Přejmenování webhostingu

  Administrace, Webhosting

Webhosting je vždy vázán na doménový název. Pomocí aliasů lze přidat další domény, na které webhosting „naslouchá“, vždy je ale jedna hlavní, která je shodná s názvem služby. Podle ní jsou také pojmenovány e-mailové schránky webhostingu.

POZOR! Přejmenováním webhostingu nedojde k žádné změně funkčnosti WWW stránek. Z technického hlediska není rozdíl mezi hlavní doménou a doménami, které jsou aliasy. Rozdíl je pouze u e-mailových služeb. Proto zbytečně nepřejmenovávejte webhosting jen proto, že chcete „prohodit“ hlavní doménu s nějakým aliasem, aniž by byla důvodem výměna domén kvůli e-mailovým schránkám.

POZOR! Při přejmenovávání webhostingu může dojít ke krátkodobé nefunkčnosti WWW stránek.

Jméno je možné změnit a docílit tím toho, aby byla služba svázána s jiným doménovým názvem. Je ovšem potřeba, aby nová doména splňovala určité požadavky.

Požadavky na nový název webhostingu:

 1. název musí být vždy platný doménový název 2. úrovně (tedy ve tvaru domena.tld)
 2. musí existovat doména, podle které chcete nastavit nové jméno (pokud je zaregistrována u nás, musí být ve stejném uživatelském účtu)
 3. doména nesmí být svázána s jiným webhostingem (ať už jako jeho název nebo alias)

Po úspěšném přejmenování bude situace následující:

 • v administraci webhosting uvidíte pod jiným názvem
 • změní se přihlašovací údaje ke všem e-mailovým schránkám (budou používat nový doménový název)
 • změny konfigurace na WWW serveru se projeví během 30 minut
 • funkčnost WWW se nezmění, není potřeba data webhostingu přesouvat mezi hlavním adresářem a podadresáři domains

Provedení přejmenování

Pro přejmenování webhostingu postupujte dle následujícího návodu:

 1. Přihlašte se do zákaznické administrace
 2. Záložka webhosting
 3. Otevřete detail konkrétního webhostingu
 4. V levém menu klikněte na odkaz Nástroje
 5. Na této stránce uvidíte příslušný formulář, vyplňte nový název a formulář odešlete

Byl pro Vás tento návod užitečný?