WEDOS Cloud – aktywacja/dezaktywacja autoryzacji dwuetapowej (OTP) Sunstone

  WEDOS Cloud

Informacje o tym, czym jest autoryzacja i czego potrzebujesz, aby móc korzystać z autoryzacji dwuetapowej znajdziesz tutaj.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące aktywacji i dezaktywacji autoryzacji dwuetapowej w interfejsie OpenNebula – Sunstone. Dla wyświetlenia tego samego układu interfejsu przełącz się do trybu advance.

Aktywacja autoryzacji dwuetapowej

 • Zaloguj się do interfejsu sieciowego OpenNebula
 • 1) W panelu po lewej stronie wybierz opcję Settings
 • 2) Przejdź do zakładki Auth
 • 3) A następnie kliknij przycisk Manage two factor authentication
 • Przy użyciu pobranej aplikacji (Authy Google Authenticator Microsoft Authenticator) zeskanuj wyświetlony kod
 • W polu Enter Verification Code wprowadź 6-cyfrowy kod wygenerowany przez aplikację po zeskanowaniu Barcode
 • Na zakończenie kliknij przycisk Enable

Autoryzacja OTP jest od teraz aktywna. Przy każdym logowaniu do interfejsu sieciowego OpenNebula – Sunstone, zostaniesz poproszony o podanie 6-cyfrowego kodu z aplikacji.

Aktywacja autoryzacji dwuetapowej w Sunstone
Skanowanie Barcode i aktywacja

Dezaktywacja autoryzacji dwuetapowej

 • Zaloguj się do interfejsu sieciowego OpenNebula
 • 1) W panelu po lewej stronie wybierz opcję Settings
 • 2) Przejdź do zakładki Auth
 • 3) A następnie kliknij przycisk disable
 • Autoryzacja OTP została dezaktywowana
Dezaktywacja autoryzacji dwuetapowej w Sunstone
Děkujeme za zpětnou vazbu!