Oprávnění uživatelé

Pomocí oprávněných uživatelů lze zpřístupnit své služby do jiného zákaznického účtu. Nemusíte tak třeba svému správci webu poskytovat své přihlašovací údaje a přesto bude moci nastavovat váš webhosting v jeho zákaznickém účtu. Zákazník uvidí zpřístupněné položky z jiného účtu (služby, faktury, DNS …) klasicky v seznamech klientské administrace v tabulce pod seznamem vlastních služeb. S těmito službami/položkami bude dále moci pracovat jako kdyby byly evidovány přímo v jeho zákaznickém účtu.

Samozřejmostí by v tomto případě měla být důvěra v osobu, které služby zpřístupňujete, může s nimi provádět prakticky cokoli.

Kategorie, které lze spravovat jsou:

 • Domény
 • Webhosting
 • WEDOS Disk
 • Virtuální servery
 • Dedikované servery
 • VPS ON
 • WMS
 • DNS
 • Fakturace
 • Zálohový účet

Lze nastavit např. povolení správy pro všechny své domény nebo jen pro některé zvolené, včetně volitelného nastavení správy budoucích služeb v konkrétní kategorii. 

Postup nastavení oprávnění:

 • Přihlaste se do zákaznické administrace https://client.wedos.com
 • Na záložce „Zákazník“ klikněte na odkaz  „Oprávnění uživatele“ po levé straně.
Zákazník >> Oprávnění uživatelé
 • Pomocí tlačítka „přidat oprávněného uživatele“ přidejte uživatele („ID zákaznického účtu“ a „Login zákazníka“). ID účtu zjistíte po přihlášení k cílovému účtu pravém horním rohu stránky v administraci, přihlašovací jméno zjistíte v Zákazník >> Základní nastavení. POZOR: Nejedná se o váš zákaznický účet, ale o ten, z kterého mají být dostupné vaše služby.
zjistěte si ID účtu a přihlašovací e-mail účtu, na který chcete služby zpřístupnit
ID účtu zjistíte v pravém horním rohu stránky
 • Ve formuláři „Přidělená oprávnění“ vyberte kategorie služeb, které si přejete zpřístupnit, a přidejte je tlačítkem „Přidat >>„.
můžete zpřístupnit jednu nebo více kategorií, pak budete ještě vybírat konkrétní služby
 • Pro výběr konkrétních služeb v kategorii nejprve lupou vyberte kategorii. Zaškrtněte konkrétní služby pro zpřístupnění do jiného účtu, vyberte úroveň oprávnění a použijte tlačítko „Uložit oprávnění„.
vyberte kategorii, vyberte služby, vyberte úroveň oprávnění, můžete nastavit chování budoucích služeb v kategorii, klikněte na tlačítko Uložit oprávnění

Po provedení nastavení uživatel, kterému bylo přidělené oprávnění, uvidí služby u sebe v zákaznickém účtě. Hotové nastavení poznáte podle zeleně podbarvených názvů zpřístupněných služeb.

Takto budou vidět vaše služby v cílovém zákaznickém účtu.

Možné problémy

 • Nevidím ve svém účtu žádné zpřístupněné služby

Projděte si prosím celý návod znovu a ujistěte se, že byly služby správně zpřístupněny. Pokud majitel služeb nevidí konkrétní služby zeleně podbarvené, nejsou zpřístupněné.

 • CHYBA: ID zákaznického účtu se nesmí rovnat ID vašeho zákaznického účtu

Do formuláře „Přidat oprávněný zákaznický účet“ vyplňte údaje cílového zákaznického účtu. Údaje účtu, do kterého budete zpřístupňovat vaše služby. Uvedení údajů svého účtu tedy nedává smysl.