DNS – Záznam typu MX

  DNS, Teorie DNS, Záznamy DNS

Záznam uvádí doménový název mailserveru, na který se má doručovat pošta pro tuto doménu. Před názvem serveru se uvádí priorita, která má význam v případě, že MX záznamů pro jeden název je více. V takovém případě se zkouší servery podle vzrůstajícího čísla priority (tj. největší prioritu má server s nejnižším číslem). Pokud nám server neodpoví, zkoušíme další. Druhý a další servery, pokud jsou přítomny, tak slouží jako záložní mailservery.

Chceme-li např. zaslat e-mailovou zprávu na adresu jan.novak@mff.cuni.cz, zeptáme se na MX záznamy pro doménu „mff.cuni.cz“ a dozvíme se následující:

mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  20 smtp1.ms.mff.cuni.cz.
mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  20 smtp2.ms.mff.cuni.cz.
mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  40 smtp1.kolej.mff.cuni.cz.

Zde si můžeme všimnout situace, kdy 2 servery mají stejnou prioritu, což znamená, že je jedno, kterému z nich se pokusíme zprávu doručit. Pokud nám ani jeden z nich neodpoví, pokusíme se zprávu doručit na třetí server. Samozřejmě před jakoukoliv komunikací s nimi si musíme nejprve zajistit překlad názvů mailserverů na IP adresy.