WEDOS Cloud – Tworzenie Template’u

  WEDOS Cloud

Interfejs Open Nebula umożliwia tworzenie własnych szablonów, które mogą być wykorzystane dla nowo utworzonych VPS. Podstawowym przeznaczeniem szablonów jest wykorzystanie ich przy tworzeniu kilku VPS o identycznej konfiguracji i zawartości. Można to wykorzystać w jednej z poprzednich instrukcji, gdzie konfigurowaliśmy serwery WWW nginx, w przypadku których konieczne było zachowanie identycznej konfiguracji u obu serwerów. Przy użyciu szablonu wystarczyłoby zainstalować i skonfigurować tylko jeden serwer WWW, a następnie z jego obecnego stanu stworzyć szablon, który byłby użyty do utworzenia drugiego serwera.

Tworzenie szablonu

Do utworzenia szablonu potrzebujemy działającego serwera VPS, na którym są nagrane wszystkie potrzebne dane wraz z przygotowaną konfiguracją. Na potrzeby niniejszej instrukcji użyjemy istniejącego VPS, który jest używany dla serwerów WWW. Aby utworzyć szablon, należy wyłączyć VPS, a następnie kliknąć przycisk z symbolem dyskietki.

Wyłączanie VPS
Przycisk do tworzenia szablonu

Po kliknięciu przycisku wprowadzamy nazwę szablonu, a następnie czekamy, aż szablon zostanie utworzony.  

Utworzone szablony są dostępne w sekcji Templates i VMs

W tej sekcji możliwe jest wprowadzenie zmian w konfiguracji szablonu. Większość tych parametrów można zmienić podczas tworzenia nowego VPS. Będą one służyły jako wartości domyślne.

Tworzenie VPS wg szablonu

Po skonfigurowaniu szablonu wg naszych potrzeb przechodzimy do tworzenia VPS. Możemy tego dokonać poprzez kliknięcie u wybranego szablonu przycisku Instantiate lub  kliknięcie przycisku + w sekcji Instances i VMs. Następnie wybieramy utworzony szablon, i w przypadku, gdy jest to konieczne, dostosowujemy przydzieloną pamięć RAM, procesor i wielkość przestrzeni, pamięci. Jako domyślne są ustawione wartości z szablonu utworzonego na podstawie konfiguracji VPS.

Utworzony VPS będzie w tym samym stanie, co VPS, z którego utworzyliśmy szablon.

Istnieje możliwość, że po utworzeniu, VPS pozostanie w stanie pending. Taka sytuacja może mieć miejsce, w chwili wyczerpania wszystkich dostępnych adresów w interfejsie sieciowym. W tym przypadku konieczne będzie dokupienie kolejnych adresów IP lub przeniesienie VPS do innego interfejsu sieciowego.

Děkujeme za zpětnou vazbu!