Oprávnění uživatelé

Zákazník uvidí zpřístupněné položky z jiného účtu (služby, faktury, DNS …) klasicky v seznamech klientské administrace v tabulce pod seznamem vlastních služeb. S těmito službami/položkami bude dále moci pracovat jako kdyby byly evidovány přímo v jeho zákaznickém účtu.

Kategorie, které lze spravovat jsou:

 • Domény
 • Webhosting
 • WEDOS Disk
 • Virtuální servery
 • Dedikované servery
 • DNS
 • Fakturace
 • Zálohový účet

Lze nastavit např. povolení správy pro všechny své domény nebo jen pro některé zvolené, včetně volitelného nastavení správy budoucích služeb v konkrétní kategorii. 

Postup nastavení oprávnění:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace https://client.wedos.com
 2. Na záložce „Zákazník“ klikněte na odkaz  „Oprávnění uživatele“ po levé straně.
 3. Pomocí tlačítka „přidat oprávněného uživatele“ přidejte uživatele („ID zákaznického účtu“ a „Login zákazníka“).
 4. Ve formuláři „Přidělená oprávnění“ vyberte kategorie služeb a přidejte je tlačítkem „Přidat >>„.
 5. Vyberte konkrétní služby pro zpřístupnění do jiného účtu jejich zaškrtnutím a použijte tlačítko „Uložit oprávnění„.

Po provedení nastavení uživatel, kterému bylo přidělené oprávnění, uvidí služby u sebe v zákaznickém účtě. Hotové nastavení poznáte podle zeleně podbarvených názvů zpřístupněných služeb.

Byl pro Vás tento návod užitečný?