Jak wygenerować prywatny i publiczny klucz SSH

  WEDOS Cloud, WMS

Dla zapewnienia bezpiecznego i bezproblemowego połączenia z niektórymi z naszych usług wymagana jest dostępność publicznego klucza SSH. Służy on do uwierzytelnienia podczas łączenia z serwerem zdalnym WEDOS. Użycie klucza SSH przynosi ponadto szereg innych korzyści, m.in. powoduje, że nie musisz się obawiać przechwycenia Twojego hasła.

Jak wygenerować klucze SSH

Klucze SSH generuje się najczęściej przy pomocy komputera, za którego pośrednictwem będzie realizowane połączenie z SFTP. Może to być VPS, dystrybucja systemu Linux, czy też Windows 10, który obsługuje OpenSSH.

Polecenie do generowania klucza prywatnego i publicznego to ssh-keygen. Obsługiwane są następujące typy i długości kluczy SSH:
RSA: 1024,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192,9216,10240,11264,12288,13312,14336,15360,16384
DSA: 1024
ECDSA: 256,384,521
ED25519: 256

ssh-keygen -t rsa

Generowanie rozpocznie się natychmiast. Zostaniesz poproszony o umieszczenie kluczy (dla ustawienia domyślnego wciśnij ENTER)

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/petr/.ssh/id_rsa):

Następnie zostaniesz poproszony o podanie passphrase (hasła) do zaszyfrowania klucza prywatnego. (bez hasła wciśnij ENTER)

Enter passphrase (empty for no passphrase)

Ponownie wprowadź passphrase

Enter same passphrase again

Klucze zostały wygenerowane

Your identification has been saved in /Users/petrriha/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /Users/petrriha/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:mF0eXhS21/tLsOKEWMl34MGN490lBZ3CAs6Jk2DKzfY petrriha@Petr

Tworzenie pary kluczy SSH w różnych systemach operacyjnych

Dla wszystkich dystrybucji systemu Linux, macOS i Windows 10, zastosuj tą samą, opisaną powyżej procedurę. Różnić się będzie jedynie domyślna ścieżka do miejsca przechowywania pary kluczy SSH.

Linux

/home/twoja_nazwa_uzytkownika/.ssh/

macOS

/Users/myname/.ssh/id_rsa.pub 

Windows 10

C:\Users\twoja_nazwa_uzytkownika/.ssh/

Děkujeme za zpětnou vazbu!