DNS – Nastavení záznamů domény

  DNS, WEDOS DNS

Tento článek se zabývá podrobným nastavením DNS záznamů domény.

Stačí-li Vám nasměrování DNS na webhosting u nás, nebo jednoduché přesměrování, přečtěte si článek Domény – Nasměrování DNS na služby.

Potřebujete-li změnit DNS servery (NSSET), postupujte podle návodu Domény – Změna DNS serverů.

V tomto článku se dočtete:

Výpis DNS záznamů domény

K přehledu DNS záznamů přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu zvolte položku DNS.
 3. Otevřete detail konkrétní domény.
 4. V menu vlevo klikněte na odkaz DNS záznamy.
WEDOS Přehled DNS záznamů dané domény
Přehled DNS záznamů dané domény

Nyní vidíte seznam DNS záznamů dané domény. Každý záznam obsahuje:

 • Název relativní k aktuální doméně (samotný název domény neuvádějte). Prázdný název odpovídá záznamu přímo pro danou doménu, jinak jde o název subdomény. Znak * v názvu odpovídá všem ostatním subdoménám, které v DNS nejsou uvedené přímo.
 • TTL, tedy čas, po kterém se záznam aktualizuje. Obvykle je nastavený na 1800 s (tedy 30 minut) nebo 300 s (5 minut). TTL hodnoty záznamů stejného typu musí být stejné.
 • Typ, který rozhoduje o účelu, jaký záznam plní. Více informací najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.
 • Data, tedy samotné instrukce pro chování domény.

Přidání, smazání a úprava DNS záznamů

S vypsanými DNS záznamy pracujte pomocí ovládacích prvků přímo v přehledu:

WEDOS Ovládání DNS záznamů domény
Ovládání DNS záznamů domény

Přidání záznamu

Pro přidání nového záznamu ve výpisu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na tlačítko nový záznam nad seznamem DNS záznamů.
 2. V detailu vyplňte název, TTL, typ a data. Pokud se záznam týká celé domény, nechte pole název prázdné.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit záznam.
Jak mám správně zadat název záznamu?

Při zadávání názvu záznamu dodržujte tato pravidla:

 • vztahuje-li se záznam k celé doméně, ponechejte nadpis prázdný;
 • vztahuje-li se ke všem nespecifikovaným subdoménám, uveďte znak *;
 • vztahuje-li se záznam ke specifické subdoméně, uveďte pouze její název bez názvu samotné domény, pro kterou DNS nastavujete. Pro tuto subdoménu potom neplatí záznamy se znakem * v názvu.

Příklady záznamů najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

Jak mám správně zadat TTL?

Nepotřebujete-li nastavit konkrétní hodnotu TTL, ponechejte tu, která je u záznamu přednastavená. Pokud zadaná hodnota způsobuje chyby, nastavte u záznamu stejnou hodnotu, jako mají ostatní záznamy stejnémho typu (A, MX, CNAME, TXT, …).

Jak mám správně zadat data záznamu?

V některých případech, kdy data nezadáte správně, je systém opraví sám (například tečky na konci IP adres v A záznamu), nebo Vás na chybu v datech upozorní (například chybný formát MX záznamu). Pokud si nejste jistí, podívejte se na příklady správně zadaných záznamů v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

Smazání záznamu

Nepotřebný záznam smažete kliknutím na červené tlačítko křížku v levé části výpisu záznamů.

Chcete-li smazat více záznamů najednou, postupujte těmito kroky:

 1. U položek, které chcete smazat, zaškrtněte zatrhávací políčka v levé části výpisu záznamů.
 2. Klikněte na tlačítko Smazat vybrané domény.

​Úprava záznamu

Pro úpravu TTL nebo dat záznamu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na ikonku tužky v levé části odpovídajícího řádku tabulky.
 2. V detailu záznamu zadejte potřebné změny.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit záznam.

Potřebujete-li změnit název nebo typ záznamu, původní záznam smažte a přidejte místo něj nový se správnými údaji.

​Potvrzení úprav

Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Aplikovat změny. Tím své volby potvrdíte a připravíte k dalšímu zpracování. Pokud změny nepotvrdíte tlačítkem, systém změny aplikuje automaticky po 5 minutách.

Změny v DNS záznamech se plně projeví do 60 minut.

Základní typy DNS záznamů a jejich využití

Zde najdete přehled nejpoužívanějších DNS záznamů a příklady použití. Další záznamy a podrobnější popisy najdete v článcích rubriky DNS záznamy.

A záznamy

A záznamy používáte pro uvedení IPv4 adresy serveru, který obsahuje Váš web.

