Služby – Výpověď

  Služby

Tento článek popisuje postup vypovězení služby. Chcete-li zrušit celý zákaznický účet, postupujte podle návodu Administrace – Zrušení zákaznického účtu.

Chcete-li pouze změnit tarif Webhostingu na levnější, postupujte podle návodu Webhosting – Změna tarifu. Snížení variant služeb WMS, VPS a WebSite v současnosti není možné.

V tomto článku se dozvíte:

Storno nové objednávky

V současnosti můžete stornovat pouze objednávku domény. Přejete-li si stornovat objednávku jiné služby, kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte druh a název služby.

Objednávku dosud nezaplacené služby můžete stornovat. Postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Domény.
 3. V seznamu domén vyberte službu ve stavu čeká na zaplacení.
 4. V detailu klikněte na tlačítko Zrušit objednávku.
Zrušení objednávky nezaplacené domény

Doběhnutí služby

Existující službu můžete nechat doběhnout. Nastavením dobíhání služby docílíte těchto změn v systému:

 • Stornujete všechny aktivní faktury k prodloužení služby. Doplatkových faktur se doběhnutí nedotkne.
 • Odhlásíte odběr e-mailů upozorňujících na expiraci služby ze strany WEDOS. Ohledně expirace domény Vás pořád může informovat příslušný registr.
 • U hostingových služeb zkrátíte čas úplného smazání služby z 30 na 7 dnů (u dedikovaných serverů ze 7 na 0 dnů) po datu expirace.

Nastavení dobíhání domény nijak neovlivní její ochrannou lhůtu.

Dobíhající služby si až do okamžiku úplného smazání ponechávají své názvy. Vypovídáte-li službu, abyste mohli založit novou se stejným názvem, přejmenujte ji nejprve podle odpovídajícího návodu pro Webhosting, Mailhosting, nebo WebSite.

Chcete-li nechat službu doběhnout, postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte typ služby, kterou chcete nechat doběhnout.
 3. V seznamu vyberte službu k doběhnutí.
 4. V levém menu vyberte Výpověď/doběhnutí služby.
 5. U hostingových služeb vyplňte typ a důvod výpovědi.
 6. Klikněte na tlačítko Odeslat výpověď nebo Doběhnout.

Vypovědět/doběhnout službu:

Doběhnutí domény

Chcete-li dobíhání služby zrušit, postupujte stejnými kroky jako při dobíhání, ale v posledním kroku klikněte na tlačítko Oddoběhnout.

Zrušení ve zkušební době

U všech služeb s výjimkou domén a dedikovaných serverů nabízíme 7denní zkušební dobu. Další výjimkou je služba WEDOS Global, která má vlastní pravidla zkušební doby.

Vypovídáte-li službu dle výše uvedeného návodu do 7 dnů od jejího zřízení, můžete jako typ výpovědi zvolit množnost zrušení ve zkušební době 7 dní, vrácení peněz.

Po odeslání tohoto typu výpovědi Vás zpravidla do 1 pracovního dne kontaktuje na fakturační e-mail pracovník WEDOS a vyřeší s Vámi úplné navrácení prostředků.

Odstoupení z důvodu technických problémů

U všech hostingových služeb máte možnost do 180 dní od zřízení služby odstoupit z důvodu opakovaných technických problémů na straně provozovatele. V odůvodnění výpovědi zaškrtněte odpovídající typ výpovědi a v důvodu uveďte časy a povahu technických problémů. Zpravidla do 1 pracovního dne Vás na fakturační e-mail kontaktuje pracovník WEDOS a vyřeší s Vámi poměrné navrácení prostředků.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak dlouho trvá dobíhání?
Odpověď: Dobíhání hostingové služby trvá zpravidla 7 dní od data expirace. Dobíhání domény se řídí pravidly pro ochrannou lhůtu, která jsou specifická pro danou doménovou koncovku a nastavuje je registr.

Otázka: Chci vypovědět službu hned, abych mohl založit novou se stejným názvem. Jak mám postupovat?
Odpověď: Před doběhnutím službu přejmenujte dle návodu pro Webhosting / Mailhosting / WebSite. Pokud Vám systém tyto změny nedovoluje zadat, kontaktujte zákaznickou podporu přes formulář s  žádostí o odebrání názvu služby.

Otázka: Vypovídám službu, protože chci založit jiný typ, nebo služby sloučit. U původní služby mi zbývá ještě poměrně dlouhé období. Můžu nevyužité prostředky převést na jinou službu?
Odpověď: Ano, žádost o převod prostředků na jinou hostingovou službu uveďte ve výpovědním formuláři. Ujistěte se, že služba, na kterou prostředky převádíte, je již založena, a že ve formuláři uvádíte její typ a jméno, nebo číslo. Převod nelze využít na prodloužení domén.

Děkujeme za zpětnou vazbu!