Autorizace

  Zákaznické centrum

Pokud chce od nás zákazník provést změnu u objednávky či služby, která vyžaduje, abychom si nejprve ověřili „totožnost“ tohoto zákazníka, preferujeme použití kontaktního formuláře nebo online chatu s tím, že se zákazník nejprve přihlásí. Tím bude autorizován a my budeme mít jistotu, že po nás změnu požaduje oprávněná osoba.

Jedná se tedy o bezpečnostní opatření, které zamezuje k tomu, aby změny v jakýchkoliv údajích a datech požadovala cizí osoba, která k tomu oprávněna není.

Upozornění – Pokud se zákazník neprokáže (neautorizuje), mohou naši pracovníci některé požadavky odmítnout.