Webhosting – Změna verze databáze

  Webhosting, Databáze

Přímá změna verze existující databáze bohužel není z technických důvodů možná. Požaduje-li Vaše aplikace novější verzi databázového software, postupujte podle následujícího návodu.

Pokud během níže uvedených postupů změníte heslo do současné databáze, aplikace k ní připojená přestane fungovat.

V tomto článku se dozvíte:

Aktuální verze databáze

Pokud Vám verzi databáze nesdělí software, který tuto databázi používá, postupujte těmito kroky:

  1. Přihlaste se do rozhraní phpMyAdmin.
  2. Vyhledejte verzi databáze v panelu Databázový server.
Určení verze databáze v phpMyAdmin
Určení verze databáze v phpMyAdmin

Založení databáze s novější verzí MariaDB

Každý webhosting má pevně přidělený databázový server, na kterém provozuje stávající a zakládá nové databáze. Je-li na tomto serveru nižší verze MariaDB, než Vaše aplikace požaduje, založením nové databáze problém nevyřešíte. Databázi s novější verzí MariaDB Vám v takovém případě může založit pouze zákaznická podpora.

Pro založení databáze s novější verzí MariaDB kontaktujte zákaznickou podporu po přihlášení do zákaznického účtu, ve kterém se služba nachází, prostřednictvím formuláře podle tohoto vzoru:

Žádám o založení databáze na serveru s aktuální verzí MariaDB pro webhosting (závorku nahraďte názvem webhostingu).
Název databáze: (závorku nahraďte unikátním názvem databáze)
E-mail pro zaslání přístupových údajů: (závorku nahraďte e-mailem pro zaslání zprávy o zřízení databáze)

Název nové databáze musí být unikátní. Pokud se shoduje s existujícím názvem, odlišíme jej číselně.

Požadavky vyřizuje zákaznické podpora.

Přesun dat a nastavení webu

Po obdržení e-mailu s přihlašovacími údaji do nové databáze postupujte těmito kroky:

  1. Exportujte současnou databázi a importujte ji do databáze nové podle návodu Webhosting – Import a export databáze v phpMyAdmin
  2. Změňte přihlašovací údaje k databázi (server, název databáze, uživatele i heslo) v konfiguračním souboru Vaší aplikace. Přehled konfiguračních souborů běžných redakčních systémů najdete v tomto komunitním návodu.

Po provedení změn zkontrolujte, že aplikace opravdu používá novou databázi, a že změnou verze MariaDB nedochází na webu k žádným chybám. 

Často kladené dotazy

Otázka: Můžu změnit typ databáze na MySQL, nebo jiný?
Odpověď: Jiný typ databáze než MariaDB můžete provozovat pouze na vlastním serveru.

Otázka: Pokud importuji data z výrazně starší databáze, budou na novější verzi fungovat?
Odpověď: Je to možné, ale ne zaručené. Po importu důkladně prověřte, že aplikace používá novou databázi a vše funguje bez chyb či komplikací. Narazíte-li na chyby, ověřte, že nedošlo k poškození souboru při exportu či importu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!