DNS – Záznamy domény

  DNS

Tento článek se zabývá podrobným nastavením DNS záznamů domény. Stačí-li Vám nasměrování DNS na naše služby, přečtěte si článek Domény – Nasměrování DNS na služby.

Potřebujete-li změnit DNS servery (NSSET), postupujte podle návodu Domény – Změna DNS serverů (NSSETu).

V tomto článku se dočtete:

Výpis DNS záznamů domény

K přehledu DNS záznamů přistupte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu zvolte položku DNS.
 3. Otevřete detail konkrétní domény. 
 4. V menu vlevo klikněte na odkaz DNS záznamy.
Přehled DNS záznamů dané domény

V tabulce vidíte seznam DNS záznamů dané domény. Každý záznam obsahuje:

 • Název relativní k aktuální doméně (samotný název domény neuvádějte). Prázdný název odpovídá záznamu přímo pro danou doménu, jinak jde o název subdomény. Znak * v názvu odpovídá všem ostatním subdoménám, které v DNS nejsou uvedené přímo.
 • TTL, tedy čas, po kterém se záznam aktualizuje. Obvykle je nastavený na 1800 s (tedy 30 minut) nebo 300 s (5 minut). TTL hodnoty záznamů stejného názvu a typu musí být stejné.
 • Typ, který rozhoduje o účelu, jaký záznam plní. Více informací najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.
 • Data, tedy samotné instrukce pro chování domény.
WEDOS Záznamy pro doménu wds-test.cz (typ A) a subdoménu ftp.wds-test.cz (typ CNAME)
Záznamy pro doménu wds-test.cz (typ A) a subdoménu ftp.wds-test.cz (typ CNAME)

Správa DNS záznamů

Změny v DNS záznamech se plně projeví do 60 minut.

S vypsanými DNS záznamy pracujte pomocí ovládacích prvků přímo v přehledu. Záznamy můžete přidávat, upravovat, nebo mazat.

WEDOS Ovládací prvky výpisu DNS záznamů domény
Ovládací prvky výpisu DNS záznamů domény

Přidání záznamu

Pro přidání nového záznamu ve výpisu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na tlačítko nový záznam nad seznamem DNS záznamů. 
 2. V detailu vyplňte název, TTL, typ a data. Pokud se záznam týká hlavní domény, nechte pole název prázdné. 
 3. Klikněte na tlačítko Uložit záznam.
WEDOS Založení nového DNS záznamu
Založení nového DNS záznamu
Jak mám správně zadat název záznamu?

Při zadávání názvu záznamu dodržujte tato pravidla:

 • vztahuje-li se záznam k hlavní doméně (domena.tld), ponechejte nadpis prázdný;
 • vztahuje-li se ke všem nespecifikovaným subdoménám, uveďte znak *;
 • vztahuje-li se záznam ke specifické subdoméně, uveďte pouze její název bez názvu samotné domény, pro kterou DNS nastavujete. Pro tuto subdoménu potom neplatí záznamy se znakem * v názvu.

Odkazy na konkrétní příklady záznamů najdete v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

Jak mám správně zadat TTL?

Nepotřebujete-li nastavit konkrétní hodnotu TTL, ponechejte tu, která je u záznamu přednastavená, nebo nechte pole prázdné. Pokud zadaná hodnota způsobuje chyby, nastavte u záznamu stejnou hodnotu, jako mají ostatní záznamy stejného typu (A, MX, CNAME, TXT, …).

Jak mám správně zadat data záznamu?

V některých případech, kdy data nezadáte správně, je systém opraví sám (například tečky na konci IP adres v A záznamu), nebo Vás na chybu v datech upozorní (například chybný formát MX záznamu). Pokud si nejste jistí, proklikněte se na příklady správně zadaných záznamů v kapitole Základní typy záznamů a jejich využití.

