Databáze k webhostingu

K webhostingu je k dispozici MySQL, u nových služeb MariaDB. Databází si můžete zřídit libovolné množství. Jste však limitováni prostorem – velikost databáze nesmí v součtu překročit 1 GB.

 • počet databází není omezen – možno více databází pro různé potřeby
 • celkový prostor pro databáze: 1 GB (popř. 2 GB u balíčku Extra) *
 • verze MySQL: 5.6, 5.5 a 5.1
 • verze MariaDB: 10.1
 • úložné enginy: MyISAM, InnoDB, XtraDB, Archive, Heap (Memory)
 • výchozí znaková sada: UTF-8
 • podporovány jsou všechny dostupné znakové sady
 • správa přes phpMyAdmin rozhraní
 • z PHP možno spojení přes moduly mysql, mysqli nebo objektové rozhraní PDO
 • on-line zřízení prostřednictvím zákaznického centra (v detailu konkrétního webhostingu)
 • databáze přístupná pouze z webhostingu, z bezpečnostních důvodů se k ní nelze připojovat zvenku (ani z VPS či dedikovaných serverů u nás)

* 1 GB (resp. 2 GB) je největší možný prostor, který lze u webhostingu využít pro databáze. Tento prostor nelze nad 1 GB žádným způsobem navýšit, ani za příplatek. V případě vyšších požadavků doporučujeme objednat VPS – na něm není zákazník nijak omezován a může si provozovat databáze libovolné velikosti a může se k ní připojovat odkudkoliv)

Vytvoření a použití databáze

Při vytvoření webhostingu není automaticky zřízena i databáze. Pro její vytvoření postupujte dle následujícího návodu:

 1. Přihlašte se do vašeho účtu v zákaznickém centru
 2. Zvolte záložku webhosting
 3. Otevřete detail konkrétního webhostingu
 4. V levém menu klikněte na odkaz Nová databáze
 5. Pojmenujte databázi jak potřebujete (max. 7 znaků) a klikněte na tlačítko vytvořit.
 6. Během několika minut dojde ke zřízení, přihlašovací údaje obdržíte e-mailem

Při zadávání údajů k databázi ve vaší PHP aplikace dbejte na to, abyste správně zadali následující 4 údaje (jsou uvedeny v e-mailu s informací o zřízení databáze):

 • název databázového serveru – nikdy NENÍ localhost, vždy je ve tvaru wmX.wedos.net
 • název databáze
 • přihlašovací jméno
 • heslo (pozor na případné mezery před nebo za heslem

Uživatelské účty pro přístup do databáze

Při zřízení MySQL databáze obdržíte dvoje přihlašovací údaje:

 • Uživatel admin (přihlašovací jméno začíná písmenem „a„) má plná práva k databázi, slouží zejména ke správě databáze přes phpMyAdmin – vytváření tabulek, nastavování indexů atd. Tohoto uživatele byste neměli používat k připojování k MySQL z PHP.
 • Uživatel web (přihlašovací jméno začíná písmenem „w„) má omezená práva, smí pracovat s daty, ale nesmí měnit strukturu tabulek. Tohoto uživatele používejte pro připojování k databázi z PHP.

Každá databáze má pevně dané tyto 2 uživatele. Jiné uživatele není možné vytvořit ani jim přidělit jiná práva.

Více informací: MySQL – práva k databázi

Správa databáze, vzdálený přístup

MySQL databáze lze spravovat přes webové phpMyAdmin rozhraní – zde lze vytvářet a editovat tabulky, data, exportovat a importovat data aj.

K databázím lze přistupovat pouze z uvedeného webového rozhraní a z webhostingových serverů. Databáze nejsou přístupné zvenku ani z jiných serverů a tento přístup nelze žádným způsobem umožnit (ani za poplatek).

Změna hesla

U obou databázových uživatelů si můžete změnit heslo. Učiníte tak v zákaznickém centru – otevřete detail konkrétního webhostingu, v seznamu databází vyberte konkrétní a otevřete její detail, zde uvidíte formuláře pro provedení změny hesla. Změna se projeví okamžitě.

Verze MySQL / MariaDB

Pro některé aplikace může být potřeba vědět, s jakou verzí software MySQL či MariaDB databáze běží. Provozujeme mnoho databázových serverů, verze u nich nejsou jednotné a dochází k jejich aktualizacím. Aktuální údaj zjistíte po přihlášení ke konkrétní databázi v PHPMyAdmin.

po přihlášení k https://pma.wedos.net/ uvidíte aktuální verzi MySQL / MariaDB software

Vaše aplikace může vyžadovat novější verzi databázového serveru, v takovém případě nás kontaktujte a pomůžeme vám s aktualizací.

Smazání databáze

V detailu konkrétní databáze v zákaznickém centru lze také databázi smazat.

Smazáním databáze dojde k jejímu kompletnímu a nenávratnému odstranění, včetně všech dat, která obsahuje.
Případná obnova ze zálohy je placená dle aktuálního ceníku.

UPOZORNĚNÍ: Po smazání nebude možné vytvořit databázi se stejným názvem! 

Zálohování databází

Databáze jsou zálohovány 1x týdně.

Tyto zálohy však nejsou přístupné zákazníkům a nejsou určeny pro běžné obnovování na žádost zákazníka. Slouží zejména pro nás pro případ, že dojde k havárii serveru či diskového pole a budeme nuceni data obnovovat.

Důrazně doporučujeme, aby si zákazníci prováděli sami zálohy svých dat pro případ, že si omylem něco smažou či poškodí. Zálohy si můžete provádět exportem v phpMyAdmin.

Obnova ze zálohy na žádost zákazníka je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 605 Kč.

Více informací: Zálohování webhostingů