WEDOS WebSite – Přejmenování / změna domény

  WebSite

Změna domény u služby WEDOS WebSite je snadná operace. Všechna vaše data zůstanou zachována a web bude po krátké odstávce spuštěn na nově nastavené doméně. Jako nový název lze nastavit doménu 2. řádu (např. wedos.cz) i subdoménu (např. shop.wedos.cz). Novou doménu je potřeba mít zaregistrovanou.

  • V zákaznické administraci v menu zvolte Hostingové služby >> Website. V seznamu služeb vyberte, kterou konkrétní službu WebSite si přejete přejmenovat a klikněte na její název.
V zákaznické administraci vstupte do sekce Hostingové služby >> WebSite a zvolte službu, u které si přejete provést přejmenování.
  • V detailu služby vpravo dole uvidíte rámeček Změna domény služby WebSite. V něm stačí vyplnit cílový název služby (novou doménu) a použít tlačítko Změnit doménu.
Změnu domény u služby WebSite stačí provést jednoduchým vyplněním nové domény.
  • Po změně bude docházet k úpravě všech nastavení a k vystavení nového SSL certifikátu pro HTTPS, vyčkejte cca 90 minut na úplné dokončení.
Po změně názvu vyčkejte cca 90 minut na úplné provedení změn a vystavení Let’s Encrypt certifikátu pro HTTPS.

Možné problémy

V systému již existuje objednávka webhostingu pro stejnou doménu.

Pravděpodobně máte aktivní webhosting NoLimit nebo jinou službu WebSite. Nejprve proveďte přejmenování původní služby, tím se doména uvolní pro použití u vaší služby WebSite. Pokud máte nějakou volnou doménu, použijte ji jako nový název. Pokud nemáte, zvolte název vasedomena.xxx nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu a my název původní služby odebereme.

Doména se nachází v jiném zákaznickém účtu.

Z bezpečnostních důvodů musejí být doména i služba WebSite během přejmenování na stejném zákaznickém účtu. Tímto opatřením chceme předejít tomu, že by si někdo cizí objednal novou službu WebSite pro vaši nevyužívanou doménu a publikoval tam nevyžádaný obsah. Pro úspěšné přejmenování stačí obě služby (doména a WebSite) dočasně přesunout na stejný účet, později je můžete zase stejným způsobem rozdělit.

Mám doménu registrovanou jinde a ani 90 minut po změně názvu web nefunguje.

Pokud není doména ani DNS v našem systému, nemůžeme automaticky upravit DNS záznamy tak, aby doména směřovala na servery služby WebSite. Bude potřeba to provést ručně. Správnou IP adresu pro web a MX adresu pro poštu zjistíte v zákaznické administraci v detailu služby v rámečku Adresy služeb. Adresy prosím nahlaste svému registrátorovi nebo správci DNS.

Děkujeme za zpětnou vazbu!