Doména SK – základní informace

  Domény, SK domény

Držitelem SK domény se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba z celého světa za předpokladu, že má doručovací adresu na území členského státu Evropské unie, ve státě tvořícím Evropský hospodářksý prostor nebo v členském státě Evropského sdružení volného obchodu. Seznam všech států, které splňují tuto podmínku je dostupný zde.

V případě fyzických osob je možné u záznamu držitele domény uvádět datum narození ve formátu RRRR-MM-DD. V případě právnických osob je možné u záznamu držitele uvádět identifikační nebo registrační číslo organizace.

Při registraci, přeregistraci a změně majitele domény je nutné souhlasit s Pravidly poskytování domén v doméně nejvyšší úrovně .SK. Domény SK používají pro přeregistraci a změnu majitele autorizační hesla, která se získávají u současného registrátora domény.

Domény je možné registrovat na období 1-10 let a až do výše 10 let libovolně prodlužovat. Celková délka předplaceného období SK domény nikdy nesmí přesáhnout 10 roků.

Při přeregistraci SK domény dochází k prodloužení předplaceného období domény o 1 rok a je tedy potřeba zaplatit poplatek ve stejné výši, jako při standardním prodloužení o jeden rok. Přeregistrace není jiným způsobem zpoplatněna. 

Doména je po expiraci ještě 40 dní v ochranném období. V tomto období je ještě možné prodloužení nebo změna registrátora domény, ale nejsou povoleny žádné jiné změny (změna kontaktů u domény, změna DNS serverů, …). Doména v ochranném období není delegována do DNS a není tedy dostupná z internetu. Po prodloužení SK domény v ochranném období bude doména opět dostupná z internetu do 48 hodin. Pokud není doména v průběhu ochranného období prodloužena, je následující den po uplynutí ochranného období v náhodnou denní dobu vyřazena z registru a stává se dostupnou pro registraci komukoliv.

Veškeré změny u SK domény (kromě přeregistrace s prodloužením) jsou zdarma a lze je provádět on-line po přihlášení k příslušnému účtu v Zákaznickém centru WEDOS.

Objednávka domény

Doménu si můžete objednat na našem webu.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.