Doména CZ – změna majitele

  CZ Domény, Domény

Několik důležitých informací:

 • Změnou majitele nedojde u domény k žádným dalším změnám, provoz samotné domény nebude nijak ovlivněn (zůstanou stejné DNS servery apod.).
 • Změnou majitele nedojde k přesunu domény do jiného zákaznického účtu – to je potřeba případně udělat následně (Přesun služeb mezi účty)
 • Nedojde také ke změně fakturačních údajů (ty je v případě potřeby možno změnit následně v editaci údajů odběratele).

U domény CZ nabízíme 2 způsoby jak potvrdit změnu majitele (obě metody jsou podrobněji popsány dále v tomto článku). Je to změna majitele za použití e-mailu a SMS nebo písemnou žádostí s úředně ověřenými podpis

Rychlá navigace

Co si připravit předem a kde je kontakt uveden?

Pokud budete chtít u domény nastavit již existující kontakt majitele (typicky v situaci, kdy již máte nějaké CZ domény a chcete u nich sjednotit kontakt), zjistěte si předem jeho identifikátor.

U CZ domén údaj najdete v registru CZ.NIC, v registru si vyhledejte již existující doménu s tímto kontaktem a tam uvidíte jeho identifikátor.

Vyhledávání v registru domén je uprostřed hlavní stránky nic.cz
Identifikátory mohou být různé, v takto pěkně čitelném tvaru, náhodné znaky, mohou zahrnovat i název registrátora, atd.

Pokud žádné CZ domény zatím nevlastníte, není třeba se kontaktem zabývat, vytvoříte si nový v průběhu procesu.

Vytvoření žádosti o změnu majitele

Pro zadání požadavku na změnu majitele domény CZ postupujte takto:

 1. Zjistěte si od nového majitele identifikátor jeho kontaktu na CZ.NICu. Pokud takový kontakt nemá, nejprve kontakt vytvořte.
 2. Přihlaste se do vašeho účtu v zákaznickém centru (client.wedos.com)
 3. Zvolte záložku Domény
 4. Otevřete si detail konkrétní domény, u které chcete změnu provést
 5. V levém menu klikněte na odkaz Změna majitele
 6. Ve formuláři vyplňte identifikátor kontaktu nového majitele a zvolte způsob potvrzení změny (podrobnosti níže). V případě kontaktu MojeID bude vyžadováno ověření přihlášením. Potvrďte souhlas s podmínkami CZ.NICu a potvrďte kliknutím na tlačítko Vytvořit žádost.
v horním menu Domény > vyberte svou doménu > v levém menu Změna majitele > postupujte dle instrukcí na stránce

Potvrzení přes e-mail a SMS

Tento elektronický způsob bez papírování je možné použít pouze za předpokladu, že původní i nový kontakt jsou registrovány u nás a mají v registru CZ.NICu správně uvedeno:

 • funkční e-mailovou adresu
 • telefonní číslo, kam lze zaslat SMS (pouze v EU)

Pokud cokoliv z toho splněno není (alespoň jeden kontakt má některý z údajů neuveden, je nesprávný nebo nelze použít), pak není možné elektronické potvrzení provést a je nutné použít potvrzení písemnou žádostí s úředně ověřenými podpisy (viz. další kapitola).

Pokud nejsme registrátorem kontaktů, které se změny účastní, musí nejprve dojít k jejich přeregistraci k nám, použijte formulář pro přeregistraci kontaktu. Pozor – při přeregistraci kontaktu se mění jeho autorizační heslo, a tak je nutné si jej po přeregistraci vyžádat znovu.

Po vytvoření žádosti dojde k odeslání následujících zpráv:

 • SMS původnímu majiteli s heslem
 • e-mail původnímu majiteli s odkazem pro potvrzení
 • SMS novému majiteli s heslem
 • e-mail novému majiteli s odkazem pro potvrzení

Tyto e-maily a SMS dorazí asi do 10 minut od vytvoření žádosti. Pokud ani po této době nedorazí, zkontrolujte si v detailu žádosti zda jsou všechny e-mailové adresy a telefonní čísla správně a zda se to tedy neposílá jinam než si myslíte.

V detailu žádosti si také můžete vyžádat opětovné zaslání kterékoliv SMS nebo e-mailu (lze max. třikrát).

Další postup pro oba majitele je tedy tento:

 1. Původní majitel klikne na odkaz v e-mailu, zadá heslo ze SMS zprávy a autorizační heslo svého kontaktu a tím změnu potvrdí.
 2. Nový majitel klikne na odkaz v e-mailu, zadá heslo ze SMS zprávy a autorizační heslo svého kontaktu, odsouhlasí pravidla domén CZ a tím změnu potvrdí.

