Domény – Základní diagnostika

  Domény

V tomto článku se dozvíte:

Sada nástrojů Diagnostika

Pomocí této sady nástrojů přístupné ze zákaznické administrace můžete prověřit velké množství možných problémů, se kterými se u domén a webhostingů setkáte. Může jít o expirace služeb, jejich vzájemné propojení, výkon webhostingu a veřejné údaje o doméně.

K základní diagnostice domény přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Domény.
 3. V tabulce vyberte konkrétní službu, kterou chcete diagnostikovat.
 4. V levém menu vyberte položku Diagnostika domény.

Doménová diagnostika je dostupná i pro Webhosting a WMS.

WEDOS Diagnostika domény v zákaznické administraci
Diagnostika domény v zákaznické administraci

Sada diagnostik v současnosti obsahuje tři nástroje:

 • Základní diagnostika slouží k základnímu prověření stavu služeb. Velmi rychle odhaluje problémy s DNS servery a záznamy, případně s expirací.
 • Výkon webové aplikace je založený na externím nástroji WebPageTest, který podrobí zadanou webovou stránku důkladnému testu výkonu.
 • WHOIS načte z externí služby veřejně dostupná data o doméně.

Základní diagnostika

Tato diagnostika vygeneruje následující tabulky s diagnostickými údaji:

 • Doména v registru obsahuje informace o doméně převzaté z registru, zejména registrátora, datum expirace a nastavené DNS servery (NSSET).
 • Doména v systému doplňuje informace o doméně v registru o interní údaje WEDOS.
 • Webhosting k doméně obsahuje data o webhostingu s názvem (sub)domény, pokud existuje.
 • DNS obsahuje především diagnostické informace o DNS serverech a záznamech.
 • Serverhosting k doméně a VPS ON obsahují informace o serverech, na které je doména nasměrována, pokud existují.
 • WMS webhosting k doméně obsahuje data o webhostingu s názvem (sub)domény, pokud existuje na službě WMS.

Doména v registru

V této tabulce najdete základní informace o doméně, jak ji vidí registr.

 • Doména: název diagnostikované domény.
 • IDN ACE: přepis názvu diagnostikované domény, používá-li znaky cizích abeced (například diakritiku).
 • Registrujeme TLD: informace o tom, zda je možné danou koncovku zaregistrovat u nás.
 • Dostupnost: informace o tom, zda doména je, nebo není zaregistrována.
 • Registrátor: informace o tom, zda tuto konkrétní doménu registrujeme či nikoli, a název registrátora domény.
 • Stav: přehled stavů domény, například omezení práce s doménou (clientHold a podobně).
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • DNS: seznam DNS serverů, které doména používá, dle údajů v registru. Více informací najdete v článku Domény – Změna DNS serverů (NSSETu).
 • DNS status: nastavení DNS serverů a výpis případných kolizí.
 • DNSSEC status: nastavení DNSSEC a případné kolize. Více informací najdete v článku Domény – DNSSEC.
WEDOS Doména v registru, stav ok
Doména v registru, stav ok

Doména v systému

V této tabulce najdete doplňující informace o doméně ze systému WEDOS.

 • Evidována: informace o tom, zda systém již doménu eviduje (například byla-li u nás registrována v minulosti, nebo byla přijata k převodu).
 • Stav: informace o tom, zda doménu lze v systému spravovat (aktivní) či nikoli (deaktivované, smazané).
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • Ověření e-mailové adresy majitele: informace o tom, zda majitel domény ověřil svoji e-mailovou adresu (pokud registr ověření vyžaduje).
WEDOS Doména v systému, aktivní, ověřená
Doména v systému, aktivní, ověřená

Pokud u generické domény (com, net, biz, info, name) u položky Ověření e-mailové adresy majitele vidíte stav není požadováno, existuje možnost, že Vaše e-mailová adresa přesto není ověřena. Skutečný stav Vám může sdělit zákaznická podpora.

Webhosting k doméně

V této tabulce najdete data o webhostingu s názvem (sub)domény, pokud existuje. Používáte-li službu WebSite, najdete zde data hostingu, který je k ní přidělený.

