WEDOS Cloud – dodanie klucza publicznego SSH w Sunstone

  WEDOS Cloud

Aby zabezpieczyć dostęp do serwerów wirtualnych (zwanych dalej VM), utworzonych w ramach usługi WEDOS Cloud konieczne będzie dodanie Twojego klucza publicznego SSH w interfejsie OpenNebula. Dla wyświetlenia tego samego układu interfejsu przełącz się do trybu advance.

Dodanie klucza publicznego SSH w Sunstone

  • Zaloguj się do interfejsu OpenNebula
  • 1) W panelu po lewej stronie wybierz opcję Settings
  • 2) Przejdź do zakładkiAuth
  • 3) A następnie kliknij ikonę edycji Public SSH key
  • Do pustego pola wklej kompletny klucz publiczny.

Dodanie klucza umożliwi logowanie przez SSH do utworzonych później VM oraz skonfigurowanie użytkownika.

Wygenerowanie kluczy SSH

Jeśli jeszcze nie dysponujesz własnym kluczem publicznym, musisz go wcześniej wygenerować. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji Jak wygenerować prywatny i publiczny klucz SSH.

Děkujeme za zpětnou vazbu!