DNS – Rekord typu MX

  Domeny

Rekord zawiera adres domenowy serwera poczty, odpowiedzialnego za obsługę poczty tej domeny. Przed nazwą serwera wprowadza się priorytet, który ma istotne znaczenie w chwili, gdy dla jednej nazwy domeny istnieje kilka rekordów MX. W tym przypadku sprawdzanie serwerów następuje wraz z rosnącą wartością priorytetu (tj. największy priorytet ma serwer z najniższą wartością). Jeśli nie zyskamy odpowiedzi od pierwszego serwera, nasze zapytanie zostanie przekazane następnemu. Drugi i każdy kolejny serwer (w przypadku, gdy jest dostępny), służy jako zapasowy serwer poczty.

Jeśli chcemy wysłać e-mail na adres jan.novak@mff.cuni.cz, zapytamy się o rekordy MX domeny „mff.cuni.cz”. W odpowiedzi otrzymamy:

mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  20 smtp1.ms.mff.cuni.cz.
mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  20 smtp2.ms.mff.cuni.cz.
mff.cuni.cz.  28800 IN  MX  40 smtp1.kolej.mff.cuni.cz.

Powyższy przykład obrazuje przypadek, gdy dwa serwery mają ustawiony ten sam priorytet, w związku z czym nie ma znaczenia, któremu z nich spróbujemy doręczyć wiadomość. W chwili, gdy żaden z nich nie odpowie, postaramy się dostarczyć wiadomość do trzeciego serwera. Oczywiście przed rozpoczęciem jakiejkolwiek komunikacji, konieczne jest przetłumaczenie nazw serwerów poczty na adresy IP.

Děkujeme za zpětnou vazbu!