Push notifikace

  Zákaznické centrum

Jak webové push notifikace fungují

Pro odesílání PUSH notifikací do registrovaných prohlížečů využíváme službu FCM od společnosti Google. V našem systému potom spravujeme evidenci registrovaných prohlížečů (jejich tokenů). 

V rámci zákaznického účtu je možné registrovat neomezené množství prohlížečů pro příjem notifikací. Pro registraci každého prohlížeče, ve kterém si přejete přijímat notifikace, je nutné navštívit stránku v zákaznické administraci pro nastavení push notifikací a provést registraci tokenu příslušného prohlížeče (viz níže).

Pro přijetí notifikace u desktopových prohlížečů je nutné, aby byl webový prohlížeč spuštěn. Notifikace se zobrazí nezávisle na tom, zda je právě otevřen náš web či nikoliv. Pokud není prohlížeč ve chvíli odeslání notifikace spuštěn, čeká notifikace na doručení ve frontě a doručí se po spuštění prohlížeče (pokud mezitím nevyprší její platnost). U mobilních prohlížečů (Android) dojde k zobrazení notifikace i v případě, že není webový prohlížeč aktivní.

Výchozí a zároveň maximální doba platnosti notifikace jsou 4 týdny. U některých notifikací si vyhrazujeme právo tuto dobu zkrátit. Například v případech, kdy by byla notifikace po tak dlouhé době již bezpředmětná.

Nastavení push notifikací

Webové push notifikace je možné nastavit a spravovat v zákaznické administraci – sekce Zákazník, položka Push Notifikace v levém menu.

Na výše uvedené stránce je možné provádět následující akce:

 • zapnutí/vypnutí zasílání push notifikací pro příslušný zákaznický účet
 • registrace prohlížeče pro zasílání push notifikací
 • aktivace/deaktivace zasílání push notifikací pro jednotlivé evidované prohlížeče
 • odeslání testovací notifikace do vybraných prohlížečů

Zapnutí/vypnutí zasílání push notifikací pro příslušný zákaznický účet

Tímto přepínačem lze zapnout nebo vypnout zasílání notifikací pro příslušný zákaznický účet. Pokud jsou již v rámci zákaznického účtu registrovány nějaké tokeny prohlížečů a dojde k vypnutí notifikací, budou všechny registrované tokeny deaktivovány. Při následném zapnutí notifikací dojde k aktivaci všech evidovaných tokenů. Pokud je nějaký token při aktivaci neplatný, bude smazán z evidence a příslušný prohlížeč bude nutné znovu zaregistrovat k odběru notifikací. Pokud jsou push notifikace v zákaznickém účtu zakázané, nebudou na žádný z registrovaných tokenů zasílány žádné notifikace a zároveň nelze žádné další tokeny prohlížečů registrovat.

Registrace tokenu prohlížeče

Registrace tokenu aktuálního prohlížeče se provádí na stránce pro nastavení notifikací v sekci Nastavení notifikací v aktuálním prohlížeči

Postup registrace tokenu:

1. kliknout na zelené tlačítko povolit zasílání notifikací pro tento prohlížeč

2. zobrazí se okno, ve kterém je nutné uvést popis právě registrovaného prohlížeče (pro zjednodušení identifikace prohlížeče v případě, že je v rámci zákaznického účtu zaregistrováno více prohlížečů pro příjem notifikací)

3. webový prohlížeč zobrazí výzvu k povolení pro zobrazování notifikací z našeho webu. Po kliknutí na tlačítko Povolit dojde k registraci tokenu prohlížeče.

Po dokončení výše uvedených kroků se zobrazí push notifikace s informací o úspěšné registraci tokenu. Na stránce uvidíte informace o registrovaném prohlížeči, kde je také možné token deaktivovat pomocí tlačítka deaktivovat zasílání notifikací pro tento prohlížeč. Na deaktivované tokeny nebudou zasílány žádné notifikace.


UPOZORNĚNÍ: Při registraci tokenu prohlížeče v mobilních telefonech je potřeba se ujistit, že má webový prohlížeč povoleno zobrazovat notifikace ve stavovém řádku.


Přehled registrovaných tokenů prohlížečů

Na konci stránky je zobrazen přehled registrovaných tokenů prohlížečů v zákaznickém účtu. Pokud je token prohližeče, ve kterém stránku zobrazujete, zaregistrovaný v příslušném zákaznickém účtu, je v tabulce podbarven zeleně. U každého záznamu je možné provádět následující akce:

– zobrazí okno s podrobnými informacemi o tokenu prohlížeče
– odeslání testovací notifikace s informacemi o registrovaném prohlížeči na příslušný token prohlížeče
/ – aktivace / deaktivace tokenu prohlížeče (deaktivace tokenu nezpůsobí jeho zneplatnění, pouze dojde k deaktivaci tokenu v naší evidenci a na token tak nebudou odesílány žádné notifikace, token je možné později znovu aktivovat)
– smazání tokenu prohlížeče z evidence (smazání tokenu nezpůsobí jeho zneplatnění, pouze dojde ke smazání tokenu v naší evidenci a na token tak nebudou odesílány žádné notifikace)

Detail tokenu prohlížeče 

Ověření platnosti tokenu

Pomocí tlačítka ověřit platnost tokenu (vpravo nahoře) je možné ověřit platnost tokenu. Token může být zneplatněn například tak, že v nastavení webu v prohlížeči zakážete zobrazovaní notifikací z našeho webu nebo jakkoliv jinak změníte toto nastavení. V případě, že token není platný, dojde automaticky k jeho smazání z evidence. Pokud si přejete v prohlížeči, kterému token patří, přijímat notifikace, je nutné znovu provést registraci tokenu tohoto prohlížeče (viz výše)

Nastavení okruhů notifikací

Ve spodní části okna detailu tokenu je možné nastavit okruhy notifikací, které budou mohou být na příslušný prohlížeč zasílány.

Podpora prohlížečů

Testované prohlížeče (aktuální verze, OS: Widows 7 a výše, Linux, Android):

 • Chrome
 • Chrome pro Apple MacOS
 • Firefox
 • Opera (Opera Mobile nikoliv)

Push notifikace nebudou fungovat:

 • ve Windows XP
 • ve všech verzích Internet Exploreru
 • v prohlížeči Edge ve verzích starších než 17
 • v Apple iOS (iPhone, iPad)
 • v prohlížeči Safari
 • v Blackberry Browser
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.