 • Webhosting: informace o tom, zda je k (sub)doméně zřízen webhosting a zda se nachází v daném zákaznickém účtu.
 • Stav: krátký popis stavu webhostingu:
  • čeká na zaplacení – platba ještě nedorazila, nebo nebyla úspěšně spárována (nesprávný variabilní symbol nebo částka),
  • zřizuje se – trvá nejdéle 1 hodinu,
  • aktivní – webhosting je plně funkční,
  • pozastaveno – webhosting je vyřazený z provozu, ale můžete jej obnovit uhrazením služby; trvá 30 dní po expiraci, doběhnutí služby zkrátí tento čas na 7 dní,
  • smazáno – webhosting je zcela smazaný a z naší strany jej nelze obnovit.
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • Cluster: místo na serveru, kde je hosting uložen. Využijete zejména při sledování služby Status.
 • A záznamy: informace o tom, zda IPv4 adresa domény směřuje na daný webhosting.
 • AAAA záznamy: informace o tom, zda IPv6 adresa domény směřuje na daný webhosting. AAAA záznamy jsou nepovinné.
 • MX záznamy: informace o tom, zda webhosting používá (aspoň částečně) naše mailservery.
 • Emaily – prostor: aktuální informace o využití prostoru pro e-maily.
 • Emaily – odesláno (PHP): počet e-mailů odeslaných v tento den přes PHP funkci mail().
WEDOS Webhosting k doméně, aktivní, A záznamy nesměřují na hosting, AAAA nejsou nastaveny
Webhosting k doméně, aktivní, A záznamy nesměřují na hosting, AAAA nejsou nastaveny
Jak zjistím počet e-mailů odeslaných přes SMTP?

Počet e-mailů zjistíte v detailu webhostingu, v přehledu e-mailových schránek. Více informací najdete v článku E-maily – Schránky.

Podle diagnostiky A/AAAA/MX záznamy nesměřují na webhosting, ale určitě jsem je nastavil správně, co s tím?

Zkontrolujte, že jste změnu záznamů provedl na DNS serverech, které skutečně používáte. Pokud záznamy přesto nesouhlasí, je možné, že se teprve provádí změna samotných záznamů (trvá zpravidla do 1 hodiny), nebo serverů (může trvat až 48 hodin).

DNS

V této tabulce najdete základní informace o DNS serverech a záznamech.

 • DNS: seznam DNS serverů, které doména používá, zjištěný samostatnou diagnostikou. Pokud se liší od DNS v tabulce Doména v registru, pravděpodobně probíhá změna DNS serverů.
 • DNS status: souhrnná diagnostika DNS serverů.
 • A: výčet A záznamů domény (bez subdomén).
 • AAAA: výčet AAAA záznamů domény (bez subdomén).
 • MX: výčet MX záznamů domény (bez subdomén).
 • WDNS: informace o tom, zda doména používá WEDOS DNS.
 • DNSSEC: informace o tom, zda je u domény aktivní zabezpečení DNSSEC. Více informací najdete v článku Domény – Nastavení DNSSEC.
WEDOS DNS, nejsou nastaveny záznamy AAAA
DNS, NSSET WEDOS, nejsou nastaveny záznamy AAAA
DNS servery v tabulce Doména v registru a DNS se liší, čím to je?

Pravděpodobně v posledních 48 hodinách došlo ke změně DNS serverů.

Jak zjistím jiné záznamy domény, než ty v tomto seznamu?

Máte-li DNS záznamy u nás, můžete k nim přistoupit podle návodu DNS – Nastavení záznamů domény. K DNS záznamům libovolné domény přistoupíte například přes externí nástroj Dig od Google Apps.

Jak můžu diagnostikovat subdomény?

Pomocí této diagnostiky můžete prověřit pouze subdoménu, která je názvem webhostingu – stačí provést diagnostiku tohoto webhostingu. Pro jiné subdomény v současné době diagnostika není dostupná.

Serverhosting k doméně

V této tabulce najdete základní informace o serverhostingu k doméně. Může jít o dedikovaný server, službu VPS SSD, VPS HDD, přesměrovací server (je-li u domény nastaveno přesměrování), nebo server Miniwebu.

 • Serverhosting: Název a číslo serverhostingu. Kliknutím na tlačítko lupy otevřete detail daného serveru.
 • Typ: druh serveru – virtuální, nebo dedikovaný.
 • Stav: krátký popis stavu serverhostingu:
  • čeká na zřízení – platba ještě nedorazila, nebo nebyla úspěšně spárována (nesprávný variabilní symbol nebo částka), případně probíhá zřizování služby (do 1 hodiny od přijetí platby),
  • aktivní – server je plně funkční,
  • pozastavené – webhosting je vyřazený z provozu, ale můžete jej obnovit uhrazením služby; trvá 30 dní po expiraci, doběhnutí služby zkrátí tento čas na 7 dní.
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • IP adresy: IPv4 adresy přidělené serverhostingu.
 • Cluster: místo, kde je virtuální server uložen.
 • Stav VPS: přehled počtu CPU, které server využívá, stav serveru a sítě.
WEDOS VPS SSD, aktivní, připojené, spuštěné
VPS SSD, aktivní, připojené, spuštěné

VPS ON

V této tabulce najdete základní informace o serverhostingu VPS ON k doméně.

