Category : WEDOS Cloud

Interfejs Open Nebula umożliwia zaplanowanie akcji, które mają być uruchamiane automatycznie o określonej godzinie. Zaplanowanymi akcjami można zarządzać w sekcji Actions, po rozkliknięciu konkretnego VPS. Po kliknięciu przycisku Add action wyświetlą się dostępne opcje. Szczegółowy opis akcji jest dostępny na stronie interfejsu Open Nebula. Najbardziej podstawowe, a jednocześnie najczęściej używane to: suspend – zawieszenie (zbliżone do trybu ..

Read more