Poté, co je změna potvrzena oběma stranami, je ještě předána ke kontrole našim pracovníkům. K tomuto dojde obvykle do 1 pracovního dne. Teprve poté ke změně majitele u domény skutečně dojde.

Vzor e-mailu pro potvrzení změny majitele:

Vážený zákazníku,

přijali jsme žádost o změnu majitele domény wedos.cz na Váš kontakt XXXX.

Změnu potvrdíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Pro potvrzení je nutné znát:
- autorizační heslo kontaktu XXXX
- heslo pro změnu majitele, které jsme zaslali v SMS na číslo +420 123456789

Autorizační heslo kontaktu si můžete nechat zaslat e-mailem na této stránce:
https://client.wedos.com/czac/XXXX

V případě, že změnu majitele provést nechcete, je na uvedeném odkaze možné
žádost stornovat.

Změnu potvrďte zde:
https://client.wedos.com/do?...

Vzor SMS zprávy s heslem:

WEDOS: wedos.cz heslo pro zmenu majitele: XXXX

Žádost musí být oběma stranami potvrzena do 14 dní ode dne jejího vytvoření, jinak bude zneplatněna a je nutné vytvořit novou.

Kontakt je veden u MojeID

Pokud je kontakt vedený u MojeID, tak pro změnu majitele domény platí obdobný postup, který je popsán v žádosti o potvrzení přes e-mail a SMS. Jediný rozdíl je v tom, že nebudete vyzvání k autorizaci kontaktu prostřednictvím autorizační kódu, ale je nutné se přihlásit přes váš účet MojeID, kde je povinné nastavit předávání uživatelského jména a e-mailu vůči WEDOS. Poté už jen vložíte kód z SMS, odsouhlasíte podmínky a dáte potvrdit žádost.

Potvrzení přes MojeID a SMS

Potvrzení písemnou žádostí s úředně ověřenými podpisy

Po odeslání tohoto formuláře přijde na uvedený e-mail zpráva, v příloze je dokument ve formátu PDF. Tento dokument je potřeba vytisknout, podepsat původním i novým majitelem.

Podpisy musí být úředně ověřeny. Ověřený podpis lze získat např. na poštách, obecních úřadech a u notáře.

Podepsanou žádost doručte pozemní poštou na naši adresu:
WEDOS Internet, a.s.
doménové oddělení
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Akceptujeme pouze originální dokumenty, není možné nám je nafaxovat ani poslat naskenované.

V případě, že podpis nemohou provést původní i nový majitel současně, může každý z nich dokument vytisknout, podepsat a doručit k nám zvlášť.

Pokud je jedna ze stran právnická osoba, může žádost potvrdit též její statutární orgán či osoba, která je oprávněna za daný subjekt jednat. V tom případě musí být k úředně ověřenému podpisu připojena kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný dokument potvrzující oprávnění podepsané osoby.

Žádost musí být podepsána a doručena do 14 dní ode dne jejího vytvoření. V opačném případě může být zamítnuta.

Žádosti vyřizujeme do 1 týdne od přijetí dokumentů od původního i nového majitele a splnění všech případných dalších náležitostí.

Pokud si přejete touto metodou změnit majitele u více domén, u kterých je původní majitel stejný a nový majitel také bude pro všechny stejný, pak lze připravit individuální dokument se žádostí, podpisy pak budou stačit jen 2. V takovém případě nás kontaktujte.

Nově je možné úředně ověřený podpis nahradit elektronickým podpisem a ten zaslat v odpovědi na e-mail s vytvořenou žádostí.

Proč je to tak „složité“?

Jednodušší způsob potvrzení změny majitele nenabízíme a nabízet nebudeme. Prostým kliknutím na odkaz bez zapojení telefonního čísla, hesla ze SMS a autorizačních hesel změnu potvrdit u nás nijak nelze. Je to příliš jednoduché na zneužití a následně velmi těžko dokazatelné a dohledatelné.

Neberte tyto „složitosti“ jako zlo. Je to naopak zabezpečení domén našich zákazníků. Je nutné si uvědomit, že domény mají hodnotu. Mnohdy jsou to nejcennější na celé firmě. A jakékoliv hazardování s vlastnictvím domény je docela riskantní. Pokud některá firma o doménu přijde, tak může také zavřít a skončit. Z toho pohledu je ochrana domén moc důležitá. Určitě se nám nelíbí řešení jedním kliknutím v administraci nebo někde v mailu.

Úmrtí majitele domény

V případě úmrtí majitele domény by měla být doména nebo jakákoli jiná služba u nás zařazena do dědického řízení. Na základě toho budeme moci služby zpřístupnit novému majiteli. Kontaktujte nás.