WEDOS WebSite – práce s blokem

  WebSite

V tomto návodu jsou popsány všechny funkce či nastavení, které lze provádět u jednotlivých bloků. Těmito funkcemi jsou globální nastavení, přesunutí, ukládání, resetování a smazání bloku.

možnosti nastavení bloku

GLOBÁLNÍ NASTAVENÍ

Pokud chcete nějaký blok použít na své webové stránce na více místech, zatržením ikony Globální docílíte toho, že se vám po úpravě jednoho bloku, budou stejné bloky automaticky aktualizovat na celé stránce a nebudete muset tak manuálně nastavovat každý samostatně. Stačí vždy upravit pouze jeden a změny se provedou u všech stejných bloků. Podmínkou však je, aby veškeré tyto bloky byly nastavené jako globální.

Tato funkce se hodí například u navigační lišty, která se většinou používá stejná na všech podstránkách webové stránky. Na úvodní stránku si vložte vybranou navigační lištu a zaškrtněte možnost Globální. Stejnou lištu poté přidejte také do dalších podstránek vašeho webu a opět nezapomeňte označit ikonu Globální. Poté u navigační lišty na úvodní stránce nastavte potřebné nadpisy a také odkazy, kam chcete jednotlivé kategorie směrovat. Po uložení se vám automaticky upraví všechny navigační lišty a nemusíte je tak nastavovat zvlášť manuálně.

globální nastavení pro navigační lištu na více podstránkách

PŘESUNUTÍ BLOKU

Tato funkce slouží k přesunutí bloku na jiného místo na webové stránce. Klikněte a podržte levým tlačítkem myši ikonu Přesuň tento blok pomocí Drag & Drop a přetáhněte blok na jinou pozici podle potřeby.

přesunutí bloku

ULOŽIT BLOK JAKO ŠABLONU

Další funkcí je možnost uložit si blok jako šablonu. U vybraného bloku klikněte na ikonu hvězdičky a poté se vám blok uloží do kategorie Uložené bloky. Využití této funkce najdete třeba v případě, že chcete na webovou stránku vložit tento blok znovu, akorát v něm budete provádět drobnější úpravy. Nový blok si tedy nemusíte vytvářet úplně od začátku a ušetříte si tak práci a čas.

uložení bloku do seznamu uložených bloků

RESETOVAT BLOK DO PŮVODNÍHO STAVU

Stisknutím tohoto tlačítka se vám smažou veškeré úpravy, které jste na určitém bloku provedli a blok se tak vrátí do původního stavu.

resetování bloku do výchozího stavu

SMAZAT BLOK Z PLÁTNA

Jestliže zjistíte, že vám některý z bloků nevyhovuje a chcete ho odstranit z vaší webové stránky, stačí kliknout na ikonu koše a jednoduše blok smažete.

smazání bloku z webové stránky

Varianty WebSite

Pokud využíváte variantu Free nebo Profi, můžete narazit na zamčené kategorie nebo bloky.

Zamčené kategorie jsou označené zámečkem. Pro jejich zpřístupnění je vyžadována vyšší varianta.

Po kliknutí na zámeček uvidíte informace o navýšení varianty a budete si moci zvolit novou variantu. Více informací v návodu – Změna varianty.

Klik na tlačítko Navýšit vás přenese do vaší zákaznické administrace WEDOS, kde si vyberete nový tarif.
Děkujeme za zpětnou vazbu!