Domény com, net a info – přeregistrace na přímého registrátora WEDOS

U domén com, net a info jsme byli do září 2021 v pozici subregistrátora a pro registraci, prodlužování a obnovu domén využívali služeb Ascio Technologies. Protože se chceme stát přímým registrátorem i domén zaregistrovaných před tímto datem, a nebýt tak úředně ani cenově závislí na prostředníkovi, rozhodli jsme situaci řešit přeregistrací pod naši akreditaci. Tím, že jsme akreditovaný registrátor u ICANN, k tomu máme veškeré předpoklady.

V tomto článku se dozvíte:

Proč potřebujeme Váš souhlas

Ascio Technologies nám neumožnilo hromadný přesun/přeregistraci domén, při kterém bychom zákazníka nemuseli vyzývat k žádné akci. Přeregistrace tedy musíme řešit doménu po doméně.

Od zákazníka, který v tomto případě přechází od jednoho registrátora (prostředník ASCIO) k druhému (WEDOS), tedy potřebujeme souhlas se změnou registrátora jako při běžné přeregistraci. Podle pravidel organizace ICANN jiný, jednodušší způsob neexistuje.

Přeregistrace pod správu WEDOS

Přeregistrace pod správu WEDOS sestává ze tří kroků:

 1. Udělení souhlasu – tímto krokem vyjadřujete souhlas se změnou registrátora a umožňujete další postup.
 2. Uhrazení domény – jako při každé jiné přeregistraci domény com, net a info, je i zde součástí postupu prodloužení domény o 1 rok a s tím spojená úhrada.
 3. Potvrzení přeregistrace – tímto volitelným krokem můžete postup přeregistrace urychlit.

Přehled domén k migraci a podrobné informace k jejich stavu najdete v zákaznické administraci na tomto odkazu.

1. krok – Udělení souhlasu

Každému zákazníkovi, který u WEDOS má zaregistrovanou com, net nebo info doménu skrz prostředníka, jsme zaslali e-mail s dodatečnými informacemi a seznamem dotčených domén. Každý takový e-mail zároveň obsahuje speciální odkaz přímo na stránku s udělením souhlasu pro přeregistraci.

 • Odesílatelem e-mailu – wedos@wedos.com
 • Předmětem e-mailu – Přesuňte si Vaše domény u nás pod náš WEDOS registrátorský účet a ušetřete / Transfer your domains to the WEDOS registrar and save your money.
Nemám e-mail s odkazem pro udělení souhlasu, můžete mi jej poslat znovu?

Pokud tento e-mail nemůžete najít, můžete si nechat zaslat nový těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. Klikněte na záložku Domény.
 3. V levém sloupci vyberte Migrace domén od Ascio k WEDOS.
 4. V modrém rámečku klikněte na adresu majitele domén, kam chcete e-mail znovu odeslat.
WEDOS Zaslání e-mailu s odkazem pro udělení souhlasu

Po kliknutí na odkaz https://client.wedos.com/domain-migration-confirm/(individuální-kód) v e-mailu zkontrolujte údaje všech domén v přehledu.

Souhlas udělte kliknutím na tlačítko Souhlasím s migrací výše uvedených domén k WEDOS.

Udělení souhlasu pro migraci domén k WEDOS
Udělení souhlasu pro migraci domén k WEDOS

Bez uděleného souhlasu nelze doménu přeregistrovat a přejít k druhému kroku.

2. krok – Uhrazení domény

Migrace domény tímto způsobem je zpoplatněna jedním ročním poplatkem – doménu zároveň se změnou registrátora prodlužujete o 1 rok od stávajícího data expirace. K žádným dalším změnám nedochází.

Uhrazení domény proveďte následujícími kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu zvolte Domény.
 3. Vyberte ze seznamu konkrétní službu, u které chcete schránku navýšit.
 4. V levém menu klikněte na Migrace domén od Ascio k WEDOS.
 5. V seznam určených domén zaškrtněte ty, které chcete přeregistrovat pod přímou správu WEDOS.
 6. Klikněte na tlačítko Zaplatit migraci (prodloužení o jeden rok) vybraných domén.
 7. V rámečku Zaplacení vybraných migrací domén vygenerujte výzvy k platbě tlačítkem provést úhradu migrací domén.

Po provedení úhrady systém zahájí přeregistraci domény. Stav platby můžete sledovat v přehledu.

WEDOS Migrovaná doména ve stavu probíhající přeregistrace; platbu systém ještě neeviduje
Migrovaná doména ve stavu probíhající přeregistrace; platbu systém ještě neeviduje

3. krok – Potvrzení přeregistrace

Po udělení souhlasu a uhrazení poplatku obdržíte od na e-mail majitele domény zprávu od Ascio Technologies s informací o změně registrátora.

Bez potvrzení proběhne přeregistrace do 5 dní, potvrzením ji můžete urychlit.

Často kladené dotazy

Otázka: Co když neudělím souhlas?
Odpověď: V takovém případě počítejte od dalšího období s navýšením ceny podle registrátora Ascio. Doporučujeme souhlas s přeregistrací domény udělit – jediný rozdíl mezi registrátory Ascio a WEDOS je v ceně.

Otázka: E-mail pro udělení souhlasu s migrací nepřichází, co mám dělat?
Odpověď: Zkuste si jej nechat zaslat z jiného prohlížeče, několik minut vyčkejte, zkontrolujte složku SPAM. Pokud e-mail nenajdete, kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte e-mail, na který se Vám nedaří zprávu zaslat.

Otázka: Mění se pro mě něco dalšího?
Odpověď: Mění se pouze a jen to, že po udělení souhlasu a při následujícím prodloužení domény se stane WEDOS registrátorem. Jedná se pouze o administrativní úkon vyplývající z podmínek ICANN.

Otázka: Zůstanou údaje majitele skryté i po přeregistraci k WEDOS?
Odpověď: Samozřejmě zůstanou. Správně řečeno nejsou skryté, ale nezveřejněné dle pravidel.

Děkujeme za zpětnou vazbu!