Administrace – Autorizace požadavků

  Zákaznické centrum

V tomto článku se dozvíte:

Autorizovaný požadavek

Autorizace požadavků je bezpečnostní opatření proti provádění změn na podnět neoprávněné osoby. Spočívá v přihlášení do zákaznického účtu a zaslání požadavku přes formulář, nebo chat.

Mezi běžné požadavky vyžadující autorizaci patří:

 • Placené či neplacené zásahy do nastavení služeb v zákaznické administraci.
 • Změna fakturačních údajů zálohového účtu.
 • Obnovení serveru, webu nebo e-mailů ze zálohy.

Mezi požadavky, které běžně autorizaci nepožadují, patří:

 • Opětovné zaslání fakturačního dokladu na fakturační adresu.
 • Nápověda údajů k účtu obsahujícího službu.

Je požadavek oprávněného uživatele služby autorizovaný?

Požadavky oprávněného uživatele k dané službě většinou považujeme za autorizované. Běžnou výjimkou jsou placené zásahy (například obnova ze zálohy), ke kterým může podpora požadovat autorizaci zákazníka, v jehož účtu se služba nachází.

O nutnosti autorizace požadavku rozhoduje zákaznická podpora. 

Zaslání autorizovaného požadavku

Obecný autorizovaný požadavek zašlete těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Můj účet >> Zákazník.
 3. V tabulce klikněte na kontaktní formulář.
 4. Vyplňte údaje ve formuláři a odsouhlaste zpracování údajů.
 5. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Autorizovaný požadavek ke konkrétní službě službě zašlete takto:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby.
 3. Ze seznamu vyberte službu, kterou chcete řešit.
 4. V detailu služby klikněte na ikonu chatu nebo formuláře.
 5. Napište a odešlete požadavek.
WEDOS Ikony chatu a formuláře v detailu služby
Ikony chatu a formuláře v detailu služby

Běžné problémy

Služba není v seznamu

Problém: Služba, ke které chci poslat autorizovaný požadavek, není v seznamu služeb.

Řešení: Mezi nejběžnější příčiny tohoto problému a jejich řešení patří:

 • Jiný typ služby. Zkontrolujte, že se díváte do správného seznamu služeb a nehledáte například doménu mezi webhostingy nebo servery.
 • Služba je v jiném zákaznickém účtu. Buďto máte zákaznických účtů více, případně má službu ve svém účtu správce nebo firma, která ji zřizovala. Kontaktujte zákaznickou podporu přes formulář a požádejte o nápovědu, kde danou službu najít. Uveďte typ a název služby (například webhosting domena.tld, nebo VPS ov123).
 • Služba expirovala a systém ji smazal. Pokud už expirovanou službu nevidíte v seznamu služeb, zpravidla musíte založit novou. Výjimkou jsou generické domény, u kterých můžete až 25 dní po smazání ze systému vyžádat obnovení (zpoplatněné podle ceníku). Více informací najdete v článku Služby – Průběh expirace.

Nedostupný účet

Problém: Do účtu obsahujícího službu se nejde přihlásit.

Řešení: Obnovte heslo podle návodu Administrace – Obnova ztraceného hesla.

Nedostupný správce

Problém: Služba se nachází v účtu osoby, se kterou není možné se spojit.

Řešení: Pokud můžete, přesuňte služby do vlastního účtu podle návodu Služby – Přesun z cizího účtu

Pokud přesun možný není a Vy potřebujete uhradit službu, ke které nemáte fakturační údaje, můžete od podpory vyžádat odkaz na stránku s údaji k platbě. Zašlete žádost přes formulář podle následujícího vzoru:

Žádám o zaslání odkazu na platbu služby (závorku nahraďte typem a názvem služby). Fakturační údaje nedostupného správce služby jsou:
Jméno nebo firma:
Koresponenční adresa:
E-mail:
Telefon:

Alternativně můžete místo doplnění požadovaných údajů zaslat sken či dobře čitelnou fotografii starší faktury za danou službu.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč nejde autorizovaný požadavek poslat přes Help, když se do něj musím také přihlásit?
Odpověď: Konverzace v Helpu neeviduje zákaznická administrace. Pro snadnější dohledání autorizovaných požadavků tedy vyžadujeme použití chatu nebo formuláře.

Otázka: Je požadavek oprávněného uživatele služby autorizovaný?
Odpověď: O tom, zda je požadavek autorizovaný, rozhoduje podpora. Požadavky oprávněného uživatele k dané službě většinou považujeme za autorizované. Běžnou výjimkou jsou placené zásahy (například obnova ze zálohy), ke kterým může podpora požadovat autorizaci zákazníka, v jehož účtu se služba nachází.

Děkujeme za zpětnou vazbu!