WMS – Přidělení e-mailových kvót

  WMS

Tento návod řeší aktivaci e-mailů na webhostingu služby WMS. Návody na správu e-mailových schránek najdete v článku E-maily – Nastavení v zákaznické administraci. Další informace k e-mailům najdete v článku E-maily – Základní nastavení.

V tomto článku se dozvíte:

E-mailová kvóta WMS

Součástí služby WMS je v základu prostor pro e-maily o velikosti 5 GB. Jako příplatkovou službu můžete tento prostor navýšit až na 155 GB. Tuto kvótu rozdělujete mezi jednotlivé webhostingy po celých GB. Menší příděly služba bohužel nepodporuje.

Prostor pro e-maily máte navíc k zakoupenému diskovému prostoru pro web/databázi.

Aktivace a deaktivace e-mailů WMS webhostingu

Zakládáte-li nový webhosting, přidělte mu e-mailový prostor dle návodu WMS – Správa webhostingu

Do rozhraní pro aktivaci a deaktivaci e-mailů WMS webhostingu přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> WMS.
 3. Vyberte službu WMS, kterou chcete upravit.
 4. V tabulce Webhostingy vyberte webhosting, kterému chcete e-maily aktivovat.
 5. V levém menu klikněte na Nastavení e-mailů.
Nastavení e-mailů WMS webhostingu

V nastavení e-mailů můžete e-mailové služby aktivovat, nebo deaktivovat přepnutím spínače a kliknutím na tlačítko Upravit nastavení e-mailových služeb.

WEDOS Aktivace a deaktivace e-mailových služeb WMS webhostingu
Aktivace a deaktivace e-mailových služeb WMS webhostingu

Vyčerpání kvóty

Pokud je kvóta vyčerpaná, žádný další prostor přidělovat nemůžete. K získání prostoru:

Úprava kapacity e-mailů WMS webhostingu

Pro úpravu kapacity e-mailů WMS webhostingu nejprve vstupte do rozhraní pro nastavení e-mailů dle návodu v kapitole Aktivace a deaktivace e-mailů WMS webhostingu

Jsou-li e-maily aktivované, nastavte pomocí posuvníku množství místa, které jim chcete přidělit. Nastavení uložte tlačítkem Upravit nastavení e-mailových služeb.

WEDOS Nastavení prostoru pro e-maily webhostingu
Nastavení prostoru pro e-maily webhostingu

Přidělený prostor můžete snížit pouze v případě, že celkový objem e-mailů je nižší než nově nastavovaná kapacita schránky. Objem e-mailů ověříte například podle návodu E-maily – Obsazenost a navýšení schránky.

Úprava kapacity e-mailů WMS

Potřebujete-li u služby WMS pro e-maily více než 5 GB místa, můžete zakoupit rozšíření navýšení prostoru pro e-maily 5 GB. Toto rozšíření můžete aktivovat až 30-krát a získat tím dalších až 150 GB prostoru.

Ke správě rozšíření přistoupíte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> WMS.
 3. Vyberte službu WMS, které chcete e-mailovou kvótu navýšit.
 4. V levém menu klikněte na Příplatkové služby / rozšíření.

Pro aktivaci služby postupujte takto:

 1. U služby navýšení prostoru pro e-maily 5 GB klikněte na tlačítko +.
 2. Vyberte požadovaný počet aktivací rozšíření.
 3. Klikněte na tlačítko Aktivovat.
WEDOS Aktivace rozšíření navýšení prostoru pro e-maily 5 GB
Aktivace rozšíření navýšení prostoru pro e-maily 5 GB

Chcete-li počet aktivací změnit, postupujte v nabídce příplatkových služeb takto: 

 1. U služby navýšení prostoru pro e-maily 5 GB klikněte na tlačítko s ikonou lupy.
 2. V tabulce Informace o rozšíření služby klikněte v řádku Počet na odkaz Změnit.
 3. Vyberte nový počet rozšíření.
 4. Klikněte na tlačítko Změnit.
WEDOS Změna počtu navýšení prostoru pro e-maily 5 GB
Změna počtu navýšení prostoru pro e-maily 5 GB

Pro deaktivaci postupujte obdobně jako při aktivaci, ale místo tlačítka + klikněte na ikonu lupy a místo tlačítka Aktivovat klikněte na Deaktivovat.

Pozor, pokud prostor rozšíření využívá WMS webhosting, nemůžete snížit počet rozšíření, ani je deaktivovat. Postupujte podle kapitoly Vyčerpání kvóty.

Často kladené dotazy

Dotaz: Můžu webhostingu přidělit méně než 1 GB e-mailového prostoru?
Odpověď: Ne, nejmenší jednotka prostoru, kterou můžete přidělit, je 1 GB.

Děkujeme za zpětnou vazbu!