Služby – Prodlužování

  Služby

Tento článek řeší nastavení prodlužování služeb. Další možnosti chování služeb před expirací nastavíte podle návodu Administrace – Chování služeb před expirací. Podrobné informaci o průběhu expirace služeb najdete v návodu Služby – Průběh expirace.

V tomto článku se dozvíte:

Prodlužování služeb

Kdykoli prodloužíte službu, nastavíte vybrané období navíc k aktuálnímu datu expirace. 

Systém vyžádané období navýší v okamžiku úspěšného zpracování platby za službu. To je podmíněné zadáním přesné částky (včetně haléřů) a variabilního symbolu platby, pokud Vámi zvolený typ platby tyto údaje vyžaduje.

Pozor, změna fakturačních údajů a některá nastavení příplatkových služeb stornují původní výzvu k platbě a vystavují novou s novým variabilním symbolem. Zašlete-li platbu s variabilním symbolem původní nebo jakékoli starší faktury, systém službu neprodlouží. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, uveďte název služby a variabilní symbol zaslané platby.

Základní časovou jednotkou, po kterou můžete službu prodloužit, je 1 rok. Některé služby umožňují delší období, některé kratší (ovšem s manipulační přirážkou). Přehled najdete v tabulce:

SlužbaProdloužení
Webhosting, WebSite, Cloud, CD1 rok (lze opakovat do limitu služby)
Domény1 až 10 let (do maxima 10 let)
WMS, VPS, dedikované servery, Disk1 rok, nebo 1 měsíc (s přirážkou 10%)

Podrobnosti k průběhu expirace služeb najdete v článku Služby – Průběh expirace.

Manuální prodloužení služby

Manuální prodloužení služby můžete zadat následujícím postupem:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby, který chcete prodloužit.
 3. V přehledu vyberte konkrétní službu, kterou chcete prodloužit.
 4. V levém menu klikněte na Prodloužení.
 5. Nastavte požadované parametry a potvrďte tlačítkem objednat prodloužení.

Prodloužit:

Některé služby nabízejí specifické nastavení prodlužování: 

Domény

Doménu můžete mít předplacenou až na 10 let dopředu. Abyste mohli doménu prodloužit, musí expirovat za 9 let a méně.

Na prodloužení domén nelze uplatnit slevové kupony.

WEDOS Manuální prodloužení domény
Manuální prodloužení domény

U domény můžete také nastavit průběžné fakturační období na 1 až 9 let. Nastavení najdete na stejné stránce jako prodloužení domény.

Nastavení doby prodlužování domén

WMS, VPS, dedikované servery a WEDOS Disk

U služeb WMS, VPS, dedikované servery a WEDOS Disk můžete přepínat mezi roční a měsíční fakturací (s přirážkou 10%). Nové období se projeví od současného data expirace.

Kde získám slevový kupon na prodloužení služeb?

Slevové kupony na prodloužení služeb obvykle nabízíme v rámci různých akcí, případně v rámci věrnostního programu.

WEDOS Vzorová změna období služby VPS ON
Vzorová změna období služby VPS ON

Hromadné prodloužení služeb

K hromadnému prodloužení služeb potřebujete aktivní zálohový účet s dostatečným množstvím kreditu. Ceny služeb hrazené ze zálohového účtu jsou bez DPH.

Služby stejného typu můžete prodloužit hromadně. Postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby, který chcete prodloužit.
 3. V přehledu zaškrtněte služby, které chcete prodloužit.
 4. Ve spodní části přehledu vyberte Prodloužení.
 5. Klikněte na tlačítko provést.
WEDOS Hromadné prodloužení domén
Hromadné prodloužení domén

Na následující stránce zadejte detaily prodloužení a klikněte na tlačítko Pokračovat. Poté zkontrolujte detaily objednávky a potvrďte ji tlačítkem Dokončit.

Automatické prodlužování služeb

K automatickému prodloužení služeb potřebujete aktivní zálohový účet s dostatečným množstvím kreditu. Ceny služeb hrazené ze zálohového účtu jsou bez DPH.

Automaticky prodlužované služby nevystavují výzvy k platbě. Pokud k automatickému prodloužení z nějakého důvodu nedojde, prodlužte ji ručně.

Automatické prodloužení můžete nastavit buď pro všechny služby vybraných kategorií (domény, webhostingy, …), nebo vybrané služby umístěné do složek.

Globální nastavení automatického prodlužování

Chcete-li automaticky prodlužovat všechny služby vybraných kategorií, postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Můj účet Zákazník.
 3. V levém menu vyberte Nastavení expirace služeb.
 4. U vybraných kategorií služeb zaškrtněte Automatické prodloužení.
 5. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

Nastavení pomocí složek

Toto nastavení podrobně rozebírá návod Administrace – Správa složek pro služby.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s prodlužováním služeb patří:

Služba se nezobrazuje v zákaznické administraci

Problém: Služba k prodloužení se nezobrazuje v zákaznické administraci.

