WEDOS Cloud – zmiana trybu wyświetlania Sunstone

  WEDOS Cloud

Interfejs sieciowy OpenNebula, zwany dalej „Sunstone“ oferuje 2 tryby wyświetlania, które można przełączać w prosty sposób. Są to tryby:

  • Cloud
  • Advance

W naszych instrukcjach zawsze pracujemy w trybie advance, ponieważ oferuje szerszą skalę ustawień.

Przełączanie między trybami

  1. Zaloguj się do interfejsu OpenNebula
  2. W górnym menu kliknij na identyfikator Twojego profilu, np. oc1234
  3. Na liście rozwijalnej znajdziesz opcję Views (mixed)
  4. Wybierz jeden z dwóch dostępnych trybów
Przełączanie trybu w Sunstone
Děkujeme za zpětnou vazbu!