Domény – Správa kontaktů

V tomto článku se dočtete:

Správa kontaktů domén

Ve svém zákaznickém účtu můžete spravovat kontakty všech svých domén. Pokud jste tyto kontakty vytvářeli u jiného poskytovatele, doporučujeme, abyste je převedli. Usnadníte si tím jejich administraci.

Každý kontakt může být v jiném registru (stejně jako doména), dělíme je podle koncovek domén. V zákaznické administraci v menu Domény hledejte v levém menu Nástroje TLD, kde TLD je Vaše konkrétní koncovka, nebo skupina koncovek.

WEDOS Nástroje domén (rozbalené nástroje pro domény CZ)
Nástroje domén (rozbalené nástroje pro domény CZ)
Jak poznám, který z Nástrojů gTLD a New gTLD se týká mojí domény?

Domény s koncovkami com, org, name, net, biz a info najdete v nástrojích gTLD. Ostatní koncovky jako online, store a fun spadají do nTLD domén.

Založení nového kontaktu

Potřebujete-li založit nový kontakt, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Vytvořit kontakt.
 5. Vyplňte pečlivě formulář a potvrďte jej tlačítkem Odeslat.

Věnujte zvláštní pozornost správnému vyplnění e-mailu. Autorizační hesla pro další úpravy domény jsou zasílána na tento e-mail.

Po vytvoření se kontakt objeví v Seznamu kontaktů dané koncovky, nebo její skupiny.

Přeregistrace kontaktu

Pokud už kontakt v registru existuje, ale není u nás, můžete jej přeregistrovat. Máte-li doménu u nás, můžete kontakt přeregistrovat v rámci úpravy. Alternativně postupujte takto:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Přeregistrace kontaktu.
 5. Zašlete si autorizační heslo (viz obrázek).
 6. Zadejte název kontaktu a autorizační heslo a klikněte na tlačítko Odeslat.
WEDOS Zaslání autorizačního hesla k přeregistraci kontaktu
Zaslání autorizačního hesla k přeregistraci kontaktu

Přeregistrace kontaktu se v systému projeví do 30 minut.

Přesun kontaktu mezi zákaznickými účty

Pokud kontakt je registrovaný u WEDOS, ale nenachází se ve Vašem zákaznickém účtu, můžete jej převést synchronizací dle aktivních domén. Pokud naopak chcete kontakt předat jinému zákazníkovi, postupujte podle kapitoly Předání doménového kontaktu.

Synchronizace dle aktivních domén

Synchronizací kontaktů dle aktivních domén přesunete do svého zákaznického účtu všechny doménové kontakty daného registru, které náleží doménám ve Vašem účtu. Postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů.
 5. Klikněte na tlačítko Synchronizovat dle domén v zákaznickém účtu.
WEDOS Synchronizace kontaktů registru CZ.NIC dle aktivních domén v zákaznickém účtu
Synchronizace kontaktů registru CZ.NIC dle aktivních domén v zákaznickém účtu

Předání doménového kontaktu

Potřebujete-li předat doménový kontakt jinému zákazníkovi, zjistěte si jeho ID (číslo zobrazené v administraci vpravo nahoře u zákazníkova jména) a login (přihlašovací e-mail). Dále postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů.
 5. Vyberte kontakt, který chcete předat.
 6. V rámečku Přesun kontaktu do jiného zákaznického účtu vyplňte ID a Login nového účtu.
 7. Přesun potvrďte tlačítkem Přesunout.
WEDOS Přesun doménového kontaktu do jiného zákaznického účtu
Přesun doménového kontaktu do jiného zákaznického účtu

Úprava kontaktu

U kontaktu můžete měnit libovolné údaje s výjimkou jména a názvu firmy.

Co když potřebuji u kontaktu změnit jméno nebo název firmy?

Založte kontakt nový a u dané domény proveďte změnu majitele podle návodů:

Editaci doménového kontaktu můžete provést pro libovolný kontakt z těchto registrů:

V případě domén gTLD v registru Ascio kontakt upravovat nelze, veškeré změny se provádějí změnou majitele. Postupujte podle návodu Domény gTLD – Změna majitele.

Kontakt musí být před zahájením úprav v naší správě. Pokud není, můžete jej přeregistrovat. Přeregistraci kontaktu Vám formulář v případě úpravy kontaktu u domény nabídne automaticky.

