Služby – Přesun mezi účty

  Služby

Tento návod řeší pouze přesun služby z jednoho zákaznického účtu do jiného. Chcete-li předat službu včetně fakturace a změny majitele či provozovatele, postupujte podle návodu Administrace – Předání služeb novému majiteli.

V tomto článku se dočtete:

Důležité informace

Přesun služby na jiný zákaznický účet je (z Vaší strany) nevratná operace. Jakmile službu přesunete, ztratíte k ní přístup a tím pádem i autorizaci. Pokud cokoliv zapomenete u služby nastavit, veškeré další úpravy může zařídit už pouze zákazník, do jehož účtu jste službu přesunuli.

Změna zákaznického účtu nemá žádný vliv na provoz této služby. Data hostingových služeb i přístupy zůstávají stejné.

Přesunem domény přesunete zároveň její DNS záznamy, ale nepřesunete jiné služby s tímto doménovým názvem (webhosting, WebSite, …). 

Přesunem služby nezměníte majitele domény ani provozovatele služby. 

Fakturační údaje zůstávají po přesunu stejné. Je-li ke službě před přesunem vystavena faktura, zůstává v původním zákaznickém účtu.

Fakturu v novém účtu vystaví zákazník, kterému službu přesunete, provedením změny fakturačních údajů podle tohoto návodu. Změna fakturačních údajů stornuje původní fakturu. Systém obratem vystaví novou a zašle ji na aktuální e-mailovou adresu odběratele.

Přesun služby mezi účty

Než přesun služby uskutečníte, ujistěte se, že ji předáváte se správným nastavením. Nejčastějším problémem jsou neaktuální fakturační údaje.

Dále zjistěte přihlašovací e-mail (login) a ID zákazníka, do jehož účtu službu přesouváte. ID se zobrazuje v záhlaví administrace v závorce vedle jména.

WEDOS ID zákazníka v záhlaví administrace
ID zákazníka v záhlaví administrace

Přesun libovolné služby WEDOS do jiného zákaznického účtu provedete těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby, kterou chcete přesunout.
 3. Z přehledu vyberte službu k přesunu.
 4. V levém menu najděte odkaz Změna zákaznického účtu.
 5. Zadejte ID a login zákazníka, kterému chcete službu přesunout.
 6. Klikněte na tlačítko Provést změnu.

Přesunout:

WEDOS Vzorový přesun domény wds-test.cz do jiného zákaznického účtu
Vzorový přesun domény wds-test.cz do jiného zákaznického účtu

Přesun služby proběhne okamžitě. Chcete-li jej vrátit, požádejte zákazníka, aby Vám službu stejným postupem převedl zpět. 

Přesun služby nelze nijak nárokovat.

Hromadný přesun

Přesouváte-li více služeb stejného typu (webhostingy, domény, …), můžete použít hromadný přesun. 

Nejprve zjistěte přihlašovací e-mail a ID zákazníka, do jehož účtu služby přesouváte, stejným způsobem, jako v kapitole Přesun služeb mezi účty.

Potom postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby, kterou chcete přesunout.
 3. V přehledu zaškrtejte službu k přesunu.
 4. V rozbalovací nabídce pod přehledem vyberte položku přesun do jiného zákaznického účtu.
 5. Klikněte na tlačítko provést.
WEDOS Vzorový hromadný přesun domén do jiného zákaznického účtu.
Vzorový hromadný přesun domén do jiného zákaznického účtu.

Na další stránce vyplňte ID a e-mail zákazníka, do jehož účtu domény převádíte a klikněte na tlačítko Pokračovat

Na poslední stránce zkontrolujte všechny údaje a potvrďte změnu klikem na tlačítko Dokončit.

Běžné problémy

Problém: Zobrazuje se chyba: Účet [XXXXXX] je již u této služby nastaven.
Řešení: Do ID a loginu zadejte údaje zákazníka, kterému službu přesouváte, nezadávejte údaje vlastní.

Problém: U služby se zobrazují nesprávné fakturační údaje.
Řešení: Změňte fakturační údaje služby podle tohoto návodu. Uložte je a zkontrolujte, že změna opravdu proběhla.

Často kladené dotazy

Otázka: Existují i jiné metody přesunu služeb mezi účty?
Odpověď: Ano, doménu můžete přesunout do vlastního účtu i pomocí autorizačního hesla. Návod najdete v článku Domény – Přesun pomocí autorizačního hesla. Ostatní služby jiným způsobem přesunout nemůžete. Potřebujete-li získat kontrolu nad službami, jejichž administrátor nespolupracuje, projděte článek Administrace – Přesun vlastních služeb z cizího účtu.

Otázka: Předal jsem službu jinému zákazníkovi, ale faktury chodí pořád na mě, co mám dělat?
Odpověď: Požádejte zákazníka, kterému jste službu předal, aby si fakturační údaje změnil podle tohoto návodu.

Otázka: Chci službu předat, ale zároveň k ní mít zachovaný přístup, abych ji mohl zákazníkovi spravovat. Jak to udělám?
Odpověď: Nechte se od zákazníka, kterému službu předáváte, nastavit jako oprávněného uživatele služby podle tohoto návodu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!