E-maily – Automatická migrace

  E-maily, Mailhosting, Webhosting, WMS

Automatickou migraci jsme nyní spustili i u nové služby Mailhosting.

Tento článek řeší automatickou migraci e-mailů. Pokud migrace selhává, migrujte e-maily manuálně podle návodu E-maily – Manuální migrace.

Videonávod najdete v samostatním článku.

V tomto článku se dozvíte:

Podmínky automatické migrace e-mailů

Abyste umožnili bezproblémový průběh automatické migrace e-mailů, ujistěte se, že splňujete tyto podmínky:

 • Znáte funkční adresu IMAP serveru aktuálního mailhostingu. Zadáváte-li adresu v podobě imap.domena.tld, kde domena.tld je název Vaší domény, ujistěte se, že tato adresa směřuje na správný server a nepřepsala ji například změna DNS serverů nebo DNS záznamů.
 • Znáte všechny přihlašovací údaje migrovaných schránek. Pokud schránka už na webhostingu nebo mailhostingu WEDOS existuje, potřebujete přihlašovací údaje jak k té, tak k původní schránce.
 • Služba, ze které e-maily migrujete, umožňuje přístup k IMAP aplikacím třetí strany. Některé takové služby vyžadují ještě dodatečné nastavení, jako například Gmail nebo Zoho.

Jak zjistím adresu IMAP serveru aktuálního mailhostingu?

Máte-li schránky u WEDOS, postupujte podle návodu E-maily - Základní nastavení. V ostatních případech zjistěte adresu u současného poskytovatele, nebo například v nastavení e-mailového klienta, pokud jej používáte.

Migrujete-li e-maily mezi službami WEDOS, zkontrolujte ještě kapitolu Migrace e-mailů mezi službami WEDOS.

Automatická migrace e-mailů

Máte-li připravené přístupy k IMAP původního poskytovatele, otevřete rozhraní automatické migrace těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby Webhosting, Mailhosting, nebo WMS.
 3. Ze seznamu služeb vyberte službu, na kterou chcete data migrovat.
 4. V levém menu vyberte Migrace od konkurence – e-maily.

Otevřít rozhraní pro automatickou migraci e-mailů do služby:

WEDOS Vstup do rozhraní pro migraci e-mailů mailhostingu
Vstup do rozhraní pro migraci e-mailů mailhostingu

V oddílu Údaje zdrojového mail serveru vyplňte IMAP server. Potom vyberte typ migrace (můžete zadat samostatně, nebo kombinovat):

 • Synchronizace již existujících schránek 
 • Migrace nových schránek (ještě neexistujících u WEDOS) 

Synchronizace již existujících schránek

Tento typ migrace stáhne e-maily z uvedeného IMAP serveru do schránek, které již na hostingu existují. Nové e-maily se smíchají s těmi, které již ve schránce jsou.

Pomocí tohoto nástroje můžete do existujících schránek stáhnout obsah libovolné jiné schránky dostupné prostřednictvím daného IMAP serveru.

Postupujte těmito kroky:

 1. V oddílu Synchronizace již existujících schránek zaškrtněte schránky, do kterých chcete migrovat.
 2. Vyplňte heslo (na službě WEDOS) a odpovídající přihlašovací údaje původního poskytovatele.
WEDOS Vzorové vyplnění formuláře synchronizace existujících schránek
Vzorové vyplnění formuláře synchronizace existujících schránek

Migrace nových schránek

Tento typ migrace založí nové schránky se stejným názvem (textem před znakem @) a do těch následně stáhne e-maily. Schránky vytváříte hromadně zadáním hodnot do pole. 

V oddílu Migrace nových schránek (ještě neexistujících u WEDOS) zadejte loginy a hesla všech schránek, které chcete migrovat. Dodržujte tato pravidla:

 • Na jeden řádek zadejte vždy přihlašovací jméno, mezeru a heslo jedné schránky.
 • Přihlašovací jméno zadávejte jako úplnou e-mailovou adresu, tedy schranka@domena.tld.
WEDOS Vzorové vyplnění formuláře migrace nových schránek
Vzorové vyplnění formuláře migrace nových schránek

Po dokončení migrace můžete podle návodu E-maily – Správa schránek změnit hesla, případně nastavit aliasy.

Úpravy DNS

Po dokončení migrace zkontrolujte, že doména používá správné záznamy typu MX.

Chcete-li změnit adresy IMAP, SMTP a POP3 na názvy obsahující Vaši doménu, upravte odpovídající záznamy typu CNAME.

Běžné problémy

Neplatné přihlašovací údaje

Problém: Systém vrací chybu přihlašovacích údajů.

Řešení: Zkontrolujte, že se přihlašujete ke správnému IMAP serveru, zadáváte platné přihlašovací údaje původní schránky, a že původní systém dokáže tyto přihlašovací údaje zpracovat. Pokud jste v rámci změny služeb měnili DNS záznamy, zkontrolujte, že adresa IMAP serveru, kterou zadáváte, stále směřuje na původní službu.

Migrace e-mailů mezi službami WEDOS

Problém: Nefunguje přenos e-mailů ze starého WEDOS mailhostingu na nový.

Řešení: IMAP server přistupuje k e-mailům na původní službě pomocí názvu hostingu nebo aliasové domény. Do adresy migrované schránky tedy zadávejte existující název nebo alias původního hostingu. Pokud má hosting název odebraný, zadejte jeho identifikátor v zákaznické administraci, například schranka@w123456.

Nedostatek místa

Problém: Migrace skončila s chybou nedostatku místa

Řešení: Navyšte kapacitu schránek podle návodu E-maily – Navýšení kapacity schránek, vyčkejte aspoň 1 hodinu na provedení změn v systému a zadejte migraci znovu. Alternativně můžete promazat e-maily v původních schránkách.

Často kladené dotazy

Otázka: Co se stane s e-maily na původním hostingu?
Odpověď: Migrace nemá na e-maily na původním mailhostingu žádný vliv.

Otázka: Jak zjistím adresu IMAP serveru původního mailhostingu?
Odpověď: Máte-li schránky u WEDOS, postupujte podle návodu E-maily – Základní nastavení. V ostatních případech zjistěte adresu u současného poskytovatele, nebo například v nastavení e-mailového klienta, pokud jej používáte.

Otázka: Můžou problém s migrací způsobovat nesprávné MX záznamy?
Odpověď: Migrační skript stahuje e-maily přes protokol IMAP, tedy stejně jako poštovní klient. MX záznamy by na jeho funkčnost měly vliv pouze pokud by e-maily na novou schránku zasílal, což se neděje. Můžete je tedy bezpečně nasměrovat na nový hosting i před zahájením migrace. Zkontrolujte ale, že případný záznam CNAME se subdoménou imap směřuje na původní mailhosting.

Děkujeme za zpětnou vazbu!