DNS – Nastavení záznamů domény

  DNS, WEDOS DNS

Tento článek se zabývá podrobným nastavením DNS záznamů domény. Stačí-li Vám nasměrování DNS na webhosting u nás, nebo jednoduché přesměrování, přečtěte si článek Domény – Nasměrování DNS na služby.

Potřebujete-li změnit DNS servery (NSSET), postupujte podle návodu Domény – Změna DNS serverů.

V tomto článku se dočtete:

Výpis DNS záznamů domény

K přehledu DNS záznamů přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu zvolte položku DNS.
 3. Otevřete detail konkrétní domény.
 4. V menu vlevo klikněte na odkaz DNS záznamy.
WEDOS Přehled DNS záznamů dané domény
Přehled DNS záznamů dané domény

Nyní vidíte seznam DNS záznamů dané domény. Každý záznam obsahuje:

 • Název relativní k aktuální doméně (samotný název domény neuvádějte). Prázdný název odpovídá záznamu přímo pro danou doménu, jinak jde o název subdomény. Znak * v názvu odpovídá všem ostatním subdoménám, které v DNS nejsou uvedené přímo.
 • TTL, tedy čas, po kterém se záznam aktualizuje. Obvykle je nastavený na 1800 s (tedy 30 minut) nebo 300 s (5 minut). TTL hodnoty záznamů stejného názvu a typu musí být stejné.
 • Typ, který rozhoduje o účelu, jaký záznam plní. Více informací najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.
 • Data, tedy samotné instrukce pro chování domény.

Přidání, smazání a úprava DNS záznamů

Změny v DNS záznamech se plně projeví do 60 minut.

S vypsanými DNS záznamy pracujte pomocí ovládacích prvků přímo v přehledu.

WEDOS Ovládání DNS záznamů domény
Ovládání DNS záznamů domény

Přidání záznamu

Pro přidání nového záznamu ve výpisu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na tlačítko nový záznam nad seznamem DNS záznamů.
 2. V detailu vyplňte název, TTL, typ a data. Pokud se záznam týká celé domény, nechte pole název prázdné.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit záznam.
Jak mám správně zadat název záznamu?

Při zadávání názvu záznamu dodržujte tato pravidla:

 • vztahuje-li se záznam k celé doméně, ponechejte nadpis prázdný;
 • vztahuje-li se ke všem nespecifikovaným subdoménám, uveďte znak *;
 • vztahuje-li se záznam ke specifické subdoméně, uveďte pouze její název bez názvu samotné domény, pro kterou DNS nastavujete. Pro tuto subdoménu potom neplatí záznamy se znakem * v názvu.

Příklady záznamů najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

Jak mám správně zadat TTL?

Nepotřebujete-li nastavit konkrétní hodnotu TTL, ponechejte tu, která je u záznamu přednastavená. Pokud zadaná hodnota způsobuje chyby, nastavte u záznamu stejnou hodnotu, jako mají ostatní záznamy stejnémho typu (A, MX, CNAME, TXT, …).

Jak mám správně zadat data záznamu?

V některých případech, kdy data nezadáte správně, je systém opraví sám (například tečky na konci IP adres v A záznamu), nebo Vás na chybu v datech upozorní (například chybný formát MX záznamu). Pokud si nejste jistí, podívejte se na příklady správně zadaných záznamů v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

Smazání záznamu

Nepotřebný záznam smažete kliknutím na červené tlačítko křížku v levé části výpisu záznamů.

Chcete-li smazat více záznamů najednou, postupujte těmito kroky:

 1. U položek, které chcete smazat, zaškrtněte zatrhávací políčka v levé části výpisu záznamů.
 2. Klikněte na tlačítko Smazat vybrané záznamy.

​Úprava záznamu

Pro úpravu TTL nebo dat záznamu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na ikonku tužky v levé části odpovídajícího řádku tabulky.
 2. V detailu záznamu zadejte potřebné změny.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit záznam.

Potřebujete-li změnit název nebo typ záznamu, původní záznam smažte a přidejte místo něj nový se správnými údaji.

​Potvrzení úprav

Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Aplikovat změny. Tím své volby potvrdíte a připravíte k dalšímu zpracování. Pokud změny nepotvrdíte tlačítkem, systém změny aplikuje automaticky po 5 minutách.

Běžné chyby

Mezi nejčastější chyby při zadávání DNS záznamů patří:

Chyba: Nelze vložit záznam stejného názvu a typu, pokud hodnoty TTL nesouhlasí.

WEDOS Nelze vložit záznam stejného názvu a typu, pokud hodnoty TTL nesouhlasí.

Řešení: Vyhledejte v tabulce záznamy, které mají stejné hodnoty název a typ jako záznam, který přidáváte. Poznamenejte si hodnotu TTL těchto záznamů a při přidávání nového záznamu zadejte stejné číslo.


Chyba: Chybné zadání hodnoty A/AAAA záznamu. Musí být zadána IP adresa verze 4/6.

WEDOS Chybné zadání hodnoty A záznamu. Musí být zadána IP adresa verze 4.

Řešení: Zkontrolujte, že políčko data obsahuje pouze jednu adresu v požadovaném formátu a žádné další údaje.


