Przenoszenie domen pomiędzy kontami za pomocą kodu autoryzacyjnego

W normalnych okolicznościach przeniesienie usługi pomiędzy kontami klientów odbywa się przez zalogowanie się do konta, w którym usługa aktualnie się znajduje, a następnie wypełnienie formularza z danymi konta, na które ma zostać przeniesiona.

Może jednak nastać sytuacja, w której Abonent chce przenieść domenę na swoje konto, ale nie ma dostępu do konta, na którym aktualnie znajduje się domena (domena znajduje się zazwyczaj na koncie webmastera). W takim przypadku Abonent domeny może zainicjować przeniesienie domeny poprzez wprowadzenie hasła autoryzacyjnego.

Zastosowanie tej procedury jest możliwe tylko w przypadku znajomości hasła autoryzacyjnego domeny. Pozostałe przypadki rozpatrywane są indywidualnie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

UWAGA! Po dokończeniu tej procedury zmienione zostanie hasło autoryzacyjne domeny (ma do niego dostęp Abonent domeny). Jeśli kolejne operacje na domenie będą wymagały wprowadzenia hasła autoryzacyjnego, konieczne będzie ponowne jego przesłanie.

Zaloguj się do konta (client.wedos.com), na które ma zostać przeniesiona domena

  1. Przejdź do zakładki domeny.
  2. W menu po lewej stronie wybierz opcję Przeniesienie między kontami za pomocą kodu.
  3. Wprowadź nazwę domeny, którą chcesz przenieść.
  4. Jeśli nie znasz hasła autoryzacyjnego, kliknij dostępny w formularzu przycisk [wyślij hasło]. Hasło zostanie przesłane na e-mail Abonenta domeny.
  5. Otrzymane hasło wprowadź do formularza, a następnie kliknij przycisk [zmień].
  6. Jeśli wszystko jest w porządku, nastąpi natychmiastowe przeniesienie domeny na Twoje konto.
Děkujeme za zpětnou vazbu!