Nastavení expirace a prodlužování služeb

U domén a všech služeb WEDOS lze nastavit, co se má stát před blížící se expirací:

 • výzva s upomínkováním – 14-30 dní před expirací (dle typu služby) je vytvořena objednávka prodloužení a zaslána e-mailem výzva k platbě, zákazník je dále upozorňován na to, že objednávka není zaplacena (8 dní a 5 dní před expirací)
 • výzva bez upomínkování – stejně jako předchozí, ale nejsou zasílány žádné upomínky na nezaplacenou objednávku prodloužení
 • bez výzvy, pouze upozornění – objednávka prodloužení se nevytvoří, je zasláno jen jednorázové e-mailové upozornění na blížící se expiraci
 • automatické prodloužení – služba je 10 dní před expirací automaticky prodloužena na další období (pokud máte aktivní zálohový účet a máte na něm dostatečný kredit).
 • nedělat nic – není zasláno žádné upozornění, není vytvořena objednávka

Chování, co se má stát před blížící se expirací, lze nastavit na dvou úrovních:

 1. Globální nastavení pro každý typ služby (domény, webhosting, serverhosting, WEDOS Disk, WMS, WEDOS CD, WEDOS Cloud či WEDOS WebSite)
 2. U složek služeb

Globální nastavení platí pro všechny služby v daném zákaznickém účtu, které nemají žádnou složku nebo v jejíž složce se používá výchozí nastavení.

Pokud chcete např. pro nějaké domény chování před expirací jiné, vytvořte pro ně složku, u složky si změňte chování před expirací a příslušné domény do této složky přesuňte. Nastavení chování před expirací u složky vždy překryje globální nastavení.

Výchozím chováním je zaslání výzvy k platbě s upomínkováním.

Kromě tohoto chování je navíc vždy 2 dny před expirací zaslán e-mail s posledním varováním před zastavením a zrušením služby (netýká se služeb, které zákazník označil jako dobíhající).

Globální nastavení

Chování před expirací se globálně nastavuje dle následujícího postupu:

 1. Přihlašte se do zákaznického centra
 2. Zvolte záložku zákazník
 3. V levém menu klikněte na odkaz Nastavení expirace služeb
 4. Ve formuláři zvolte pro každý typ služby požadované chování a změny uložte

Nastavení u složek

Pokud chcete u některých služeb jiné chování než jaké je nastaveno globálně, postupujte dle následujícího návodu.

V tomto příkladu předpokládejme, že máme několik důležitých domén, které chceme před expirací automaticky prodlužovat bez Vašeho zásahu.

 1. Přihlašte se do zákaznického centra
 2. Klikněte na záložku domény
 3. Nad seznamem domén vpravo klikněte na odkaz spravovat složky >>
 4. V dolním formuláři si vytvořte složku s názvem např. „důležité
 5. V seznamu složek klikněte u této složky na editaci (ikonka vlevo)
 6. Ve formuláři dole zvolte automatické prodlužování a změny uložte
 7. Vraťte se do seznamu domén, zaškrtněte vaše důležité domény a vpravo dole pod seznamem zvolte přesunout do složky: důležité

Tím jste určili, že domény uložené do složky „důležité“ budou automaticky před expirací prodlouženy (pokud máte aktivní zálohový účet a je na něm dostatečný kredit). Ostatní domény, které nemají složku nebo jsou v jiné složce, se budou řídit globálním nastavením.

Automatické prodloužení

Jednou z možností chování před expirací je automatické prodloužení. K tomu je potřeba mít aktivní zálohový účet a mít na něm dostatečný kredit.

První pokus o prodloužení se provádí 10 dní před expirací. Pokud se to nezdaří, opakují se pokusy v denním intervalu. Jestliže není služba prodloužena ani 3 dny před expirací, jsou zákazníkovi zasílána upozornění o nedostatečném kreditu.

POZOR! – Automatické prodloužení používejte s rozmyslem. 10 dní před expirací se služba sama prodlouží, strhne se vám kredit a takový úkon již nelze vzít zpět! Pokud si to následně rozmyslíte, není možné kredit vrátit.

Automatické prodloužení není realizováno, pokud u služby již existuje nezaplacená výzva k platbě.

Upozorňení na expiraci prostřednictvím PUSH notifikací

Výchozím prostředkem pro zasílání upozornění na expiraci služeb jsou e-mailové zprávy. Upozorňování pomocí e-mailů nelze deaktivovat. Navíc je možné přijímat upozornění na expiraci služeb prostřednictvím webových PUSH notifikací.

Pro příjem PUSH notifikací s upozorněním na expiraci služeb je nutné mít povolené PUSH notifikace v příslušném zákaznickém účtu a alespǒn jeden aktivní token prohlížeče s povolením pro zasílání push notifikací s upozorněním na expiraci služeb – viz Push notifikace.

Push notifikace s upozorněním jsou zasílány v závislosti na nastavení chování služeb před expirací. Globální nastavení zasílání push notifikací je také možné přepsat v nastavení u složek.

Přehled zasílaných push notifikací:

 • výzva s upomínkováním
  • 1. notifikace – 14 – 30 dní před expirací služby (podle typu služby). Po kliknutí na notifikaci se otevře stránka pro prodloužení příslušné služby v zákaznické administraci.
  • 2. notifikace – 8 dní před expirací služby – upozornění na nezaplacenou objednávku prodloužení. Po kliknutí na notifikaci se otevře stránka s detailem objednávky v zákaznické adminsitraci.
  • 3. notifikace – 5 dní před expirací služby – upozornění na nezaplacenou objednávku prodloužení. Po kliknutí na notifikaci se otevře stránka s detailem objednávky v zákaznické adminsitraci.
 • výzva bez upomínkování – 14 – 30 dní před expirací služby (podle typu služby) se odešle notifikace totožná s 1. notifikací z předchozího bodu
 • bez výzvy, pouze upozornění – 14 – 30 dní před expirací služby (podle typu služby) se odešle notifikace totožná s 1. notifikací z prvního bodu
 • automatické prodloužení – notifikace jsou odesílány pouze v případě, že z nějakého důvodu nedojde k automatickému prodloužení. 1. notifikace je v takovém případě odeslána 3 dny před expirací služby a následně každý den do data expirace služby. Po kliknutí na notifikaci se otevře stránka pro prodloužení příslušné služby v zákaznické administraci.
 • nedělat nic – nejsou zasílány žádné notifikace

Často kladené dotazy

Je možné sjednotit datum expirace webhostingu a domény?
Bohužel nikoli. Datum expirace domény určuje registr domény, nikoli my. Pokud si přejete platit ve stejný den, lze kdykoli ručně k oběma službám vystavit výzvu k platbě a provést platby.

Byl pro Vás tento návod užitečný?