Prodloužení WebSite

  WebSite

Každý WebSite má stanoveno datum expirace, tj. den, kdy končí jeho platnost tak jak jej máte předplacený. Pokud chcete WebSite používat i nadále, je potřeba jej do data expirace prodloužit.

Pokud WebSite neprodloužíte, dojde po expiraci k jeho vypnutí (webové stránky i e-maily, pakliže jsou součástí dané varianty) a později i k jeho úplnému zrušení a smazání veškerých dat.

Náš systém automaticky u všech placených variant služeb WebSite 15 dní před jejich expirací vytváří objednávku prodloužení a zákazníkovi pošle e-mailem výzvu k platbě. WebSite je prodloužen po přijetí platby na náš účet (či po úspěšném provedení on-line platby).

Toto chování před expirací lze upravit, viz. Nastavení expirace a prodlužování služeb.

WebSite lze platit pouze ročně, není možné jej prodlužovat o měsíc, čtvrtletí ani pololetí.

Pokud již o WebSite zájem nemáte a chcete tedy zrušit objednávku prodloužení (službu nechat doběhnout), přečtěte si postup ve článku Výpověď hostingových služeb.

Ruční prodloužení WebSite

WebSite lze kdykoliv ručně prodloužit v zákaznické administraci v detailu konkrétní služby, tabulka s informacemi o službě vedle expirace. Prodloužení můžete hned uhradit ze zálohového účtu (pokud jej používáte a máte dostatečný kredit) nebo bude vytvořena výzva k platbě a zaslána e-mailem.

Po uhrazení vystavené výzvy k platbě lze ihned vygenerovat novou na další období. Tím lze webhosting předplatit na několik let dopředu.

Prodloužení služby zdarma

I v případě služeb zdarma (WebSite ve variantě Free) je nutné každoročně vyjádřit svůj zájem o pokračování v užívání služby. S dostatečným předstihem před expirací vám doručíme e-mail s předmětem Expirace služby zdarma – název služby. V něm naleznete jednorázový odkaz k prodloužení, prostým stiskem tlačítka prodloužit službu zdarma dojde k prodloužení data expirace o jeden rok. Během procestu se není třeba nikam přihlašovat.

Přesun mezi účty a nedostupná fakturace

Po přesunu služby s vystavenou výzvou k platbě na jiný účet zůstane existující výzva k platbě na původním zákaznickém účtu. V takovém případě si u služby změňte fakturační údaje a bude vystavena nová výzva k platbě. Pokud by problém i tak přetrvával, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Byl pro Vás tento návod užitečný?