WEDOS Cloud – Planner akcji

  WEDOS Cloud

Interfejs Open Nebula umożliwia zaplanowanie akcji, które mają być uruchamiane automatycznie o określonej godzinie. Zaplanowanymi akcjami można zarządzać w sekcji Actions, po rozkliknięciu konkretnego VPS.

Po kliknięciu przycisku Add action wyświetlą się dostępne opcje. Szczegółowy opis akcji jest dostępny na stronie interfejsu Open Nebula. Najbardziej podstawowe, a jednocześnie najczęściej używane to:

  • suspend – zawieszenie (zbliżone do trybu uśpienia w Windows)
  • resume – uruchomienie lub wznowienie po zawieszeniu
  • reboot – restart
  • reboot-hard – restart (twardy reset VPS)
  • poweroff – wyłączenie
  • poweroff-hard – „twarde” wyłączenie
  • snapshot-create – tworzenie snapshota aktualnego stanu VPS (kopia zapasowa dysku)

Po wybraniu danej akcji konieczne jest określenie daty i czasu jej uruchomienia.

Aby dana akcja była regularnie powtarzana, należy oznaczyć pole „Periodic”, które odblokuje pozostałe opcje ustawień.

Można tu określić, w które dni zadanie będzie uruchamiane i czy ma być powtarzane w nieskończoność. Możliwe jest również usunięcie zadania po określonej liczbie uruchomień bądź w określonym dniu.

Ustawienia zadania, które wyłącza serwer w każdy dzień roboczy o 15.30 i zostanie usunięte po 10 uruchomieniach, wyglądają następująco:

Instrukcja dotycząca konfiguracji automatycznego uruchamiania akcji w ramach usługi WEDOS Cloud.
Děkujeme za zpětnou vazbu!