Vyhledání kontaktu u domény

Následující postup můžete použít pouze pokud je doména registrovaná u nás (v opačném případě použijte návod pro vyhledání kontaktu v seznamu):

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. Kliknutím na název domény otevřete její Detail.
 4. V rámečku Informace vyhledejte řádek Kontakt vlastník, nebo Kontakt admin.
 5. Klikněte na název vybraného kontaktu. Pozor – kliknutím na ikonku tužky vstoupíte do správy majitele domény, nikoli kontaktu!
 6. Pokračujte úpravou kontaktu.
WEDOS Kontakty vlastníka a admina v detailu domény
Kontakty vlastníka a admina v detailu domény

Chcete-li spravovat kontakt u domény, klikněte na jeho název. Kliknutím na tlačítko tužky neupravujete kontakt, ale vlastníka či admina domény.

Vyhledání kontaktu v seznamu

Následující postup můžete použít pokud je kontakt registrovaný u nás (pokud není, nejprve jej převeďte):

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů a vyhledejte kontakt, který chcete upravit.
 5. Pokračujte úpravou kontaktu.
Nevidím svůj kontakt v seznamu, kde je?

Nejdřív se ujistěte, že jste v seznamu kontaktů pro správnou koncovku. Pokud kontakt pořád nevidíte, může být vedený u jiného poskytovatele. Chcete-li jej spravovat u nás, převeďte jej.

Úprava kontaktu domény

Úpravu kontaktu proveďte podle následujících kroků:

 1. Zašlete si autorizační heslo (viz obrázek).
 2. Zadejte autorizační heslo a klikněte na tlačítko upravit / zobrazit skrytá data.
 3. Proveďte potřebné úpravy.
 4. Klikněte na tlačítko Odeslat.
WEDOS Zaslání autorizačního hesla k úpravě kontaktu
Zaslání autorizačního hesla k úpravě kontaktu
Autorizační e-mail nepřichází, co mám dělat?

Několik minut vyčkejte a zkuste si jej zaslat znovu. Ověřte, že e-mailová adresa, na kterou se autorizační zpráva posílá, je aktuální, a že autorizační e-mail nespadl do složky SPAM.

Upravuji kontakt u domény CZ a nejde mi uložit, co s tím je?

Je možné, že Váš kontakt je identifikovaný (registr CZ.NIC ověřil jeho e-mail, telefon a korespondenční adresu), a máte tedy možnost takto ověřené údaje skrýt. Změna údajů tuto identifikaci poruší, takže až do opětovného ověření nelze koresponděnční adresu skrýt, ani pokud se nezměnila. Zrušte tedy zaškrtnutí položky adresa (identifikovaný kontakt) v nabídce Skrýt. Potom by uložení mělo proběhnout bez problému.

Často kladené dotazy

Dotaz: Kontakt mě nenechá změnit jméno ani název firmy, jak můžu změnu provést?
Odpověď: Potřebujete-li změnit jméno nebo název firmy kontaktu, vytvořte nový kontakt a změňte majitele domény podle návodu:
Doména CZ
Doména EU
Doména PL
Doména SK
Doména gTLD (com, org, name, info, …)
Doména nTLD (fun, store, online, …)

Dotaz: Nevidím svůj kontakt v seznamu. Kde je?
Odpověď: Nejdřív se ujistěte, že jste v seznamu kontaktů pro správnou koncovku. Pokud kontakt pořád nevidíte, pravděpodobně je vedený u jiného poskytovatele. Můžete jej spravovat tam, nebo jej pro usnadnění administrace převést.

Dotaz: Nepřichází mi autorizační e-mail, co s tím?
Odpověď: Zkontrolujte, že je u kontaktu zadaná správná adresa, a že v ní nejsou překlepy. Pokud je vše v pořádku, znovu projděte přijatou poštu, včetně složky SPAM.

Dotaz: Nejde mi uložit změna kontaktu u CZ domény. Píše, že se jedná o identifikovaný kontakt. Jak to opravím?
Odpověď: Vidíte-li upozornění, že kontakt je identifikovaný (registr CZ.NIC ověřil jeho e-mail, telefon a korespondenční adresu), musíte při změně zrušit zaškrtnutí políčka adresa v nabídce Skrýt. Následně budete moct kontakt editovat. Pro opětovné skrytí adresy musíte kontakt znovu nechat ověřit.

WEDOS Identifikovaný kontakt registru CZ.NIC
Identifikovaný kontakt registru CZ.NIC
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.