​Úprava záznamu

Pro úpravu TTL nebo dat záznamu postupujte těmito kroky:

 1. Klikněte na ikonku tužky v levé části odpovídajícího řádku tabulky. 
 2. V detailu záznamu zadejte potřebné změny.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit záznam
WEDOS Úprava dat DNS záznamu
Úprava dat DNS záznamu

Potřebujete-li změnit název nebo typ záznamu, původní záznam smažte a přidejte místo něj nový se správnými údaji.

Po dokončení úprav klikněte na tlačítko Aplikovat změny. Tím své volby potvrdíte a připravíte k dalšímu zpracování. Pokud změny nepotvrdíte tlačítkem, systém změny aplikuje automaticky po 5 minutách.

Smazání záznamu

Nepotřebný záznam smažete kliknutím na červené tlačítko křížku v levé části výpisu záznamů.

Chcete-li smazat více záznamů najednou, postupujte těmito kroky:

 1. U položek, které chcete smazat, zaškrtněte zatrhávací políčka v levé části výpisu záznamů. 
 2. Klikněte na tlačítko Smazat vybrané záznamy
WEDOS Hromadné smazání vybraných DNS záznamů
Hromadné smazání vybraných DNS záznamů

Základní typy DNS záznamů a jejich využití

Zde najdete přehled nejpoužívanějších DNS záznamů a odkazy na jejich podrobnější popis.

 • A záznamy používáte pro uvedení IPv4 adresy serveru, který provozuje Váš web. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu A.
 • AAAA záznamy používáte pro uvedení IPv6 adresy serveru s Vaším webem (pokud tuto adresu používá). Další informace najdete v článku DNS – záznam typu AAAA.
 • CNAME záznamy používáte pro tzv. doménové aliasy. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu CNAME.
 • MX záznamy používáte pro uvedení názvů MX mailserverů, které přijímají Vaši poštu. Další informace najdete v článku DNS – záznam typu MX.
 • TXT záznamy používáte pro předávání různých nastavení domény, například záznamů SPF a DMARC.

Dále podporujeme záznamy typu NS, SOA, SRV, NAPTR, CAA, SSHFP a TLSA.

Běžné problémy

Mezi nejčastější problémy při práci s DNS záznamy patří:

Chyby zakládání/úpravy DNS záznamů

Problém: Při zakládání nebo úpravě se zobrazuje chybová hláška.

Příčina: DNS záznamy musejí splňovat určité podmínky, aby fungovaly správně. Systém blokuje vložení záznamů, které tyto podmínky porušují.

WEDOS Chybová hláška při pokusu o vložení záznamu
Chybová hláška při pokusu o vložení záznamu

Řešení: Upravte DNS záznamy tak, aby řešily chybu vypsanou v hlášce. Mezi běžné chyby a jejich řešení patří:

 • Nelze vložit záznam stejného názvu a typu, pokud hodnoty TTL nesouhlasí: Opravte hodnotu TTL tak, aby odpovídala záznamům stejného názvu a typu, které už v tabulce máte. Nejčastěji je to 300, 1800, nebo 3600.
 • Chybné zadání hodnoty A/AAAA záznamu. Musí být zadána IP adresa verze 4/6: Zkontrolujte, že políčko pro data obsahuje pouze jednu adresu v požadovaném formátu a žádné další údaje.
 • Chybné zadání hodnoty MX záznamu. Musí být ve formátu číselná priorita + mezera + doménový název e-mailového serveru: Zkontrolujte, že políčko pro data obsahuje číslo (pokud nevíte jaké, zadejte 1) následované mezerou a adresou MX serveru Vašeho poskytovatele. Adresu uvádějte bez protokolů (http, https) podle uvedeného příkladu.
  Potřebujete-li zadat více MX serverů, vytvořte pro každý jeho vlastní záznam.
 • Nelze vložit záznam typu CNAME s tímto názvem: Upravte název záznamu tak, aby obsahoval buď znak *, nebo validní název subdomény. Název záznamu typu CNAME nesmí být prázdný.
 • Nelze vložit jakýkoliv záznam pro název, ke kterému existuje CNAME záznam: Potřebujete-li nahradit současné záznamy subdomény záznamem typu CNAME, smažte všechny ostatní záznamy obsahující tuto subdoménu ve svém názvu (včetně subdomén vyššího řádu). Potom zadejte záznam CNAME znovu.
  Potřebujete-li k záznamu, ke kterému existuje CNAME, přidat záznam jiného typu, smažte existující CNAME a směrování domény řešte alternativním způsobem, například záznamy typu A či AAAA.
 • Maximální počet záznamů k této doméně je 50: Potřebujete-li k doméně zadat více než 50 záznamů, požádejte podporu o navýšení tohoto limitu. Uveďte název domény a odůvovnění požadavku o navýšení limitu DNS záznamů.

