Fakturace – Zálohový účet

  Fakturace, Zálohový účet

Tento článek řeší základní úkony se zálohovým účtem. Účetní stránkou se zabývá článek Fakturace – Vyúčtování zálohového účtu.

V tomto článku se dozvíte:

K čemu slouží zálohový účet

Zálohový účet umožňuje udržovat na zákaznickém účtu peněžní kredit, kterým hradíte služby. Mezi jeho hlavní výhody patří:

 • Výrazné zjednodušení fakturace. Místo plateb a účetních dokladů každé jednotlivé služby řešíte pouze dobíjení a účtování kreditu.
 • Okamžité úhrady objednávek. Objednávky uhrazené z kreditu systém řeší okamžitě, místo aby čekal na připsání platby na účet.
 • Automatické prodlužování služeb. V nastavení expirace služeb můžete vybrat služby, které se budou 10 dní před expirací prodlužovat automaticky za předpokladu, že máte na zálohovém účtu dostatek kreditu. Pokud službu automaticky prodlužovat nechcete, stačí ji v dostatečném předstihu vypovědět (výpověď služby nijak neovlivňuje její datum expirace).

Ze zálohového účtu můžete uhradit libovolnou výzvu k platbě za služby společnosti WEDOS Internet, a.s. Patří sem nejen hostingové služby, ale i jiné poplatky, například zpoplatněná obnova služby ze zálohy.

Ze zálohového účtu momentálně nemůžete platit za služby WEDOS OnLine a WEDOS Global.

Založení zálohového účtu

Zálohový účet můžete začít používat ihned po nastavení fakturačních údajů v zákaznické administraci. Postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Fakturace.
 3. V levém menu vyberte Zálohový účetNastavení fakturačních údajů.

Potřebujete-li fakturační údaje účtu změnit, požádejte o to přes formulář zákaznickou podporu. Požadavky vyřizuje fakturační oddělení zpravidla do 1 pracovního dne.

Dobití a stav kreditu

Pro dobití kreditu na zálohový účet nejprve vystavte novou zálohovou fakturu těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Fakturace.
 3. V levém menu vyberte Zálohový účetZálohové faktury a platby.
 4. Ve formuláři Nová zálohová faktura zadejte částku, o kterou chcete navýšit kredit. Částku v minimální výši 100 Kč (nebo ekvivalent v jiné měně) zadávejte bez DPH.
 5. Klikněte na tlačítko vytvořit fakturu.
WEDOS Formulář vystavení nové zálohové faktury
Formulář vystavení nové zálohové faktury

Systém vystaví zálohovou fakturu na dobíjenou částku + DPH a zašle ji na e-mail uvedený ve fakturačních údajích. Fakturu můžete uhradit:

 • Běžným bankovním převodem
 • On-line platbou
 • Platební kartou

Po připsání platby na náš účet systém automaticky navýší hodnotu kreditu na zálohovém účtu.

Kredit je vratný. V případě, že chcete peníze vrátit, postupujte podle návodu v kapitole Zrušení zálohového účtu.

Stav kreditu

Stav kreditu zjistíte přímo na úvodní stránce zákaznické administrace, nebo na hlavní stránce Fakturace.

WEDOS Stav zálohového účtu ve fakturaci
Stav zálohového účtu ve fakturaci

Hrazení služeb ze zálohového účtu

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete jím uhradit libovolnou objednávku či fakturu vystavenou společností WEDOS Internet, a.s.

Hrazení nových objednávek

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete zadat uhrazení objednávky ze zálohového účtu v jejím posledním kroku (dokončení). 

Zaškrtněte možnost uhradit tuto objednávku (cena objednávky) ze zálohového účtu a pak klikněte na tlačítko Dokončit objednávku.

WEDOS Uhrazení nové objednávky ze zálohového účtu
Uhrazení nové objednávky ze zálohového účtu

Hrazení vystavených faktur

Máte-li na zálohovém účtu dostatečný kredit, můžete uhradit existující fakturu v jejím detailu v zákaznické administraci. K detailu se dostanete buď odkazem v e-mailu s předmětem Výzva k platbě [číslo objednávky], nebo v zákaznické administraci těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Fakturace.
 3. V levém menu vyberte Objednávky.
 4. V přehledu klikněte na číslo objednávky, kterou chcete ze zálohového účtu uhradit.
 5. V detailu klikněte na odkaz uhradit ze zálohového účtu.
WEDOS Uhrazení faktury ze zálohového účtu
Uhrazení faktury ze zálohového účtu

Automatické hrazení služeb

U služeb můžete nastavit automatické hrazení z kreditu. Postup najdete v návodu Nastavení expirace a prodlužování služeb.

Pokud na zálohovém účtu nemáte k automatickému prodloužení služby dostatek kreditu, systém vystaví fakturu. Tu můžete uhradit libovolným způsobem, včetně platby ze zálohového účtu po dobití kreditu. V takovém případě postupujte podle návodu v kapitole Hrazení vystavených faktur.

Automaticky uhrazenou platbu nelze stornovat. Nechcete-li službu automaticky prodloužit, vypněte automatické prodloužení služby, prodlužte službu ručně, nebo ji naopak vypovězte.

Zrušení zálohového účtu

Pokud si nepřejete zálohový účet nadále využívat, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Provedeme jeho vynulování a zůstatek vám vrátíme. Požadavky řeší fakturační oddělení zpravidla do 1 pracovního dne.

Často kladené dotazy

Otázka: Kde najdu informace ohledně fakturace zálohového účtu?
Odpověď: Další informace najdete v článcích Fakturace – Vyúčtování zálohového účtu.

Otázka: Jakou částku mi strhnete z kreditu při uhrazení služby? S DPH, nebo bez?
Odpověď: DPH platíte při dobíjení kreditu, za platby služeb tedy systém z kreditu strhává částky bez DPH.

Otázka: Jak změním fakturační údaje zálohového účtu?
Odpověď: Požádejte o změnu zákaznickou podporu. Požadavky vyřizuje fakturační oddělení zpravidla do 1 pracovního dne.

Otázka: Můžu si nechat vrátit peníze zpátky na bankovní účet?
Odpověď: Ano, kredit si můžete nechat vrátit. Postupujte podle kapitoly Vynulování zálohového účtu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!