DNS – Správa subdomén

  DNS

Tento článek řeší nastavení subdomény na doméně (v DNS). Typicky jde o subdoménu, která směřuje na jinou službu, než je webhosting domény. Pro založení subdomény na webhostingu postupujte podle návodu Webhosting – Správa subdomén.

V tomto článku se dozvíte:

Subdomény v DNS

Máte-li webhosting WEDOS a chcete-li na něm provozovat jak doménu, tak subdomény, postupujte podle návodu Webhosting – Subdomény.

Nastavení subdomén v DNS využijete především v případě, že subdoménu provozujete na jiné službě (druhý webhosting, WebSite, …), nebo u jiného poskytovatele:

 • Zřizujete-li subdoménu pro novou službu WEDOS, máte možnost v objednávce zaškrtnout automatické nastavení DNS. Pokud DNS automaticky nastavené nemáte, postupujte podle návodu v kapitole Subdoména přes záznamy A a AAAA.
 • U služeb jiného poskytovatele nejprve zajistěte návod pro nasměrování domény na danou službu. Návod Vám sdělí, zda subdoménu nastavit přes záznamy A (případně AAAA), CNAME, nebo obojí.

Před nastavením subdomén v DNS WEDOS se ujistěte, že doména opravdu využívá naše DNS servery (NSSET). Mnoho návodů poskytovatelů hostingových služeb obsahuje změnu DNS serverů. Pokud si touto změnou nejste jisti, vyhněte se jí. Změníte-li DNS servery, přestanou záznamy vedené na těch původních fungovat.

Subdoména přes záznamy A a AAAA

Znáte-li IPv4 nebo IPv6 adresu serveru, můžete subdoménu nasměrovat pomocí záznamů typu A, případně AAAA. Postup pro získání těchto adres u služeb WEDOS najdete v e-mailu o zřízení, nebo v detailu služby dle návodů:

Máte-li připravené adresy služeb, vstupte do administrace DNS záznamů podle návodu DNS – Správa záznamů.

Záznamy zadejte podle následujícího schématu. Pokud Vaše služba A nebo AAAA záznamy nepodporuje, můžete zadat jen jeden z těchto typů.

Název       TTL  Typ  Data
(nazev-subdomeny) 300  A   (IPv4 adresa serveru)
(nazev-subdomeny) 300  AAAA (IPv6 adresa serveru)

Název subdomény zadávejte vždy samostatně bez názvu domény. Například název www je správně, www.domena.tld není.

Příklady subdomén přes záznamy A a AAAA

Příklad: Subdoména www.domena.tld směřuje na IPv4 adresu 46.28.105.2, IPv6 adresu nemá.

Název www, TTL 300, typ A, data 46.28.105.2

Příklad: Subdoména www.domena.tld směřuje na IPv4 adresu 46.28.105.2, doména domena.tld a všechny ostatní subdomény směřují na IPv4 46.28.105.3. Žádná služba nepoužívá IPv6.

Název (prázdný), TTL 300, typ A, data 46.28.105.3; Název *, TTL 300, typ A, data 46.28.105.3, Název www, TTL 300, typ A, data 46.28.105.2

Subdoména přes záznam CNAME

WEDOS záznamy typu CNAME pro své hostingy nepoužívá, mnoho externích služeb však ano. Máte-li na výběr, zda subdoménu zadáte přes záznam typu A/AAAA nebo CNAME, vyberte si právě jednu z těchto možností. 

Záznam typu CNAME vylučuje nastavení jakýchkoliv dalších záznamů u subdomény.
Doména či subdoména, na kterou záznam CNAME směřuje, musí mít platný záznam typu A nebo AAAA.

Máte-li připravenou doménu, na kterou má CNAME záznam směřovat, vstupte do administrace DNS záznamů podle návodu DNS – Správa záznamů.

Záznam zadejte podle následujícího schématu:

Název       TTL  Typ  Data
(nazev-subdomeny) 300  CNAME (domena-sluzby)

Příklad subdomény přes záznam CNAME

Příklad: Subdoména obchod.domena.tld směřuje na adresu eshop-sluzba.tld.

Název obchod, TTL 300, typ CNAME, data eshop-sluzba.tld

Často kladené dotazy

Otázka: Mám nastavit subdoménu i na webhostingu?
Odpověď: Server, kam subdoména směřuje, by určitě měl být nakonfigurován tak, aby subdoménu správně zpracoval. U Webhostingu stačí, aby byl pojmenován podle domény nebo subdomény, a soubory subdomény byly umístěny v souladu s návodem Webhosting – Správa subdomén. WebSite musí být pojmenovaný přesně podle subdomény (bez www).

Otázka: Jak na subdoméně aktivuji HTTPS?
Odpověď: HTTPS nastavujete na webhostingu. Postupujte podle návodu Webhosting – Správa subdomén.

Otázka: Nastavil jsem subdoménu na hosting u WEDOS přes CNAME a nefunguje to. Co je špatně?
Odpověď: Na služby WEDOS doporučujeme nastavovat domény pomocí A a AAAA záznamů. Subdoménu pak založte přímo na webhostingu podle tohoto návodu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!