let’s Encrypt certifikátu – tedy vystavit Let‘s Encrypt certifikát pro novou doménu. Pokud v tomto kroku dojde k chybě, můžete nastavení certifikátu dokončit podle návodu Webhosting – Manuální nastavení HTTPS.
 7. Potvrďte volby kliknutím na tlačítko Přejmenovat.
WEDOS Přejmenování webhostingu se zahrnutím nového názvu do Let‘s Encrypt certifikátu
Přejmenování webhostingu se zahrnutím nového názvu do Let‘s Encrypt certifikátu

Po úspěšném přejmenování se zobrazí systémová hláška a změní název služby ve všech částech zákaznické administrace.

Po přejmenování:

 • Sledujte hlášky systému, které Vám sdělí, zda je třeba podniknout nějaké další kroky (typicky například nastavení Let‘s Encrypt certifikátu).
 • Změňte v poštovních klientech adresy z původní domény na novou a zkontrolujte, že používáte aktuální SMTP, POP/IMAP servery podle návodu E-maily – Základní informace.
 • Vyčkejte na změnu konfigurace na webserveru (může trvat až 30 minut) a případně změnu konfigurace DNS (může trvat až hodinu). Během této doby bude web nedostupný.

Přejmenováním webhostingu změníte přihlašovací jména do e-mailových schránek. Aktualizujte přihlašovací údaje v poštovních klientech.

Běžné chyby a jejich řešení

Dojde-li během přejmenování k chybě, zobrazí se jedna z níže uvedených hlášek. V této kapitole najdete návody k řešení těchto chyb.

Existující název služby, nebo alias

Hláška: V systému již existuje objednávka webhostingu pro stejnou doménu.

Původ: Pro doménu nebo subdoménu, na kterou chcete webhosting přejmenovat, již existuje služba s daným názvem, nebo je (sub)doména použita u jiného webhostingu jako alias.

Řešení: Změňte název konfliktní služby, nebo odeberte její alias. Pozor, po tomto zásahu přestane původní služba na danou doménu reagovat. Pokud jde o cizí webhosting, ke kterému nemáte přístup, vyplňte kontaktní formulář podle vzoru níže – pokud jste držitelem domény, nebo je doména ve Vašem zákaznickém účtu, přejmenování Vám umožníme.

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte novým názvem Vašeho webhostingu) v cizím účtu z důvodu přejmenování.

Přidávání do Let‘s Encrypt certifikátu

Hláška: U následujících domén byl zjištěn problém při přidávání do Let‘s Encrypt certifikátu: …

Původ: DNS záznamy nejsou nasměrované na nový webhosting, nebo se změny ještě dostatečně nepropsaly.

Řešení: Vytvořte certifikát později podle návodu Webhosting – Základní nastavení HTTPS.

Doména v jiném účtu

Hláška: Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu.

Původ: Doména i webhosting musejí být z bezpečnostních důvodů při přejmenování ve stejném zákaznickém účtu.

Řešení: Zajistěte, aby obě služby byly aspoň dočasně na stejném účtu. Toho můžete docílit přesunem domény podle návodu Přesun služeb mezi účty, nebo Přesun domén mezi účty pomocí autorizačního hesla. Po přejmenování můžete doménu vrátit na původní účet.

Často kladené dotazy

Otázka: Potřebuji uvolnit název webhostingu pro jinou službu. Jaký mám současnému hostingu dát název?
Odpověď:
Potřebujete-li uvolnit název domena.tld, doporučujeme webhosting přejmenovat například na staryweb.domena.tld. Chcete-li webhostingu název odebrat úplně, přihlaste se do zákaznického účtu obsahujícího daný webhosting a vyplňte kontaktní formulář podle vzoru:

Žádám o odstranění názvu nebo aliasu služby (tuto závorku nahraďte názvem Vašeho webhostingu).

Otázka: Proč po přejmenování webu vidím chybu 403: Forbidden?
Odpověď: Pravděpodobně jste přejmenovali webhosting, ale ne web samotný. Ověřte, že web je ve složce www/domains/novadomena.tld, kde název složky novadomena.tld je shodný s novým názvem webhostingu.

Otázka: Nechal jsem upravit nastavení DNS, ale pořád se mi zobrazuje starý web. Kde je chyba?
Odpověď: Zkontrolujte, zda doména používá naše DNS servery aspoň 48 hodin. Pokud ano, vyčkejte až 1 hodinu na propsání záznamů. Pokud problém přetrvá, zkuste vymazat cache prohlížeče a znovu načíst stránku pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+R.

Otázka: Nepotřebuji přejmenovat Webhosting, ale WebSite. Jak to mám udělat?
Odpověď: Postupujte podle návodu WebSite – Přejmenování, změna domény

Děkujeme za zpětnou vazbu!