Základní A záznamy obsahují obvykle jeden záznam pro hlavní doménu (s prázdným názvem) a jeden záznam pro všechny subdomény, které nejsou specifikované jinde v záznamech (se znakem * v názvu):

Název   TTL  Typ Data
(prázdný) 300  A  (IPv4 adresa serveru)
*     300  A  (IPv4 adresa serveru)
Příklad: A záznamy směřující hlavní doménu a všechny subdomény na IPv4 adresu 46.28.105.1.
Název   TTL  Typ Data
     300  A  46.28.105.1
*     300  A  46.28.105.1
Příklad: A záznam směřující subdoménu „eshop“ na IPv4 adresu 46.28.105.1.
Název   TTL  Typ Data
eshop   300  A  46.28.105.1
Příklad: A záznamy směřující hlavní doménu a všechny subdomény na IPv4 adresu 46.28.105.1.
Název   TTL  Typ Data
domu   300  A  46.28.105.1
*.domu  300  A  46.28.105.1

​AAAA záznamy

AAAA záznamy používáte pro uvedení IPv6 adresy serveru, který obsahuje Váš web. Fungují podobně jako A záznamy, ale nejsou povinné.

Název   TTL  Typ  Data
(prázdný) 300  AAAA  (IPv6 adresa serveru)
*     300  AAAA  (IPv6 adresa serveru)

Měníte-li A záznamy služby, změňte zároveň odpovídající AAAA záznamy, nebo je smažte. Zabráníte tím zobrazování webu ze dvou různých míst v závislosti na použité verzi IP adresy.

CNAME záznamy

CNAME záznamy používáte pro aliasy. Fungují pouze pro subdomény, pole název tedy nemůžete nechat prázdné. Do pole data zadávejte celý doménový název cíle:

Název       TTL  Typ   Cíl
(název subdomény) 300  CNAME  (celý doménový název cíle)

Systém Vám nedovolí založit CNAME záznam subdomény, pro kterou již existuje jiný záznam libovolného typu. Stejně tak nemůžete založit žádný záznam pro subdoménu, pro kterou je založený záznam CNAME.

Příklad: CNAME záznam směřující subdoménu www na doménu wds-test.cz.
Název   TTL  Typ  Data
www    300  CNAME wds-test.cz

MX záznamy

MX záznamy používáte pro uvedení názvu mailserverů. Data MX záznamů musí obsahovat tyto dva údaje oddělené mezerou:

 1. Číselná hodnota priority záznamu. Čím vyšší číslo, tím nižší priorita (záznam s nižší prioritou se bude vyhodnocovat jen v případě selhání záznamů s vyšší prioritou).
 2. Doménový název mailserveru. MX záznamy nesmí obsahovat IP adresu.

Chcete-li doménu nasměrovat na e-mailové služby WEDOS, zadejte tyto záznamy:

Název   TTL  Typ Data
(prázdný) 300  MX  1 wes1-mx1.wedos.net
(prázdný) 300  MX  1 wes1-mx2.wedos.net
(prázdný) 300  MX  10 wes1-mx-backup.wedos.net
Příklad: Nasměrování domény wds-test.cz na vlastní mailserver s IP adresou 46.28.108.1 na subdoméně mail.
Název   TTL  Typ Data
mail   300  A  46.28.105.1
     300  MX  1 mail.wds-test.cz

TXT záznamy

TXT záznamy používáte pro předávání různých nastavení domény, například SPF záznamu pro e-maily.

Text záznamu zadávejte bez uvozovek.

Název   TTL  Typ  Data
(prázdný) 300  TXT  (text záznamu)
Příklad: Základní SPF záznam WEDOS.
Název   TTL  Typ Data
     300  TXT v=spf1 mx a include:_spf.we.wedos.net -all

Často kladené dotazy

Otázka: Zadal jsem špatně název/typ záznamu, a editační okno mě nenechá ho upravit. Co s tím?
Odpověď: Chybný záznam smažte a vytvořte správně nový.

Otázka: Jak směřovat subdoménu eshop jinam, než kam míří zbytek webu?
Odpověď: Vytvořte jí vlastní A, a případně AAAA záznamy. Alternativně použijte CNAME záznam.

Otázka: Přešel jsem na webhosting, který nemá IPv6 adresu. Můžu staré AAAA záznamy smazat?
Odpověď: Ano, staré AAAA záznamy určitě smažte. Některé služby je oproti A záznamům preferují a směřují pak doménu na neexistující hosting.

Otázka: Mám následující MX záznam: název mail, TTL 1800, typ MX, data 10 mailserver.domena.tld. E-maily ale nefungují. Co s tím?
Odpověď: S tímto nastavením posíláte e-maily na subdoménu mail. Pokud je chcete posílat na doménu, založte nové záznamy s prázdnými názvy.

Otázka: Potřebuju nasměrovat www.domena.tld na www.sluzba.tld. Zadal jsem název www.domena.tld, TTL 1800, typ CNAME a data www.sluzba.tld, ale nefunguje to. Kde je chyba?
Odpověď: Název zadávejte relativní, tzn. předpokládejte, že .domena.tld se za něj doplní automaticky. Správné zadání tedy je: název www, TTL 1800, typ CNAME a data www.sluzba.tld.

Otázka: Mám doménu u WEDOS, ale změny DNS záznamů se neprojevují, nebo záznamy v seznamu DNS vůbec nejsou. Co s tím?
Odpověď: Vaše doména má pravděpodobně DNS záznamy jinde. Můžete je tedy změnit tam, nebo změnit DNS servery na naše podle článku Změna DNS serverů u domény.

Byl pro Vás tento návod užitečný?