Administrace – Nastavení chování služeb před expirací

  Zákaznické centrum

Tento článek řeší globální nastavení chování služeb před expirací. Chcete-li službu prodloužit, postupujte podle článku Administrace – Prodlužování služeb. Hledáte-li detaily ohledně expirace služeb, přečtěte si článek Služby – Průběh expirace.

Potřebujete-li nastavit různé chování pro různé služby stejné kategorie (domény, webhostingy, …), postupujte podle návodu Služby – Správa složek.

Výchozí nastavení chování služeb před expirací zasílá výzvy k platbě s předstihem, abychom omezili riziko výpadku služeb v případě komplikací s přijetím výzvy či platbou. 

V tomto článku se dozvíte:

Nastavení expirace služeb

V zákaznické administraci můžete globálně nastavit, jak se budou služby chovat před expirací. Doba před expirací se liší dle typu a fakturačního období služby:

 • 14 dní u služeb s měsíční fakturací
 • 21 dní u hostingových služeb
 • 30 dní u domén

Nastavení se nevztahuje na dobíhající (vypovězené) služby.

Do globálního nastavení vstoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Můj účet >> Zákazník.
 3. V levém menu vyberte Nastavení expirace služeb.
WEDOS Vstup do nastavení expirace služeb
Vstup do nastavení expirace služeb

V tabulce Nastavení chování služeb před expirací můžete pro každou kategorii služeb označit chování:

 • Výzva s upomínkováním je výchozí nastavení. Systém zašle výzvu k platbě 14 až 30 dní před expirací (dle typu služby a jejího fakturačního období). Není-li služba správně uhrazena ještě 5 až 8 dní před expirací, zašle další upozornění.
 • Výzva bez upomínkování zasílá pouze výzvu k platbě 14 až 30 dní před expirací (dle typu služby a jejího fakturačního období). Žádné další zprávy nezasílá.
 • Bez výzvy, pouze upozornění nevystavuje novou výzvu k platbě, pouze 5 až 8 dní před expirací zašle zprávu o blížící se expiraci služby.
 • Automatické prodloužení vyžaduje použití zálohového účtu. 10 dní před expirací se pokusí použít kredit k automatickému uhrazení služby. Prodloužení prostřednictvím kreditu je nevratné. Pokud na zálohovém účtu není dostatek kreditu, zašle o tom zprávu na fakturační e-mail vedený u zálohového účtu. Více informací najdete v článku Služby – Prodlužování.
 • Nedělat nic se nesnaží službu žádným způsobem prodloužit, ani nezasílá upozornění o její expiraci. Ohledně expirujících domén ale ještě může majitele kontaktovat registr nebo jím pověřená autorita.

Dále můžete povolit nebo zakázat tato nastavení:

 • Upozornění prostřednictvím PUSH notifikací, tedy zasílání krátkých zpráv do prohlížeče, nebo mobilního zařízení. Více informací najdete v kapitole PUSH notifikace.
 • Automatická aktivace doporučených rozšíření je nastavení, které při prodloužení automaticky aktivuje vybraná rozšíření služby. Aktivovaná rozšíření můžete opět deaktivovat podle návodu na správu příplatkových služeb.

Chcete-li dané nastavení zadat u všech služeb, vyberte jej v tabulce označit vše.

Po provedení nastavení jej uložte tlačítkem změnit nastavení.

PUSH notifikace

Webové PUSH notifikace jsou krátké zprávy, které webová aplikace do prohlížeče nebo mobilního zařízení. Zprávy o blížící se expiraci služby si tedy můžete nechat zaslat i tímto komunikačním kanálem.

Více informací a návod na zapnutí PUSH notifikací v prohlížeči najdete v článku Administrace – PUSH notifikace.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak přesně funguje automatické prodlužování služeb?
Odpověď: Automatické prodlužování služeb probíhá prostřednictvím zálohového účtu, ze kterého si služby, které mají automatické prodlužování povoleno, strhávají kredit. Nelze-li službu prodloužit automaticky, musíte ji prodloužit manuálně (ale výzvu k platbě lze opět uhradit ze zálohového účtu). Podrobné informace najdete v článku Služby – Prodlužování.

Otázka: Proč posíláte výzvy k platbě měsíc před datem splatnosti?
Odpověď: V případě, že systém včas správně nespáruje se službou odpovídající platbu, považuje tuto službu za expirovanou a vypne ji. Aby nedošlo k výpadku, zasíláme výzvu k platbě s poměrně velkým předstihem, abychom pokryli například pozdní přečtení e-mailu, problémy s platbou a jiné komplikace.

Děkujeme za zpětnou vazbu!