E-maile – błąd podczas wysyłania lub odbierania wiadomości

  E-maile, Webhosting

Jeśli występują problemy z wysyłaniem lub odbieraniem e-maili, konieczne jest jak najdokładniejsze ustalenie przyczyny, Może być ich wiele.

Należy rozpocząć od ustalenia, co tak naprawdę nie działa:

 1.  Wysyłanie e-maili z programu pocztowego przez nasz serwer SMTP (przez protokół SMTP) na Twoim komputerze
 2. Odbieranie e-maili przez program pocztowy na Twoim komputerze z naszego serwera poczty (protokół POP3 lub IMAP)
 3. Problem z interfejsem webmailowym – nie można się zalogować lub nie można wysyłać/odbierać
 4. Wysyłanie e-maili z webhostingu w PHP
 5. Wysyłanie e-maili z serwera wirtualnego lub dedykowanego
 6. Odbieranie e-maili na serwerze wirtualnym lub dedykowanym
 7. Stracony e-mail – nie ma problemu z wysyłaniem czy odbieraniem, ale nie wszystkie e-maile docierają do adresata

Sposób postępowania w poszczególnych przypadkach został przedstawiony poniżej.

1. Wysyłanie e-maili z programu pocztowego przez nasz serwer SMTP

Jeśli wysłanie wiadomości się powiodło, ale nie dotarła ona do adresata, postępuj wg instrukcji zamieszczonej w pkt. 7.

Skontroluj, czy konfiguracja Twojego programu (Outlook, Thunderbird itp.) jest zgodna z informacjami zamieszczonymi tutaj.

Pamiętaj również, że z webhostingu możesz wysłać max. 500 e-maili dziennie.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, a wiadomości zamieść następujące informacje:

 • nazwę skrzynki e-mail
 • nazwę programu pocztowego oraz jego wersję
 • dokładną treść komunikatu o błędzie (lub dołącz screenshot)

2. Odbieranie e-maili przez program pocztowy na Twoim komputerze z naszego serwera poczty

Jeśli komunikacja Twojego programu pocztowego z naszym serwerem poczty przebiega prawidłowo, ale e-maile nie docierają, postępuj wg instrukcji zamieszczonej w pkt. 7.

Skontroluj, czy konfiguracja Twojego programu (Outlook, Thunderbird itp.) jest zgodna z informacjami zamieszczonymi tutaj (instrukcja dostępna dla programu Thunderbird, sposób postępowania w przypadku pozostałych programów jest podobny).

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, a wiadomości zamieść następujące informacje:

 • nazwę skrzynki e-mail
 • nazwę programu pocztowego oraz jego wersję
 • dokładną treść komunikatu o błędzie, lub dołącz screenshot

3. Problem z interfejsem webmail

Skrzynki e-mail są dostępne na Twoim komputerze czy telefonie nie tylko za pośrednictwem programu pocztowego, ale także przez nasz interfejs webmail:

Jeśli w interfejsie webmailowym nie możesz znaleźć jakiegoś e-maila lub wysłany e-mail nie dotarł do adresata, postępuj wg instrukcji zamieszczonej w pkt. 7.

Jeśli masz problem z logowaniem do skrzynki e-mail przez webmail:

 • upewnij się, czy wprowadziłeś poprawny login (nazwę skrzynki włącznie z domeną, np. karel@example.com)
 • upewnij się, czy wprowadziłeś poprawne hasło

4. Wysyłanie e-maili z webhostingu w PHP

Wysyłanie e-maili z PHP na naszym webhostingu jest możliwe tylko przez wywołanie funkcji mail (). Bezpośrednie połączenie ze skryptu z portem 25  przez protokół SMTP nie jest możliwe.

Nie zapomnij, że z webhostingu możesz wysłać max. 500 e-maili dziennie. Stan wyczerpania tego limitu możesz sprawdzić w Panelu Klienta, w szczegółach  konkretnego webhostingu, sekcja Status webhostingu w menu po lewej stronie.

Jeśli pomimo tego, e-maile wysyłane z PHP nie docierają do określonego celu, postępuj wg instrukcji zamieszczonej w pkt. 7.

5. Wysyłanie e-maili z serwera wirtualnego  lub dedykowanego

Jeśli masz problem z wysyłaniem e-maili z serwera wirtualnego lub dedykowanego:

 • sprawdź logi e-maili (przede wszystkim /var/log/maillog),
 • upewnij się, że masz ustawione poprawne rekordy PTR dla adresu IP Twojego serwera

6. Odbieranie e-maili przez serwer wirtualny lub dedykowany

Jeśli masz problem z odbieraniem e-maili przez serwer wirtualny lub dedykowany:

 • skontroluj poprawność ustawień rekordów MX danej domeny
 • sprawdź logi e-maili (przede wszystkim /var/log/maillog),
 • upewnij się, czy dany e-mail nie został odrzucony lub przesunięty przez narzędzie antyspamowe dostępne na serwerze

7. Stracony e-mail

Niniejszy rozdział dotyczy sytuacji, gdy e-mail został wysłany pomyślnie (wiadomość została zaakceptowana przez serwer SMTP, była pomyślnie przesłana z PHP, lub wysłana do Ciebie przez inną osobę), ale nie dotarł do adresata.

Skontroluj po kolei każdą z poniższych możliwości:

 • E-mail został zwrócony nadawcy z informacją o braku możliwości doręczenia – postępuj zgodnie z informacją wyświetloną w komunikacie o błędzie.
 • E-mail mógł zostać oznaczony jako SPAM, skontroluj czy nie znajduje się w tym folderze. Pamiętaj, że folder SPAM nie jest widoczny na naszym serwerze poczty  przez protokół POP3. Jest on dostępny jedynie przez protokół IMAP lub interfejs Webmail. Więcej informacji znajdziesz tutaj. niechciana poczta (spam).
 • Skrzynka docelowa jest przepełniona. W tym przypadku nadawca powinien otrzymać informację o braku możliwości doręczenia.
 • Domena adresata nie ma ustawionych rekordów MX, lub są ustawione niepoprawnie. Rozwiąż ten problem przez ustawieni prawidłowych rekordów MX w DNS domeny.

Jeśli nawet po kilku godzinach nie udało Ci się ustalić przyczyny problemu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, a wiadomości zamieść następujące informacje:

 • w jaki spoób były wysłane wiadomości (przez nasz serwer SMTP, z PHP na webhostingu, skądinąd)
 • jak najdokładniejszą datę i godzinę wysłania wiadomości
 • adres e-mail nadawcy
 • adres e-mail odbiorcy
 • dokładną treść komunikatu o błędzie (lub dołącz screenshot)

Najczęstszy komunikat o błędach

 • Relay access denied – docelowy serwer poczty nie zna adresu adresata. Albo masz niepoprawnie ustawione rekordy MX domeny (poczta jest dostarczana do niewłaściwego serwera poczty) lub skrzynka pocztowa nie istnieje.

Děkujeme za zpětnou vazbu!