Fakturace – Platby ze zálohového účtu

  Fakturace

Tento článek řeší postupy plateb za služby ze zálohového účtu. Základní informace o zálohovém účtu najdete v článku Fakturace – Zálohový účet.

V tomto článku se dozvíte:

Zálohový účet a hrazení plateb

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete jím uhradit libovolnou objednávku či fakturu vystavenou společností WEDOS Internet, a.s. Spadají sem:

Ze zálohového účtu momentálně nemůžete platit za služby WEDOS OnLine.

Hrazení nové objednávky

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete zadat uhrazení objednávky ze zálohového účtu v jejím posledním kroku (dokončení). 

Zaškrtněte možnost uhradit tuto objednávku (cena objednávky) ze zálohového účtu a pak klikněte na tlačítko Dokončit objednávku.

WEDOS Uhrazení nové objednávky ze zálohového účtu
Uhrazení nové objednávky ze zálohového účtu

Hrazení vystavené faktury

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete uhradit existující fakturu v jejím detailu v zákaznické administraci. K detailu se dostanete buď odkazem v e-mailu s předmětem Výzva k platbě [číslo objednávky], nebo v zákaznické administraci těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte Fakturace.
  3. V levém menu vyberte Objednávky.
  4. V přehledu klikněte na číslo objednávky, kterou chcete ze zálohového účtu uhradit.
  5. V detailu klikněte na odkaz uhradit ze zálohového účtu.
WEDOS Uhrazení faktury ze zálohového účtu
Uhrazení faktury ze zálohového účtu

Automatické hrazení služeb

U služeb můžete nastavit automatické hrazení z kreditu. Postup najdete v návodu Nastavení expirace a prodlužování služeb.

Pokud na zálohovém účtu nemáte k automatickému prodloužení služby 10 dní před expirací dostatek kreditu, systém Vám zašle upozornění. O automatické prodloužení služby se pak pokouší každý den až do její expirace.

Po expiraci služby se systém o automatickou obnovu dále nepokouší. Chcete-li službu prodloužit, musíte založit nové období ručně a uhradit vygenerovanou výzvu k platbě běžným způsobem, nebo z (dobitého) zálohového účtu. V takovém případě postupujte podle návodu v kapitole Hrazení vystavené faktury.

Automaticky uhrazenou platbu nelze stornovat. Nechcete-li službu automaticky prodloužit, vypněte automatické prodloužení služby, prodlužte službu ručně, nebo ji naopak vypovězte.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s platbami ze zálohového účtu patří:

Automatická platba neproběhla

Problém: Platba za službu se nestrhla ze zálohového účtu.

Příčina: Příčiny tohoto problému mohou být různé, od nastavení služeb (služba musí mít nastavené automatické prodlužování) po nedostatek kreditu na zálohovém účtu (o selhání platby Vás systém informuje e-mailem).

Řešení: Prodlužte službu manuálně a uhraďte výzvu k platbě ze zálohového účtu podle kapitoly Hrazení vystavené faktury.

Opakování situace zabraňte ověřením nastavení automatického prodlužování služeb (včetně složek, pokud je používáte) a zajištěním dostatečného množství kreditu.

Storno automatické platby

Problém: Proběhla automatická platba, kterou jsme provést nechtěli, jak ji můžeme stornovat?

Řešení: Automatickou platbu zpětně stornovat nelze. Pokud jste takto omylem prodloužili službu, vypovězte ji. V případě, že šlo o hostingovou službu, v rámci výpovědi požádejte o převedení zbývajícího období služby na jiný hosting, pokud nějaký máte. Platbu za domény žádným způsobem refundovat nelze. V ostatních případech nás kontaktujte prostřednictvím formuláře. Problémy řeší fakturační oddělení zpravidla do 1 pracovního dne.

Často kladené dotazy

Otázka: Jakou částku mi strhnete z kreditu při uhrazení služby? S DPH, nebo bez?
Odpověď: DPH platíte při dobíjení kreditu, za platby služeb tedy systém z kreditu strhává částky odpovídající cenám bez DPH.

Děkujeme za zpětnou vazbu!