Přesun vlastních služeb z cizího účtu WEDOS

Žádosti s úředně ověřenými podpisy budou vyřízeny do 5 pracovních dnů.

Přesun domény z cizího účtu WEDOS

V takovém případě může nastat několik situací, kdy lze problém ještě vyřešit. Existuje ovšem i situace, která je z naší strany již zcela neřešitelná.

V okamžiku, kdy budete chtít přesouvat některé své služby v rámci WEDOSu, bude zapotřebí mít založený účet WEDOS. Pokud jej ještě nevlastníte, můžete si jej založit zde

Dohoda se současným administrátorem Vašich služeb

Nejlepším řešením je dohoda se současným administrátorem. Tedy osobou, se kterou jste se na registraci služeb dohodli a se kterou máte v ideálním případě uzavřenou smlouvu. Pokud je dohoda možná, pak stačí svému administrátorovi domény zaslat návod na přesun služeb.

Doména je vedena pod cizím účtem, avšak pro mne na dostupném emailu

Toto si můžete v případě .cz domény ověřit např. přes registr nic.cz, kde je po vyhledání Vaší domény rozhodující řádek “Držitel”. V tomto řádku se dají rozklinout detaily držitelova kontaktu a zjistit email, na který je doména vedena. Tento údaj může být i skrytý.

Stejné registry existují i pro .eu, .pl domény a generické domény:

Je-li email viditelný a pro Vás dostupný, pak stačí použít návod pro přesun domény přes autorizační heslo. Není-li email veřejný, tak nás kontaktujte.

Doména je vedena na mé jméno, ale email je administrátora

Pokud jsou všechny údaje domény vedeny na Vás a jen email je Vašeho administrátora, máte dvě možnosti:

  1. Dohoda s administrátorem nebo vyžadování dodržení smlouvy mezi Vámi.
  2. Změna přes úředně ověřenou žádost a její zaslaní na naši adresu. Pro dokončení je nutné udělat nasledující kroky:
    • Založení účtu WEDOS, kam bude doména přesunuta. To můžete udělat zde
    • Založení nového kontaktu pro doménu. Nástroje pro založení nového kontaktu najdete v administraci v záložce “Domény”. V levém menu, pak najdete u CZ, EU, PL i generických domén odkaz “Vytvořit kontakt”. Zde příslušný kontakt vytvoříte.

V případě, že již vlastníte kontakt pro CZEU, PL nebo generickou doménu s vyhovujícími údaji, můžete použít existující.

Žádost lze sepsat vlastními slovy a může obsahovat i více úkonů (změna majitele domény, přesun do jiného účtu, … ). Pokud si něčím nebudete jisti, tak využijte náš online chat nebo kontaktní formulář.

Možný vzor žádosti

Žádám tímto o změnu majitele domény xyz.tld. Kontakt nového majitele je
WEDOS-XYT-12345. Tuto doménu následně přesuňte do účtu ID 123456.

Tuto žádost pak necháte úředně ověřit a zašlete na adresu:

WEDOS Internet, a.s.
doménové oddělení
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Pokud je doména vedena na právnickou osobu, musí žádost potvrdit její statutární orgán či osoba, která je oprávněna za daný subjekt jednat. V tom případě musí být k úředně ověřenému podpisu připojena kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný dokument potvrzující oprávnění podepsané osoby.

Doména je kompletně vedena na administrátora

Pokud je doména kompletně vedena na administrátora a dohoda s ním není možná, tak Vám nemůžeme pomoci. Vlastníkem domény je Váš administrátor a pouze on může rozhodovat, co se s doménou bude dělat. Vše budete muset řešit soudní cestou – tedy podáním žaloby na Vašeho administrátora. Na základě soudního rozhodnutí pak doménu přesuneme pod Váš účet.

Přesun webhostingu na jiný účet

Vlastním přístupy k FTP

V případě, že vlastníte přístupy k FTP účtu, můžete si svá data stáhnout a nahrát na nový webhosting. Připojit se k FTP účtu je možné např. přes program FileZilla a data z databáze můžete vyexportovat podle návodu zde.

Tuto činnost můžeme udělat i my. Je však cenově ohodnocena stejně, jako placený přesun od konkurence. V ceně přesunu jsou data hlavní domény a jedné subdomény. Vše navíc je hodnoceno jako nový přesun.

Možné problémy při objednávce nového webhostingu

Pokud v našem systému existuje již webhosting stejného jména, nedovolí Vám systém webhosting zakoupit. Lze to řešit odebráním názvu webhostingu. V tom případě nás kontaktujte přes online chat nebo kontaktní formulář.

  • Při odebírání jména webhostingu musíte však prokázat vlastnictví domény. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby. Pokud je doména registrovaná pod WEDOS, pak je podmínkou jí mít ve svém účtu.
  • Pokud máte doménu registrovánou u jiného registrátora, tak si Vás budeme muset před tím ještě ověřit jako vlastníka domény. V tomto případě nás kontaktujte přes kontaktní formulář nebo chat.

Nevlastním vůbec žádné přístupy

V tomto případě Vám z naší strany nemůžeme pomoci a věc je třeba řešit soudní cestou – podáním žaloby na administrátora Vašich stránek.

Přesun Emailů z původního webhostingu

Vlastním přístupy k emailovým schránkám

Pokud vlastníte přístupy k emailovým schránkám, není problém emaily přesunout. Buď k tomu využijete přímo webmailové prostředí nebo poštovního klienta. Návod na přesun najdete zde.

Přesun je možný i z naší stany, je však zpoplatněn částkou 300 Kč/schránka bez DPH.

Nevlastním přístupy k emailovým schránkám

V případě, že přístupy nevlastníte nebo byly Vaším administrátorem změněny, tak Vám pomoci nemůžeme a věc je třeba řešit soudní cestou – podáním žaloby na administrátora Vašich stránek.

Přesun mezi účty a nedostupná fakturace

Po přesunu služby s vystavenou výzvou k platbě na jiný účet zůstane existující výzva k platbě na původním zákaznickém účtu. V takovém případě si u služby změňte fakturační údaje a bude vystavena nová výzva k platbě. Pokud by problém i tak přetrvával, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Byl pro Vás tento návod užitečný?