WEDOS DNS – záznamy domény

  DNS, WEDOS DNS

K seznamu vašich domén v DNS se dostanete po přihlášení na client.wedos.com v záložce DNS. Otevřete detail konkrétní domény a následně v menu klikněte na odkaz záznamy.

Čtěte: Základní informace o WEDOS DNS

Návod platí pouze pro primární domény. U sekundárních domén DNS systém záznamy nespravuje, ale stahuje je z jiného DNS serveru.

Zobrazí se vám seznam DNS záznamů dané domény. U každého záznamu je uvedeno:

 • název – relativní k aktuální domény
  • prázdný název = záznam přímo pro danou doménu
  • jinak název subdomény
 • TTL – čas platnosti záznamu v cache (sekundy), obvykle 3600 s (tedy 1 hodina)
 • typ záznamu
 • hodnota záznamu

Na stránce nad seznamem záznamů tlačítko pro přidání nového záznamu. Kliknutím na tlačítko se vám otevře formulář do kterého zadáte požadovaný záznam. Kliknutím na ikonku s červeným křížkem u konkrétního záznamu daný záznam smažeme.

Zápis záznamů a omezení

 • název u záznamu se uvádí relativní k doméně (název subdomény anebo prázdná hodnota)
 • doménové názvy v hodnotě DNS záznamu se musí uvádět absolutní (i když spadají do stejné domény) a bez tečky na konci
 • u domény se nezadávají její vlastní NS záznamy (pouze pro subdomény)
 • lze používat hvězdičku, též pro subdomény ve více úrovních (hvězdička však musí být vždy nejvýše jedna zcela vlevo)
 • záznamy stejného názvu a typu musí mít stejné TTL
 • nelze vložit CNAME záznam pro samotnou doménu (pouze pro subdomény)
 • nelze vložit jakýkoliv záznam pro název, ke kterému existuje CNAME záznam (tedy je aliasem jiné domény)
 • nemohou existovat 2 úplně stejné záznamy
 • při zápisu nezáleží na velikosti znaků
 • u existujícího záznamu nelze změnit název a typ, v případě potřeby záznam smažte a vytvořte nový

Typy záznamů a příklady

A záznamy pro uvedení IPv4 adresy:

3600  A  81.2.199.19
www   3600  A  81.2.199.20
www   3600  A  81.2.199.30
doma   3600  A  10.0.0.1
*    3600  A  10.0.0.2
*.doma  3600  A  10.0.0.3

AAAA záznamy pro uvedení IPv6 adresy:

www  3600  AAAA  2001:1488:0:3::2
doma 3600  AAAA  2001:678:10::1

CNAME záznamy pro aliasy, hodnotou musí být absolutní doménový název (bez tečky na konci):

doma    3600  A    1.2.3.4
takydoma  3600  CNAME  doma.wedos.cz

MX záznamy pro uvedení názvu mailserverů, před názvem se uvádí priorita, místo názvu nelze uvést IP adresu, název musí být absolutní.

Syntaxe: číslo priority + mezera + název serveru (bez tečky na konci)

3600  MX  10 mail.wedos.cz
     3600  MX  100 zaloha.wedos.cz
mail   3600  A  10.0.0.1
zaloha  3600  A  10.0.0.2

NS záznamy pro oddelegování subdomény na jiný DNS server (názvy se uvádí bez tečky na konci):

subdomena  3600  NS  ns.wedos.com
subdomena  3600  NS  ns.wedos.org

TXT záznamy pro různé textové hodnoty (např. zápis SPF pravidel), zapisuje se bez uvozovek na začátku a na konci:

3600  TXT  "v=spf1 ip4:64.170.98.0/26 ip6:2001:1890:1112:1::0/64 -all"

SRV záznamy pro nastavení obsluhu služeb pro doménu, uvádí se priorita, váha, číslo portu a absolutní doménový název serveru (příklad pro VoIP přes SIP protokol):

_sip._tcp  3600  SRV  100 100 5060 sip.wedos.cz
_sip._udp  3600  SRV  100 100 5060 sip.wedos.cz
sip     3600  A   10.0.0.1