Chyba: Chybné zadání hodnoty MX záznamu. Musí být ve formátu číselná priorita + mezera + doménový název e-mailového serveru.

WEDOS Chybné zadání hodnoty MX záznamu. Musí být ve formátu číselná priorita + mezera + doménový název e-mailového serveru.

Řešení: Zkontrolujte, že políčko data obsahuje číslo (pokud nevíte jaké, zadejte 1) následované mezerou a adresou MX serveru Vašeho poskytovatele. Adresu uvádějte bez protokolů (http, https) podle příkladu.
Potřebujete-li zadat více MX serverů, vytvořte pro každý jeho vlastní záznam.


Chyba: Nelze vložit záznam typu CNAME s tímto názvem.

WEDOS Nelze vložit záznam typu CNAME s tímto názvem.

Řešení: Upravte název záznamu tak, aby obsahoval buď znak *, nebo validní název subdomény. Název záznamu typu CNAME nesmí být prázdný.


Chyba: Nelze vložit jakýkoliv záznam pro název, ke kterému existuje CNAME záznam.

WEDOS Nelze vložit jakýkoliv záznam pro název, ke kterému existuje CNAME záznam.

Řešení: Potřebujete-li nahradit současné záznamy subdomény záznamem typu CNAME, smažte všechny ostatní záznamy obsahující tuto subdoménu ve svém názvu (včetně subdomén vyššího řádu). Potom zadejte záznam CNAME znovu.
Potřebujete-li k záznamu, ke kterému existuje CNAME, přidat záznam jiného typu, smažte existující CNAME a směrování domény řešte alternativním způsobem, například záznamy typu A či AAAA.


Chyba: Maximální počet záznamů k této doméně je 50.

WEDOS Maximální počet záznamů k této doméně je 50.

Řešení: Potřebujete-li k doméně zadat více než 50 záznamů, požádejte podporu o navýšení tohoto limitu. Uveďte název domény a odůvovnění požadavku o navýšení limitu DNS záznamů.

Základní typy DNS záznamů a jejich využití

Zde najdete přehled nejpoužívanějších DNS záznamů. Další záznamy a podrobnější popisy najdete v článcích rubriky DNS záznamy.

A záznamy

A záznamy používáte pro uvedení IPv4 adresy serveru, který obsahuje Váš web. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu A:

​AAAA záznamy

AAAA záznamy používáte pro uvedení IPv6 adresy serveru, který obsahuje Váš web. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu AAAA:

CNAME záznamy

CNAME záznamy používáte pro aliasy. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu CNAME:

MX záznamy

MX záznamy používáte pro uvedení názvů MX mailserverů. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu MX:

TXT záznamy

TXT záznamy používáte pro předávání různých nastavení domény, například SPF záznamu pro e-maily.

Text záznamu zadávejte bez uvozovek.

Název   TTL  Typ  Data
(prázdný) 300  TXT  (text záznamu)

Často kladené dotazy

Otázka: Zadal jsem špatně název/typ záznamu, a editační okno mě nenechá ho upravit. Co s tím?
Odpověď: Chybný záznam smažte a vytvořte správně nový.

Otázka: Podle návodu na nastavení mojí služby mám zadat DNS záznam s názvem @. Jak to mám udělat?
Odpověď: Pole název nechte v tomto případě prázdné. Znak @ ani název hlavní domény nedoplňujte.

Otázka: Jak směřovat subdoménu eshop jinam, než kam míří zbytek webu?
Odpověď: Vytvořte jí vlastní A, a případně AAAA záznamy. Alternativně použijte CNAME záznam. Více informací najdete v návodu DNS – Správa subdomén.

Otázka: Přešel jsem na webhosting, který nemá IPv6 adresu. Můžu staré AAAA záznamy smazat?
Odpověď: Ano, staré AAAA záznamy určitě smažte. Některé služby je oproti A záznamům preferují a směřují pak doménu na neexistující hosting.

Otázka: Mám následující MX záznam: název mail, TTL 1800, typ MX, data 10 mailserver.domena.tld. E-maily ale nefungují. Co s tím?
Odpověď: S tímto nastavením posíláte e-maily na subdoménu mail. Pokud je chcete posílat na doménu, založte nové záznamy s prázdnými názvy.

Otázka: Potřebuju nasměrovat www.domena.tld na www.sluzba.tld. Zadal jsem název www.domena.tld, TTL 1800, typ CNAME a data www.sluzba.tld, ale nefunguje to. Kde je chyba?
Odpověď: Název zadávejte relativní, tedy předpokládejte, že .domena.tld se za něj doplní automaticky. Správné zadání tedy je: název www, TTL 1800, typ CNAME a data www.sluzba.tld.

Otázka: Mám doménu u WEDOS, ale změny DNS záznamů se neprojevují, nebo záznamy v seznamu DNS vůbec nejsou. Co s tím?
Odpověď: Vaše doména má pravděpodobně DNS záznamy jinde. Můžete je tedy změnit tam, nebo změnit DNS servery na naše podle článku Změna DNS serverů u domény.

Otázka: Záleží nějak na pořadí DNS záznamů?
Odpověď: Ne, nezáleží. Upřednostnění některých záznamů před jinými provádíte zadáním priority u záznamů, které ji podporují (například záznam typu MX).

Děkujeme za zpětnou vazbu!