Domény – Úprava kontaktu

  Domény

Tento článek řeší úpravu doménového kontaktu vedeného u WEDOS. Nemáte-li daný kontakt u nás, založte jej, nebo přeregistrujte podle návodu v článku Domény – Založení a přeregistrace kontaktu.

V tomto článku se dozvíte:

Úprava doménového kontaktu

U kontaktu můžete měnit libovolné údaje s výjimkou jména a názvu firmy. Na tuto změnu registry pohlížejí jako na změnu majitele domény, přestože může jít o stejnou osobu. Měníte-li tedy mimo jiné tyto údaje, pokračujte podle návodu Domény – Změna majitele.

Rozhraní úpravy kontaktu s pevně daným jménem a příjmením

Před zahájením úprav se ujistěte, že je kontakt v naší správě. Pokud není, přeregistrujte jej podle návodu Domény – Založení a přeregistrace kontaktu. Přeregistraci kontaktu Vám formulář v případě úpravy kontaktu u domény CZ nabídne automaticky.

Editaci doménového kontaktu můžete provést pro libovolný kontakt z těchto registrů:

V případě domén gTLD v registru Ascio kontakt přímo upravovat nemůžete, změny provádíte změnou majitele. Postupujte podle návodu Domény – Změna majitele.

Vyhledání kontaktu

Ke kontaktu můžete přistoupit přes administraci domény, nebo jej vyhledat v seznamu kontaktů.

Kontakt v detailu domény

Následující postup můžete použít pouze pokud je doména registrovaná u nás (v opačném případě použijte návod pro vyhledání kontaktu v seznamu):

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. Kliknutím na název domény otevřete její Detail.
 4. V rámečku Informace vyhledejte řádek Kontakt vlastník, nebo Kontakt admin.
 5. Klikněte na název vybraného kontaktu. Pozor – kliknutím na ikonku tužky vstoupíte do správy majitele domény, nikoli kontaktu!
 6. Pokračujte úpravou kontaktu.
WEDOS Kontakty vlastníka a admina v detailu domény
Kontakty vlastníka a admina v detailu domény

Chcete-li spravovat kontakt u domény, klikněte na jeho název. Kliknutím na tlačítko tužky neupravujete kontakt, ale vlastníka či admina domény.

Seznam kontaktů

Máte-li u WEDOS registrovaný pouze kontakt, vyhledejte jej v seznamu těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte záložku Domény.
 3. V levém menu rozbalte Nástroje TLD, kde TLD je konkrétní koncovka domény, nebo její skupina.
 4. Zvolte položku Seznam kontaktů a vyhledejte kontakt, který chcete upravit.
 5. Pokračujte úpravou kontaktu.

Otevřít seznam kontaktů registru:

Úprava kontaktu domény

Úpravu kontaktu proveďte podle následujících kroků:

 1. Odkazem zaslat heslo si na e-mail kontaktu zašlete autorizační heslo.
 2. Zadejte Autorizační heslo kontaktu.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit / zobrazit skrytá data.
 4. Proveďte potřebné úpravy.
 5. Klikněte na tlačítko Odeslat.
Zaslání autorizačního hesla k úpravě kontaktu

Potřebujete-li změnit jméno nebo název firmy, proveďte místo úpravy kontaktu změnu majitele.

Změna kontaktu proběhne do 1 hodiny od úspěšného odeslání požadavku.

Skrytí údajů kontaktů

Možnosti skrytí údajů kontaktů najdete v článku Domény – Skrývání údajů kontaktů.

Mazání kontaktů

Systém automaticky maže kontakty, které nejsou více než 60 dní aktivní (vedené u nějaké domény).

Běžné problémy

Kontakt nelze dohledat

Problém: Nevidím kontakt v přehledu žádného registru.

Řešení: Zkuste na kontakt přistoupit přímo z detailu domény. Pokud to není možné, prověřte:

 • Nachází-li se kontakt v jiném zákaznickém účtu, nechte si jej předat.
 • Nachází-li se kontakt u jiného registrátora, u registru CZ.NIC jej přeregistrujte, jinak založte nový.
 • Nebyl-li kontakt vedený u domény déle než 60 dní, systém jej automaticky smazal, založte jej tedy znovu.

Návod na všechny výše uvedené postupy najdete v článku Domény – Založení a přeregistrace kontaktu.

Autorizační heslo nepřichází

Problém: E-mail s autorizačním heslem kontaktu nepřichází.

Řešení: Několik minut vyčkejte a zkuste si jej zaslat znovu, ideálně z jiného internetového prohlížeče. Ověřte, že e-mailová adresa, na kterou se autorizační zpráva posílá, je aktuální, a že autorizační e-mail nespadl do složky SPAM. Pokud problém přetrvá, kontaktujte zákaznickou podporu přes formulář. Uveďte název kontaktu a přiřazené domény, nebo registru.

Autorizační heslo je nesprávné

Problém: Zobrazuje se chyba: Autorizační heslo není platné.

Řešení: Ujistěte se, že zadáváte autorizační heslo kontaktu, a ne domény. Ideálně si nechte heslo zaslat přímo odkazem vedle políčka pro jeho vyplnění. Ujistěte se, že heslo, které zadáváte, nebylo přepsáno další žádostí o jeho zaslání, a že od jeho vygenerování neuběhlo příliš mnoho času (ideálně jej zadejte do hodiny od vyžádání).

Změnu kontaktu nelze uložit

Problém: Po změně nelze kontakt uložit.

Řešení: U domén CZ zrušte skrytí adresy. To je možné pouze u kontaktu, který splňuje zde uvedené podmínky registru, jehož ověření změnou porušíte. Opětovné skrytí systém umožní až poté, co to umožní registr CZ.NIC.

WEDOS Volba skrytí adresy a upozornění identifikovaného kontaktu CZ.NIC
Volba skrytí adresy a upozornění identifikovaného kontaktu CZ.NIC

Často kladené dotazy

Otázka: Můžu změnit kontakty hromadně?
Odpověď: Spravujete-li více domén u jednoho registru, nastavte všem stejný kontakt. Pak můžete všechny změny provádět na jednom místě. Nastavení proveďte buď v rámci objednávky domény, nebo změny majitele.

Otázka: Můžete změny provést za mě?
Odpověď: Změna údajů doménového kontaktu vyžaduje přísnou autorizaci. Z naší strany ji řešíme například v případě, kdy se nemůžete autorizovat online z důvodu nedostupného e-mailu doménového kontaktu. Více informací o řešení takové stuace najdete v článku Domény – Nedostupný e-mail majitele.

Děkujeme za zpětnou vazbu!