Služby – Přesun z cizího účtu WEDOS

  Služby

Tento článek řeší přesun Vašich služeb z cizího zákaznického účtu (typicky administrátora webu) do Vašeho. Chcete-li Vy předat službu jinému zákazníkovi, postupujte podle návodu Služby – Předání jinému zákazníkovi.

Tento článek popisuje běžná řešení přesunů služeb z cizího účtu WEDOS. Pokud se na Vás popsané okolnosti nevztahují, požádejte o individuální řešení.

V tomto článku se dozvíte:

Podmínky přesunu vlastních služeb z cizího účtu

WEDOS jedná pouze na základě:
Autorizovaných požadavků zaslaných přes kontaktní formulář zákazníkem, v jehož účtu se služba nachází, nebo oprávněným uživatelem.
• Písemné žádosti majitele domény s úředně ověřeným podpisem.
• Rozhodnutí soudu nebo jiného pravomocného orgánu.

Abyste mohli služby z cizího účtu přesunout pod vlastní, musíte nejdřív vlastní účet založit. Pokud už účet máte, přihlaste se.

Co když chci přesunout celý starý účet včetně služeb na nového správce?

V takovéto situaci (například při změně správců IT ve firmě) můžete změnit přihlašovací jméno a heslo v zákaznické administraci podle návodu Administrace - Změna přihlašovacích údajů. Následně můžete změnit i ostatní údaje podle Administrace - Nastavení zákaznického účtu.

Spolupráce s administrátorem

Pokud původní administrátor služeb spolupracuje, požádejte jej, aby Vám služby předal podle návodu Služby – Předání jinému zákazníkovi.

Poté, co máte tyto služby ve Vašem účtu, důkladně zkontrolujte:

U existujících služeb ještě zkontrolujte a případně zvažte změnu hesel (z bezpečnostních důvodů) k FTP, databázím, nebo redakčním systémům (WordPress a jiné).

Pokud původní administrátor nespolupracuje, postupujte podle návodů níže.

Přesun domény z cizího účtu WEDOS

Pokud původní administrátor nechce nebo nemůže doménu předat podle návodu Služby – Předání jinému zákazníkovi, můžete ji přesunout za těchto podmínek:

Je-li doména vedena na e-mail i jméno administrátora, nemůžeme z naší strany nic dělat. Řešte záležitost soudní cestou – tedy podáním žaloby na Vašeho administrátora. Na základě soudního rozhodnutí pak doménu přesuneme pod Váš účet.

Přesun pomocí e-mailu majitele domény

Postupujte podle návodu Domény – Přesun pomocí autorizačního hesla. Heslo přijde na e-mail majitele domény v registru (který se může lišit od e-mailu majitele zákaznického účtu, ve kterém se doména nachází).

Přesun na základě jména nebo názvu firmy

Pokud jsou všechny údaje o majiteli domény Vaše s výjimkou e-mailového nebo telefonického kontaktu, postupujte těmito kroky:

 1. Založte u odpovídajícího registru nový doménový kontakt podle návodu Domény – Založení nového kontaktu.
 2. Napište přes formulář žádost podle vzoru:

Žádám o změnu majitele domény (závorku nahraďte názvem domény) na kontakt (závorku nahraďte identifikátorem nově založeného kontaktu, např. WEDOS-ABC-12345). Doménu pak přesuňte do zákaznického účtu ID (závorku nahraďte ID účtu, např. 123456) s loginem (závorku nahraďte e-mailovou adresou, kterou se přihlašujete do Vašeho účtu).

 1. Autorizační oddělení Vám zašle žádost, kterou vytiskněte, nechte úředně ověřit podpis majitele domény, a zašlete ji na adresu:

WEDOS Internet, a.s.
doménové oddělení
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Pokud je doména vedena na právnickou osobu, musí žádost potvrdit její statutární orgán či osoba, která je oprávněna za daný subjekt jednat. V tom případě připojte k úředně ověřenému podpisu kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiný dokument potvrzující oprávnění podepsané osoby.

Běžná doba zpracování žádosti je 5 pracovních dní.

Přesun webu z cizího účtu WEDOS

Službu Webhosting, WMS nebo WebSite jako takovou můžete do svého účtu přesunout pouze se spoluprací aktuálního správce podle návodu Služby – Předání jinému zákazníkovi.

