WebSite – Změna domény (přejmenování)

  WebSite

V tomto článku se dozvíte:

Podmínky přejmenování

Před přejmenováním služby WebSite se ujistěte, že:

  • Novou doménu, pokud je registrovaná u WEDOS, máte ve svém zákaznickém účtu, nebo jste jejím oprávněným uživatelem.
  • Nová doména nebo subdoména není názvem ani aliasem jiné služby WEDOS. Výjimkou je název WebSite Free v kombinaci se službou Mailhosting.

Změna domény

Pozor, změna domény WebSite obsahuje automatickou změnu DNS, která v případě WebSite Profi a Premium upravuje i MX záznamy domény pro směrování e-mailů. Používáte-li vlastního poskytovatele e-mailových služeb, doména na něj po automatické změně DNS přestane směrovat!

Služba WebSite může fungovat pod libovolnou doménou (domena.tld) nebo subdoménou (sub.domena.tld). Změníte ji těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte Hostingové služby WebSite.
  3. V seznamu služeb vyberte tu, kterou chcete přejmenovat.
  4. Do rámečku Změna domény služby Website v detailu zadejte nový název služby. Dále zaškrtněte, zda chcete změnu automaticky zadat do WEDOS DNS.
  5. Název potvrďte tlačítkem Změnit doménu.
WEDOS Změna domény služby WebSite
Změna domény služby WebSite

Po změně vyčkejte 60 – 90 minut na dokončení nastavení DNS a vystavení HTTPS certifikátu Let’s Encrypt.

Běžné chyby

Mezi běžné chyby při přejmenování WebSite patří:

Existující hostingová služba pro danou doménu

Problém: Zobrazuje se chyba: V systému již existuje objednávka webhostingu pro stejnou doménu.

Příčina: Systém až na výjimky nedovoluje přítomnost dvou a více služeb stejného názvu (domény). Chcete-li doménu, kterou používáte u jedné služby, použít u služby jiné, musíte ji nejprve od původní služby odstranit.

Řešení: Původní službu také přejmenujte, nebo odeberte její alias. V případě problémů požádejte přes formulář podporu o odebrání názvu nebo aliasu služby.

Doména je v jiném zákaznickém účtu

Problém: Zobrazuje se chyba: Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu.

Příčina: Z bezpečnostních důvodů musí být doména i odpovídající služba WebSite během přejmenování na stejném zákaznickém účtu, případně musí mít uživatel domény nastavena oprávnění.

Řešení: Požádejte zákazníka, který má doménu v účtu, aby Vás buď nastavil jako oprávněného uživatele, nebo Vám doménu aspoň dočasně přesunul do účtu.

Na nové doméně se zobrazuje starý web

Problém: Po přejmenování domény se na nové adrese zobrazuje chybová hláška, nebo starý web.

Příčina: Po přejmenování systém (zpravidla) mění nastavení našich DNS a aktivuje certifikát Let’s Encrypt. Tato činnost může trvat až 90 minut.

Pokud doména nepoužívá naše DNS, systém nemůže změnu provést a Vy tedy musíte doménu na WebSite nasměrovat ručně u Vašeho poskytovatele DNS.

Zobrazení starého webu může mít také na svědomí cache prohlížeče.

Řešení: Po přejmenování vyčkejte 90 minut. Pokud problém přetrvá, zkontrolujte, čí DNS Vaše doména používá a v případě potřeby nastavte záznamy typu A a případně MX manuálně u Vašeho poskytovatele. Vyčistěte cache prohlížeče.

Na novou doménu přestaly chodit e-maily

Problém: Po přejmenování WebSite přestaly na novou doménu chodit e-maily.

Příčina: Automatická úprava DNS záznamů přepsala záznamy typu MX na naše mailservery.

Řešení: Opravte DNS záznamy typu MX ručně na původního poskytovatele.

Často kladené dotazy

Otázka: Na co mám WebSite přejmenovat, když ji už nechci používat, ale blokuje mi název služby?
Odpověď: Obvykle doporučujeme subdoménu smazat, staryweb a podobně, například tedy smazat.domena.tld, kde domena.tld je název Vaší domény.

Děkujeme za zpětnou vazbu!