Zmiana operatora usług

Dane operatora usługi służą do wygenerowania Umowy powierzenia przetwarzania, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy nami jako Usługodawcą i Tobą jako Operatorem usługi w zakresie przetwarzania danych osobowych, które zyskamy w związku ze świadczeniem usługi.

Zmiany operatora można dokonać na dwa sposoby: elektronicznie (przez e-mail i SMS) lub na podstawie wniosku z podpisami poświadczonymi urzędowo.

U jakich usług mogę zmienić operatora?

Zmiana danych operatora jest możliwa w przypadku usług, które są w stanie zapisywać i przechowywać dane osobowe, tj. miniweb (jeśli jest używany), webhosting, VPS, WMS, WEDOS DYSK, WEDOS Cloud, WEDOS CD lub serwer dedykowany. Kompletna oferta naszych usług jest dostępna na naszej stronie oficjalnej https://www.wedos.pl/

Zmiana operatora

Zmiana za pomocą e-maila i SMS

Pierwszym ze sposobów jest wprowadzenie zmiany za pomocą e-maila i SMSa. W przypadku, gdy którekolwiek z tych danych są nieprawidłowe, konieczny będzie wybór drugiej opcji, tj. przesłania nam papierowego wniosku z podpisami poświadczonymi urzędowo.

  1. W sekcji „Edycja danych operatora usługi” wprowadź dane nowego operatora
  2. Pod formularzem z danymi kontaktowymi zaakceptuj warunki i potwierdź oświadczenia
  3. W sekcji „Sposób potwierdzenia zmian” wybierz „Zmianę potwierdzi obecny i nowy Abonent za pomocą e-maila i SMS“
  4. Skontroluj poprawność wprowadzonych danych, a następnie potwierdź zmianę wciśnięciem przycisku [ Zapisz ]

Po zapisaniu zlecenia, na e-mail i telefon aktualnego i nowego Abonenta/operatora zostaną przesłane kody autoryzacyjne. Przesłany e-mail będzie zawierał link do formularza, w którym należy wprowadzić oba kody. Sposób postępowania dla każdej ze stron jest identyczny.

Po wprowadzeniu kodu należy zaakceptować warunki i potwierdzić oświadczenia.

Formularz potwierdzenia zmiany

Po zmianie operatora, na e-mail zostanie Ci przesłana nowa Umowa powierzania przetwarzania.

Zmiana przez wniosek z podpisami poświadczonymi urzędowo

Drugą opcją jest przesłanie nam papierowego wniosku z poświadczonymi urzędowo podpisami aktualnego i nowego operatora. Wybór tego sposobu będzie konieczny w chwili, gdy któryś z adresów e-mailowych lub numerów telefonów będzie nieprawidłowy.

Każda ze stron może przesłać swój wniosek. Nie jest konieczne, aby jeden wniosek zawierał podpisy obu stron.

Doręcznie wniosku

Wnioski należy przesłać na nasz adres:

WEDOS Internet, a.s.
dział domen
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou

Czechy

W przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny, wystarczające będzie przesłanie wniosku w formacie pdf z podpisem elektronicznym.

Kolejną z dostępnych opcji jest przesłanie wniosku do skrzynki danych. ID skrzynki danych WEDOS to: dc6iqnh

Ostatnią możliwością jest elektroniczne przesłanie wniosku za pośrednictwem CZECH POINT – autoryzowana konwersja dokumentów. W tym przypadku wniosek również musi być opatrzony podpisami poświadczonymi urzędowo.

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek elektroniczny

Wniosek elektroniczny (potwierdzenie przez e-mail i SMS) jest rozpatrzony do 30 minut w przypadku potwierdzenia obu stron.

Wniosek papierowy

Jeśli przesłany wniosek jest kompletny (zawiera wszystkie niezbędne informacje), i żadna dodatkowa weryfikacja nie jest konieczna, rozpatrzenie następuje do 5 dni roboczych.

Děkujeme za zpětnou vazbu!