Oprávnění uživatelé

Pomocí oprávněných uživatelů lze zpřístupnit své služby do jiného zákaznického účtu. Nemusíte tak třeba svému správci webu poskytovat své přihlašovací údaje a přesto bude moci nastavovat váš webhosting v jeho zákaznickém účtu. Zákazník uvidí zpřístupněné položky z jiného účtu (služby, faktury, DNS …) klasicky v seznamech klientské administrace v tabulce pod seznamem vlastních služeb. S těmito službami/položkami bude dále moci pracovat jako kdyby byly evidovány přímo v jeho zákaznickém účtu.

Samozřejmostí by v tomto případě měla být důvěra v osobu, které služby zpřístupňujete, může s nimi provádět prakticky cokoli.

Zpřístupnit lze všechny námi poskytované služby, včetně fakturace a správy zálohového účtu.

Lze nastavit např. povolení správy pro všechny své domény nebo jen pro některé zvolené, včetně volitelného nastavení správy budoucích služeb v konkrétní kategorii. 

Postup nastavení oprávnění:

  • Zjistěte si ID a přihlašovací e-mail zákaznického účtu, do kterého budete zpřístupňovat vaše služby (tedy údaje účtu vašeho správce). Pokud někdo zpřístupňuje své služby vám, bude potřebovat váš login a ID.
Přihlašovací e-mail používáte k přihlášení do administrace, ID účtu lze nalézt po přihlášení v pravém horním rohu
  • Přihlaste se do zákaznické administrace https://client.wedos.com
  • Na záložce „Můj účet“ klikněte na odkaz „Zákazník“ a následně v levém menu vyberte „Oprávnění uživatele„.
Můj účet >> Zákazník >> Oprávnění uživatelé
  • Pomocí tlačítka „přidat oprávněného uživatele“ přidejte uživatele („ID zákaznického účtu“ a „Login zákazníka“). Do tohoto účtu budou zpřístupněné služby na účtu, ke kterému jste nyní přihlášeni.
  • Ve formuláři „Přidělená oprávnění“ vyberte kategorie služeb, které si přejete zpřístupnit, a přidejte je tlačítkem „Přidat >>„. Pozor v případě domén, DNS má samostatnou kategorii. Můžete chtít přidat jen jednu z nich, nebo obě pro plnou správu domény včetně DNS.
můžete zpřístupnit jednu nebo více kategorií, pak budete ještě vybírat konkrétní služby
  • Pro výběr konkrétních služeb v kategorii nejprve lupou vyberte kategorii. Zaškrtněte konkrétní služby pro zpřístupnění do jiného účtu, vyberte úroveň oprávnění a použijte tlačítko „Uložit oprávnění„.
vyberte kategorii, vyberte služby, vyberte úroveň oprávnění, můžete nastavit chování budoucích služeb v kategorii, klikněte na tlačítko Uložit oprávnění

Po provedení nastavení uživatel, kterému bylo přidělené oprávnění, uvidí služby u sebe v zákaznickém účtě. Hotové nastavení poznáte podle zeleně podbarvených názvů zpřístupněných služeb.

Takto budou vidět vaše služby v cílovém zákaznickém účtu.

Možné problémy

  • Nevidím ve svém účtu žádné zpřístupněné služby

Projděte si prosím celý návod znovu a ujistěte se, že byly služby správně zpřístupněny. Pokud majitel služeb nevidí konkrétní služby zeleně podbarvené a nemá u skupin s oprávněním číslo s počtem přidělených služeb, nejsou zpřístupněné.

toto by měl vidět majitel služeb ve svém účtu, zeleně podbarvené služby a jejich počet ve skupině
  • CHYBA: ID zákaznického účtu se nesmí rovnat ID vašeho zákaznického účtu

Do formuláře „Přidat oprávněný zákaznický účet“ vyplňte údaje cílového zákaznického účtu. Údaje účtu, do kterého budete zpřístupňovat vaše služby. Uvedení údajů svého účtu tedy nedává smysl.

  • Zpřístupnil jsem doménu, ale cílový účet nemůže nastavovat DNS.

DNS je samostatná skupina, kterou je nutné také zpřístupnit. Můžete si tím pádem zvolit zpřístupnění jen domény bez DNS, naopak jen DNS bez domény, nebo (pro plnou správu) zpřístupnit obě skupiny.

  • Můj správce webu nemá u WEDOS žádný zákaznický účet, jak mu své služby zpřístupním?

Zákaznický účet WEDOS je k zpřístupnění služeb nezbytný. Pokud správce žádný účet nemá, může si ho bezplatně vytvořit. Pokud z nějakého důvodu nechce používat svůj e-mail, navrhujeme pro něj vyhradit jednu e-mailovou schránku v rámci vašeho mailserveru a vytvořit s ní další zákaznický účet.

Byl pro Vás tento návod užitečný?