Změna záznamů se neprojevuje

Problém: Od změny záznamů uběhlo více než 60 minut, ale změna se neprojevila.

Příčina: Nejběžnější příčinou je, že používáte DNS servery jiného poskytovatele, nebo jste do pole název omylem zadali hodnotu obsahující název domény (např. sub.domena.tld, místo pouhého sub).

WEDOS Hláška o použití DNS serverů jiného poskytovatele
Hláška o použití DNS serverů jiného poskytovatele

Řešení: Ujistěte se, že používáte DNS servery (NSSET) WEDOS a v posledních 48 hodinách nedošlo k jejich změně. Dále zkontrolujte, že pole pro název záznamu neobsahuje název domény.

Zobrazuje se starý web

Problém: Po změně DNS záznamů A a CNAME na nového poskytovatele webhostingu se pořád zobrazuje starý web.

Příčina: Nejčastěji jde o opomenutí úpravy nebo smazání záznamů typu AAAA, které také směřují web.

WEDOS Zapomenuté záznamy typu AAAA a typu A směřující na původní webhosting
Zapomenuté záznamy typu AAAA a typu A směřující na původní webhosting

Řešení: Pokud nový poskytovatel nepodporuje záznamy typu AAAA, smažte všechny, které doménu směrují na původní web hosting. Dále zkontrolujte, že v DNS záznamech nezůstaly ani staré záznamy typu A.

Přestaly chodit e-maily

Problém: Po změně DNS záznamů MX na nového poskytovatele přestaly chodit e-maily.

Příčina: Nejčastěji v záznamu překáží omylem zadaný název (často např. mail). Vzácněji máte u domény uvedeny MX záznamy různých poskytovatelů a maily chodí na jiného poskytovatele, než kde je očekáváte.

WEDOS MX záznam nastavený pro subdoménu mail místo hlavní domény
MX záznam nastavený pro subdoménu mail místo hlavní domény

Řešení: Založte záznamy znovu s prázdným názvem.

V případě, že máte u domény uvedeny MX záznamy více poskytovatelů, smažte všechny záznamy typu MX vyjma aktuálního poskytovatele.

Často kladené dotazy

Otázka: Zadal jsem špatně název/typ záznamu, a editační okno mě nenechá ho upravit. Co s tím?
Odpověď: Chybný záznam smažte a vytvořte správně nový.

Otázka: Podle návodu na nastavení mojí služby mám zadat DNS záznam s názvem @. Jak to mám udělat?
Odpověď: Pole název nechte v tomto případě prázdné. Znak @ ani název hlavní domény nedoplňujte.

Otázka: Jak směřovat subdoménu eshop jinam, než kam míří zbytek webu?
Odpověď: Vytvořte jí vlastní A, a případně AAAA záznamy. Alternativně použijte CNAME záznam. Více informací najdete v návodu DNS – Správa subdomén.

Otázka: Přešel jsem na webhosting, který nemá IPv6 adresu. Můžu staré AAAA záznamy smazat?
Odpověď: Ano, staré AAAA záznamy určitě smažte. Některé služby je oproti A záznamům preferují a směrují pak doménu na neexistující hosting.

Otázka: Záleží nějak na pořadí DNS záznamů?
Odpověď: Ne, nezáleží. Upřednostnění některých záznamů před jinými provádíte zadáním priority u záznamů, které ji podporují (například záznam typu MX).

Děkujeme za zpětnou vazbu!