Přesun domén mezi účty pomocí autorizačního hesla

Za normálních okolností je možné přesouvat služby mezi zákaznickými účty tak, že se přihlásíte do účtu, kde je služba nyní, a zadáte do jakého účtu se má služba přesunout.

Může však nastat situace kdy si chce majitel převést svou doménu do svého účtu, ale nemá přístup do účtu, kde se doména nachází nyní (typicky doména je pod účtem jejich webmastera). V tomto případě může majitel iniciovat převod domény do svého účtu tak, že se prokáže autorizačním heslem k doméně.

Postup je možné použít pouze při znalosti autorizačního hesla domény. Ostatní situace se řeší individuálně přes kontaktní formulář.

POZOR! Po provedení tohoto přesunu domény dojde ke změně jejího autorizačního hesla (ke kterému má přístup majitel domény). Pokud jej majitel bude potřebovat k dalším úpravám domény, musí si jej znovu nechat zaslat e-mailem.

  1. Přihlašte se v zákaznickém centru client.wedos.com do účtu, kam má být doména přesunuta
  2. Zvolte záložku domény
  3. V levém menu klikněte na volbu Přesun mezi účty heslem
  4. Zadejte název domény, kterou chcete přesunout do svého účtu
  5. Pokud neznáte její autorizační heslo, klikněte ve stejném formuláři nejprve na tlačítko [zaslat heslo]. Na e-mail majitele domény bude heslo zasláno.
  6. Vyplňte autorizační heslo a klikněte na [provést změnu]
  7. Pokud je vše v pořádku, doména je ihned převedena na váš zákaznický účet

Přesun mezi účty a nedostupná fakturace

Po přesunu služby s vystavenou výzvou k platbě na jiný účet zůstane existující výzva k platbě na původním zákaznickém účtu. V takovém případě si u služby změňte fakturační údaje a bude vystavena nová výzva k platbě. Pokud by problém i tak přetrvával, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Byl pro Vás tento návod užitečný?