 • Služba:Název a číslo serverhostingu. Kliknutím na tlačítko lupy otevřete detail služby.
 • Stav: krátký popis stavu serverhostingu – čeká na zřízení, aktivní, pozastavené.
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • IPv4 adresy: IPv4 adresy přidělené serverhostingu.
 • Cluster: místo, kde je virtuální server uložen. Využijete zejména při sledování služby Status.
 • Stav VM: stručný přehled vlastností VM, stav serveru a LCM.
WEDOS VPS ON, aktivní, ale vypnuté
VPS ON, aktivní, ale vypnuté (POWEROFF)

WMS

V této tabulce najdete data webhostingu k doméně na službě WMS.

 • WMS: Název a číslo služby WMS, na které se webhosting nachází. Kliknutím na tlačítko lupy otevřete detail daného WMS.
 • Webhosting: Název a číslo webhostingu. Kliknutím na tlačítko lupy otevřete jeho detail.
 • Stav: krátký popis stavu webhostingu – zřizuje se, aktivní, pozastaveno, smazáno.
 • Expirace: datum expirace a počet dní, které do tohoto data zbývají (záporná čísla představují čas po expiraci).
 • Cluster: místo na serveru, kde je WMS uloženo. Využijete zejména při sledování služby Status.
 • A záznamy: informace o tom, zda IPv4 adresa domény směřuje na daný webhosting.
 • AAAA záznamy: informace o tom, zda IPv6 adresa domény směřuje na daný webhosting. AAAA záznamy jsou nepovinné.
 • MX záznamy: informace o tom, zda webhosting používá naše mailservery.
 • Emaily – prostor: aktuální informace o využití prostoru pro e-maily.
 • Emaily – odesláno (PHP): počet e-mailů odeslaných v tento den přes PHP.
WEDOS WMS webhosting k doméně, doména směřuje na webhosting, s výjimkou AAAA záznamů, které nejsou nastavené
WMS webhosting k doméně, doména směřuje na webhosting, s výjimkou AAAA záznamů, které nejsou nastavené
Co znamená, když je u položky Emaily – prostor uvedeno 0MB (?%) z GB?

Tento webhosting nemá zapnuté e-mailové schránky. Schránky můžete zapnout otevřením kliknutím na odkaz Nastavení mailů v levém menu.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak aktuální jsou údaje v diagnostice?
Odpověď: Aktuálnost údajů se zpravidla pohybuje v rozmezí minut (například stav služeb) až hodin (DNS servery).

Otázka: Podle diagnostiky mám všechno aktivní, ale služby pořád nefungují, čím to je?
Odpověď: I aktivní služby mohou vykazovat chyby. Může jít o:
– omezení služeb – sledujte službu Status.
– neaktuálnost informací v diagnostice (týká se DNS záznamů a serverů) – vyčkejte aspoň 1 hodinu.
– jiný problém – hledejte řešení podle chybové hlášky, případně kontaktujte podporu.

Otázka: Jak zjistím, jestli se chyba na Statusu týká právě mého webhostingu?
Odpověď: Cluster služeb, ve kterém se Váš webhosting nachází, zjistíte pomocí diagnostiky, rámeček Webhosting k doméně, položka Cluster.

Otázka: Nastavil jsem A/AAAA/MX záznamy, ale podle diagnostiky nesměřují na webhosting. Co se děje?
Odpověď: Zkontrolujte, že jste změnu záznamů provedl na DNS serverech, které skutečně používáte. Pokud záznamy přesto nesouhlasí, je možné, že se teprve provádí změna samotných záznamů (trvá zpravidla do 1 hodiny), nebo serverů (může trvat až 48 hodin).

Otázka: Proč mám v tabulkách Doména v registru a DNS jiné názvy DNS serverů?
Odpověď: Pravděpodobně v posledních 48 hodinách došlo ke změně DNS serverů.

Otázka: Jak zjistím podrobnější záznamy (sub)domény?
Odpověď: Máte-li DNS záznamy u nás, můžete k nim přistoupit podle návodu DNS – Nastavení záznamů domény. K DNS záznamům libovolné domény přistoupíte například přes externí nástroj Dig od Google Apps.

Otázka: Co znamená Emaily – prostor 0MB (?%) z GB?
Odpověď: Tento webhosting na WMS nemá zapnuté e-mailové schránky. Schránky můžete zapnout otevřením kliknutím na odkaz Nastavení mailů v levém menu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!