WMS – Rozšíření (příplatkové služby)

  WMS

V tomto článku najdete detaily k vybraným příplatkovým službám WMS. Kompletní přehled najdete na produktové stránce WMS.

Obecné informace spolu s návodem na aktivaci a deaktivaci rozšíření služeb najdete v článku Služby – Správa rozšíření (příplatkové služby).

V tomto článku se dozvíte podrobnosti o příplatkových službách:

Ve výchozím nastavení máte u WMS k dispozici 50 připojení k HTTPS, ať už přes vlastní certifikát, nebo přes námi zprostředkovaný Let’s Encrypt. Každou aktivací tohoto rozšíření navýšíte tento počet o 5, do maxima 200 připojení.

Pozor, pokud počet aktivací snižujete, systém změnu nastavení provede pouze v případě, že přebytečná připojení HTTPS SNI služba nepoužívá.

Ve výchozím nastavení máte u WMS k dispozici 5 GB prostoru pro e-maily webhostingů. Tuto celkovou kapacitu rozdělujete jednotlivým webhostingům v jednotkách GB podle návodu WMS – Přidělení e-mailových kvót. Každou aktivací tohoto rozšíření navýšíte tento počet o 5 GB, do maxima 155 GB.

WEDOS Změna počtu aktivací rozšíření Navýšení prostoru pro e-maily
Změna počtu aktivací rozšíření Navýšení prostoru pro e-maily

Pozor, pokud počet aktivací snižujete, systém změnu nastavení provede pouze v případě, že přebytečnou kapacitu e-mailů služba nevyužívá, ani není přidělena žádnému webhostingu.

Ve výchozím nastavení máte u WMS měsíčně k dispozici 5 milionů požadavků odbavených proxy cachovacím serverem, který šetří výkon Vašeho WMS. Každou aktivací tohoto rozšíření navýšíte tento počet o 1 milion, do maxima 25 milionů požadavků za měsíc.

Další možností, jak web zrychlit a ochránit před útoky je nasazení naší nové ochrany WEDOS Global Protection.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak u WMS zapnu logování?
Odpověď: Služba WMS obsahuje logování automaticky. Logy získáte podle návodu Webhosting – Logování.

Děkujeme za zpětnou vazbu!