Příčina: Služba je registrovaná u jiného poskytovatele, u jiného zákazníka, nebo je smazaná.

Řešení: Ověřte si, zda služba funguje. Pokud ano, ověřte, zda ji opravdu máte u nás a jste přihlášeni ve správném zákaznickém účtu. Pokud to ověřit nedokážete, požádejte o pomoc zákaznickou podporu. Uveďte druh a název služby, kterou řešíte. Podpora Vám může poslat nápovědu jména či společnosti správce služby, případně přihlašovacího e-mailu. Rozsah poskytnuté nápovědy je zcela v kompetenci podpory a nelze ji nijak nárokovat.

Pokud služba nefunguje, je velká pravděpodobnost, že ji systém po expiraci smazal. Více informací o expiraci služeb najdete v článku Služby – Průběh expirace.

Nelze zadat slevový kupon domény

Problém: V objednávce prodloužení domény není žádné políčko pro zadání slevového kuponu.

Příčina: Domény už nyní nabízíme prakticky za nákupní ceny, žádné dodatečné slevy k nim tedy nenabízíme.

Řešení: Důkladně si projděte podmínky Vašeho slevového kuponu a uplatněte jej na prodloužení služby, pro kterou platí.

Nefunkční slevový kupon na prodloužení služby

Problém: Slevový kupon na prodloužení služby nefunguje.

Příčina: Kupon je expirovaný, byl vyčerpaný maximální počet jeho uplatnění, nebo zadáváte kupon fungující pouze pro zřizování nových služeb.

Řešení: Důkladně si projděte podmínky použití a datum expirace Vašeho slevového kuponu. Jste-li přesvědčeni o tom, že by kupon na prodloužení Vaší služby fungovat měl, pošlete přes formulář kód kuponu, název služby, kde jej uplatňujete, a text nebo snímek obrazovky chybové hlášky.

Nízký zůstatek kreditu na zálohovém účtu

Problém: Při pokusu o hromadné prodloužení se zobrazuje hláška: Zůstatek na zálohovém účtu je příliš nízký (X CZK). Cena objednávky je Y CZK.

Řešení: Dobijte potřebnou částku na zálohový účet.

Expirovaná automaticky prodlužovaná služba

Problém: Automaticky prodlužovaná služba se kvůli nedostatku kreditu neprodloužila a expirovala.

Příčina: Je-li na zálohovém účtu nízký kredit a služba se neprodlouží, systém pro ni nevystavuje fakturu a zkouší znovu prodlužovat z účtu. Pokud prodloužení selže, služba expiruje.

Řešení: Prodlužte službu manuálně. Zkontrolujte a případně změňte fakturační údaje zálohového účtu tak, aby Vám příště správně přišlo upozornění o neúspěšném prodloužení služby.

Chcete-li mít přehled o expiraci služeb a jiných výpadcích webových a mailových služeb, využijte rozšíření domény WEDOS EWM, nebo monitoring WEDOS OnLine.

Vrácená platba za prodloužení služby

Problém: Platba za prodloužení služby se vrátila na účet.

Příčina: Jakmile systém expirovanou službu smaže, platby s odpovídajícím variabilním symbolem vrací. Ohledně plateb, které se sytému nepodařilo spárovat automaticky, ani neodpovídají žádné starší platbě, kterou evidujeme, se Vám zpravidla ozve fakturační oddělení.

Řešení: Zkontrolujte fakturační e-mail služby, zda Vás ohledně neidentifikované platby kontaktovalo fakturační oddělení. Platby přijaté více než 30 dní po expiraci služby (s výjimkou některých služeb) typicky vracíme, protože služby s nimi spojené systém smazal.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč mi zasíláte výzvu k platbě za prodloužení služby měsíc před datem splatnosti?
Odpověď: V základním nastavení zasíláme e-maily s předstihem, abychom omezili riziko výpadku služeb v případě komplikací s e-mailem či platbou. Chcete-li změnit frekvenci zasílání upozornění, postupujte podle návodu Administrace – Chování služeb před expirací.

Otázka: Můžu manuálně prodlouženou službu uhradit z kreditu?
Odpověď: Ano, postupujte podle tohoto návodu.

Otázka: Pokud uhradím službu dřív, nepřijdu o kus předchozího období?
Odpověď: Ne, ať už uhradíte službu kdykoli, prodlouží se od původního data expirace. Totéž platí i pro uhrazení služby pozdě: uhradíte-li službu o 2 dny později, prodlouží ji systém opět od data expirace, ne od data přijetí platby a spuštění služby zpět do provozu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!