Przeniesienie usług między kontami

Każda usługa (domena, webhosting, wirtualny oraz dedykowany serwer – kompletna oferta naszych usług dostępna na wedos.pl) jest rejestrowana na konkretnym koncie klienta. Każdą z ww. usług można w prosty sposób przenieść na inne konto klienta.

Kilka istotnych informacji:

 • Transferu usług między kontami nie można cofnąć. Właściciel konta, na które zostały przeniesione usługi, musiałby je przenieść z powrotem (postępując wg tej instrukcji.
 • Zmiana konta klienta nie powoduje wystąpienia żadnych innych zmian u usługi, dostępność usługi nie będzie w żaden sposób ograniczona.
 • Zmianie nie ulegną także dane faktury (w razie potrzeby można je zmienić poprzez edycję danych do faktury).
 • Transfer domeny na inne konto nie spowoduje zmiany danych Abonenta. Zmianę należy wprowadzić dodatkowo (patrz instrukcje dotyczące konkretnej końcówki domeny dostępne w naszej bazie wiedzy).
 • W przypadku przeniesienia domeny nastąpi zmiana jej hasła autoryzacyjnego (generowane losowo).

Transfer pojedynczej usługi

 1. Poproś o udostępnienie ID oraz loginu docelowego konta klienta. Dane te są dostępne w Panelu Klienta w zakładce klient
 2. Zaloguj się do Panelu Klienta, w którym dostępna jest dana usługa
 3. W szczegółach usługi przejdź do sekcji Zmiana konta klienta
 4. W formularzu wprowadź ID i login konta klienta, na które ma zostać przesunięta usługa
przejdź do danej kategorii usług > kliknij nazwę usługi > z memu po lewej stronie wybierz Zmiana konta klienta > podaj ID i login konta docelowego

Hurtowe przeniesienie usług

W przypadku większej liczby usług, które chcesz przenieść na inne konto klienta, skorzystaj z opcji hurtowego transferu:

 1. Poproś o udostępnienie ID oraz loginu docelowego konta klienta
 2. Zaloguj się do Panelu Klienta, do konta, na którym dostępne są przedmiotowe usługi
 3. Z listy usług (np. domen) wybierz te, które mają zostać przeniesione. Na liście wybieranej dostępnej pod wykazem usług wybierz opcję przeniesienie na inne konto klienta, po czym kliknij przycisk wykonaj.
 4. W kolejnym kroku wprowadź ID i login konta docelowego, a następnie przejdź do kolejnego kroku
 5. W ostatnim kroku skontroluj listę usług wybranych do przeniesienia, a następnie potwierdź zmianę kliknięciem przycisku Zakończ.
przejdź do kategorii usług, które zamierzasz przenosić > na liście usług zaznacz, te które mają zostać przeniesione > z listy rozwijanej dostępnej pod tabelą z wykazem usług wybierz opcję przeniesienie na inne konto klienta

Hurtowe przeniesienie usług jest możliwe tylko w ramach danej kategorii. Jeśli więc chcesz przenieść kilka domen i kilka webhostingów, konieczne będzie wykonanie tej procedury dla każdego rodzaju usługi.

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.