Pokud správce nespolupracuje, postupujte těmito kroky:

 1. Ujistěte se, že máte odpovídající doménu ve Vašem zákaznickém účtu, nebo je tento účet jejím oprávněným uživatelem. Pokud doména není registrovaná u WEDOS, kontaktujte nás ohledně prověření jejího stavu a navržení dalšího postupu.
 2. Prostřednictvím formuláře požádejte podporu o odebrání názvu webhostingu dané domény. Pokud doména není registrovaná u nás, doložte, že jste jejím majitelem.
 3. Po uvolnění doménového názvu webhostingu založte webhosting nový.
 4. Přemigrujte data z původního webhostingu na nový, a to buď pomocí automatické migrace, nebo manuálně.

Podmínkou pro přesun dat je přístup k FTP původního webhostingu. Pokud tento přístup nemáte, nelze web přesunout. Z tohoto důvodu není možné bez spolupráce administrátora přesouvat weby vytvořené v editoru WebSite.

Nevlastníte-li žádné přístupy, řešte záležitost podáním žaloby na Vašeho administrátora. Na základě soudního rozhodnutí můžeme služby přesunout do jiného účtu.

Přesun e-mailů z cizího účtu WEDOS

Službu Webhosting, WMS, WebSite, nebo Mailhosting (dále jenom hosting) jako takovou můžete do svého účtu přesunout pouze se spoluprací aktuálního správce podle návodu Služby – Předání jinému zákazníkovi.

Máte-li již z předchozího postupu založený nový webhosting, z následujícího postupu pouze přemigrujte e-maily z původního hostingu na nový, a to buď pomocí automatické migrace, nebo manuálně.

Pokud správce nespolupracuje, postupujte těmito kroky:

 1. Ujistěte se, že máte odpovídající doménu ve Vašem zákaznickém účtu, nebo je tento účet jejím oprávněným uživatelem. Pokud doména není registrovaná u WEDOS, kontaktujte nás ohledně postupu ověření.
 2. Prostřednictvím formuláře požádejte podporu o odebrání názvu hostingu dané domény. Pokud doména není registrovaná u nás, kontaktujte nás ohledně postupu ověření.
 3. Po uvolnění doménového názvu hostingu založte hosting nový.
 4. Přemigrujte e-maily z původního hostingu na nový, a to buď pomocí automatické migrace, nebo manuálně.

Podmínkou pro přesun e-mailů je přístup k jednotlivým schránkám původního hostingu. Pokud tento přístup nemáte, nelze e-maily přesunout.

Otevřít rozhraní automatické migrace e-mailů na:

Nevlastníte-li žádné přístupy, řešte záležitost podáním žaloby na Vašeho administrátora. Na základě soudního rozhodnutí můžeme služby přesunout do jiného účtu.

Přesun fakturace z cizího účtu WEDOS

Při přesunu služeb libovolnou metodou zůstávají všechny faktury vystavené před přesunem v původním zákaznickém účtu.

Chcete-li po přesunu služeb vystavit nové faktury, proveďte změnu fakturačních údajů podle návodu Služby – Změna fakturačních údajů.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s přesuny služeb z účtu jiného zákazníka patří:

Původní služba je nedostupná

Problém: Máme přístupy k FTP nebo e-mailovým schránkám původní služby, ale nelze se přihlásit.

Příčina: FTP a e-mailové schránky jsou běžně nedostupné po expiraci služby. Ve vzácných případech můžeme tyto přístupy zablokovat z naší strany. Přístupy ale může změnit i nespolupracující správce.

Řešení: Pokud jsou FTP nebo e-mailová schránka nedostupné z důvodu chyby na naší straně nebo expirace služby před ne více než 5 dny, můžeme situaci řešit z naší strany. Napište přes formulář, uveďte název služby, problematický FTP účet (e-mailovou schránku) a snímek obrazovky chybové hlášky.

Pokud majitel účtu, ve kterém se služba nachází, změnil heslo k FTP (e-mailu) nebo účet zcela zablokoval či smazal, nemůžeme bohužel zasáhnout bez soudního příkazu.

Nelze založit službu s doménovým názvem

Problém: Při pokusu o založení nové služby pro doménu se zobrazuje chybová hláška Tento doménový název není možno použít. – Doménový název je již použit u jiné služby.

Příčina: Systém až na výjimky nedovoluje zřizovat nové hostingové služby s názvy či aliasy služeb existujících.

Řešení: Podle návodu v kapitole Přesun webu z cizího účtu WEDOS nebo Přesun e-mailů z cizího účtu WEDOS požádejte podporu o odebrání názvu služby a vyčkejte na odpověď s potvrzením.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak požádám o individuální řešení přesunu služeb?
Odpověď: Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Důkladně popište situaci, uvádějte názvy nebo čísla služeb.

Otázka: Je možné přesuny webu a e-mailů zařídit i z Vaší strany?
Odpověď: Ano, podle pravidel a ceníku služby Placený přesun od konkurence.

Děkujeme za zpětnou vazbu!