Domény – Založení a přeregistrace kontaktu

  Domény

Tento článek řeší založení nového kontaktu, jeho přeregistraci, případně přesun do jiného zákaznického účtu. Návod na změnu údajů kontaktu najdete v článku Domény – Úprava kontaktu.

V tomto článku se dočtete:

Správa kontaktů domén

Ve svém zákaznickém účtu můžete spravovat kontakty všech svých domén. Výjimkou bývají domény CZ registrované u jiného registrátora a následně přeregistrované k nám – v takovém případě doporučujeme přeregistrovat i kontakt a usnadnit si tím jeho správu.

U ostatních domén registrujeme vždy jak doménu, tak odpovídající kontakt.

 • Při registraci nové domény automaticky zakládáte i nový kontakt, pokud v objednávce nevyplníte existující kontakt vedený námi u příslušného registru.
 • Při přeregistraci domén EU, SK, gTLD a nTLD aktualizujete údaje majitele domény a tím zakládáte nový kontakt.
 • Při přeregistraci domény PL zakládá systém nový kontakt, ale přebírá údaje původního.

Založení nového kontaktu

Potřebujete-li založit nový kontakt, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Vytvořit kontakt.
 5. Vyplňte pečlivě formulář a potvrďte jej tlačítkem Odeslat.

Věnujte zvláštní pozornost správnému vyplnění e-mailu. Autorizační hesla pro další úpravy domény jsou zasílána na tento e-mail.

Po vytvoření se kontakt objeví v Seznamu kontaktů dané koncovky, nebo její skupiny.

Přeregistrace kontaktu

Pokud už kontakt v registru CZ.NIC existuje, ale není u nás, můžete jej přeregistrovat.

Kontakt přeregistrujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje CZ.
 4. Zvolte položku Přeregistrace kontaktu.
 5. Zašlete si autorizační heslo (viz obrázek).
 6. Zadejte název kontaktu a autorizační heslo a klikněte na tlačítko Odeslat.
WEDOS Zaslání autorizačního hesla k přeregistraci kontaktu registu CZ.NIC
Zaslání autorizačního hesla k přeregistraci kontaktu registu CZ.NIC

Přeregistrace kontaktu se v systému projeví do 30 minut.

Kontakty jiných registrů přeregistrovat nemůžete. Použijte jiný existující kontakt se správnými údaji, nebo založte nový.

Přesun kontaktu mezi zákaznickými účty

Pokud kontakt je registrovaný u WEDOS, ale nenachází se ve Vašem zákaznickém účtu, můžete jej převést synchronizací dle aktivních domén. Pokud naopak chcete kontakt předat jinému zákazníkovi, postupujte podle kapitoly Předání doménového kontaktu.

Synchronizace dle aktivních domén

Synchronizací kontaktů dle aktivních domén přesunete do svého zákaznického účtu všechny doménové kontakty daného registru, které náleží doménám ve Vašem účtu. Postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů.
 5. Klikněte na tlačítko Synchronizovat dle domén v zákaznickém účtu.
WEDOS Synchronizace kontaktů registru CZ.NIC dle aktivních domén v zákaznickém účtu
Synchronizace kontaktů registru CZ.NIC dle aktivních domén v zákaznickém účtu

Předání doménového kontaktu

Potřebujete-li předat doménový kontakt jinému zákazníkovi, zjistěte si jeho ID (číslo zobrazené v administraci vpravo nahoře u zákazníkova jména) a login (přihlašovací e-mail). Dále postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů.
 5. Vyberte kontakt, který chcete předat.
 6. V rámečku Přesun kontaktu do jiného zákaznického účtu vyplňte ID a Login nového účtu.
 7. Přesun potvrďte tlačítkem Přesunout.
WEDOS Přesun doménového kontaktu do jiného zákaznického účtu
Přesun doménového kontaktu do jiného zákaznického účtu

Často kladené dotazy

Otázka: Proč nemůžu přeregistrovat existující kontakty jiných registrů?
Odpověď: Tyto registry přeregistraci neumožňují, zpravidla z důvodu ochrany osobních údajů.

Otázka: Jak přeregistruji kontakt jiné domény než CZ?
Odpověď: Přeregistraci jiných kontaktů než těch v registru CZ.NIC nepodporujeme. Použijte jiný existující kontakt se správnými údaji, nebo založte nový.

Děkujeme za zpětnou vazbu!